Aktualności

18.04.2019
Integrity Partners

Zunifikowana platforma ochrony punktów końcowych – ATP systemu Windows Defender

Ulepszona redukcja powierzchni ataku, ochrona najnowszej generacji, sprawne wykrywanie i reagowanie na naruszenia, to tylko kilka z wielu nowych możliwości zunifikowanej platformy ochrony punktów końcowych ATP systemu Windows Defender.

Nowe zasady redukcji powierzchni ataku

Ulepszona redukcja powierzchni ataku chroni urządzenia bezpośrednio na poziomie stacji roboczej:

– Blokada Office przed tworzeniem procesów potomnych.

– Blokada Adobe Reader przed tworzeniem procesów potomnych.

Te nowe reguły pozwalają zapobiegać tworzeniu procesów potomnych z programu Outlook i Adobe Reader, bezpośrednio na poziomie stacji roboczej. Pomagają także wyeliminować wiele typów ataków.

Aktualizacje Emergency Security Intelligence

W przypadku ataku zespół ATP systemu Windows Defender może wysłać żądanie awaryjne do wszystkich urządzeń przedsiębiorstwa podłączonych do chmury, w celu natychmiastowego pobrania dedykowanych aktualizacji.

Od indywidualnych powiadomień do incydentów

Gdy ataki stają się coraz bardziej zaawansowane, analitycy bezpieczeństwa stają przed wyzwaniem rekonstrukcji historii ataku. Obejmuje to identyfikację wszystkich powiązanych alertów i artefaktów na wszystkich zagrożonych maszynach, a następnie skorelowanie ich wszystkich na całej osi czasu ataku. W przypadku incydentów powiązane alarmy są grupowane razem z maszynami i odpowiednimi zautomatyzowanymi dochodzeniami, prezentując w ten sposób wszystkie zebrane dowody oraz zasięg i zakres ataku.

Automatyzacja reakcji na ataki, bez plików

Windows Defender ATP może od teraz wykorzystywać zautomatyzowane funkcje śledcze pamięci do obciążania regionów pamięci i wykonywania wymaganych działań naprawczych. Dzięki tej nowej możliwości przechodzimy do w pełni zautomatyzowanego procesu, zmniejszając przez to obciążenie zespołów bezpieczeństwa.

Analiza zagrożeń

Analiza zagrożeń to zestaw interaktywnych raportów o zagrożeniach publikowany przez zespół badawczy Microsoft. Pulpit analityczny „Zagrożenie” obejmuje opis techniczny i dane o zagrożeniu. Zawiera także zalecenia mające na celu powstrzymanie i zapobieganie określonych zagrożeń oraz zwiększenie odporności organizacji.

Integracja z Microsoft Information Protection

Integracja Azure Information Protection (AIP) z Data Discovery, zapewnia widoczność oznaczonych plików przechowywanych na punktach końcowych. Analizy pulpitu i dziennika AIP obejmują pliki wykryte na urządzeniach systemu Windows wraz z informacjami o ryzyku związanym z urządzeniami  programu Windows Defender ATP.

Integracja z Microsoft Cloud App Security

Windows Defender ATP w unikalny sposób integruje się z Microsoft Cloud App Security. Windows Defender ATP zapewnia uproszczone wykrywania aplikacji Cloud App Security, ponieważ zasila je sygnałami punktów końcowych, zmniejszając potrzebę gromadzenia sygnałów przez korporacyjne serwery proxy. Umożliwia to bezproblemowe zbieranie sygnałów, nawet gdy punkty końcowe znajdują się poza siecią korporacyjną.

Innowacje, które działają dla Ciebie dzisiaj i w przyszłości

Możesz przetestować wszystkie nowe i istniejące funkcje, rejestrując się w bezpłatnej, 60-dniowej, w pełni funkcjonalnej wersji Windows Defender ATP . Możesz także przetestować redukcję powierzchni ataku poprzez uruchomienie symulacji DIY .

12.04.2019
Integrity Partners

Microsoft Information Protection vs Azure Information Protection.

Microsoft Information Protection w odróżnieniu do usługi Azure Information Protection, nie jest produktem ani subskrypcją, którą można kupić. Jest to swoisty framework dla produktów i zintegrowanych funkcji, które wspomagają ochronę poufnych informacji w danej organizacji.

Poszczególne produkty w Microsoft Information Protection obejmują:

Azure Information Protection.Office 365 Information Protection (np. Office 365 DLP).Windows Information Protection. Microsoft Cloud App Security.

Zintegrowane funkcje Microsoft Information Protection obejmują:

Ujednolicone zarządzanie etykietami i ustawieniami ochrony w Centrum bezpieczeństwa i zgodności.Ochronę punktów końcowych na podstawie etykiet wrażliwości przy użyciu Windows Information Protection. Podgląd funkcji etykietowania w programach Word, PowerPoint, Excel i Outlook na komputerze Mac. Zestaw SDK Microsoft Information Protection.Nowe funkcje w programie Adobe Acrobat Reader do przeglądania oznakowanych i chronionych plików PDF.Podgląd do analityki ochrony informacji.

Więcej informacji na temat Microsoft Information Protection znajdziesz > tutaj.

8.04.2019
Integrity Partners

Recenzja produktu Vade Secure dla Office 365.

Mamy przyjemność przedstawić recenzję produktu Vade Secure dla Office 365, którą opublikował SC Magazine: https://bit.ly/2I7aqwb.

Wydawnictwo oceniło 10 produktów do ochrony poczty elektronicznej m.in. Mimecast, Symantec, Barracuda i innych.

Rozwiązanie Vade Secure dla Office 365 otrzymało maksymalną liczbę 5 gwiazdek w sześciu kategoriach, które były brane pod uwagę: funkcjonalności, łatwość obsługi, wydajność, dokumentacja, wsparcie, stosunek jakości do ceny.

Jako mocną stronę rozwiązania wymieniono połączenie sztucznej inteligencji z regułami heurystycznymi skutecznie blokujące złośliwe oprogramowanie, ransomware, spam oraz różne rodzaje phishingu.

 

Podsumowanie recenzji:

Jeżeli ktoś szuka rozwiązania do ochrony poczty e-mail, łatwo integrującego się z Office 365, Vade Secure jest najlepszym wyborem. Vade Secure chroni organizację przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami, dzięki natywnej platformie opartej na API. Integracja z Office 365 jest bezproblemowa.

 

W przypadku zainteresowania Vade Secure dla Office 365, zapraszamy do kontaktu z Integrity Partners.

5.04.2019
Integrity Partners

Integrity Partners Autoryzowanym Partnerem Edukacyjnym Microsoft

Z wielką radością ogłaszamy, że nasza firma Integrity Partners uzyskała status Autoryzowanego Partnera Edukacyjnego Microsoft (AEP).

Uzyskanie statusu wymagało od nas umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości oferty Microsoft skierowanej do sektora edukacji, jak i dynamicznie zmieniającego się i wymagającego rynku edukacyjnego w Polsce.

Dzięki przyznanej autoryzacji możemy oferować klientom edukacyjnym oprogramowanie Microsoft  w atrakcyjnych cenach.

Ta autoryzacja, wraz z innymi inicjatywami, daje naszym partnerom uznanie ich obszarów specjalizacji, a naszym klientom akademickim pewność, że kupują od specjalistów IT –  powiedział Anthony Salcito, wiceprezes ds. Edukacji w globalnym sektorze publicznym Microsoft Corp.

1.04.2019
Integrity Partners

Nowy System Center 2019 jest już dostępny!

System Center 2019 jest już ogólnie dostępny. Użytkownicy posiadający ważną licencję System Center 2019 mogą pobierać media z Volume Licensing Service Center (VLSC). Możliwy będzie również dostęp do oceny System Center 2019 w Microsoft Evaluation Center.

Pakiet System Center nadal odgrywa ważną rolę w zarządzaniu lokalnym centrum danych i zmieniającymi się potrzebami informatycznymi dzięki przyjęciu chmury publicznej.

System Center 2019 jest wersją LTSC (Long Term Servicing Channel) i zapewnia 5-letnią standardową oraz 5-letnią rozbudowaną obsługę, a której użytkownicy mogą polegać. Po GA w System Center 2019 pakiet będzie gromadził wartość poprzez wydania zbiorcze aktualizacji co sześć miesięcy w głównym oknie wsparcia przez 5 lat.

System Center 2019 ma na celu dostarczanie wartości w następujących obszarach:

– Najwyższej klasy narzędzia do monitorowania i zarządzania centrami danych.

– Obsługa i zarządzanie możliwościami w najnowszych wersjach systemu Windows Server.

– Funkcję zarządzania hybrydowego i monitorowania za pomocą platformy Azure.

Hybrydowy

Ponieważ środowiska korporacyjne obejmują obecnie lokalną chmurę, użytkownicy starają się wykorzystać innowację w usługach Azure za pomocą swoich narzędzi lokalnych. Aby to umożliwić, System Center został zintegrowany z zestawem usług zarządzania na platformie Azure.

Dzięki integracji System Center Operations Manager (SCOM) z mapą usług, można automatycznie tworzyć rozproszone diagramy aplikacji w Operations Manager (OM).

Dzięki pakietowi Azure Management Pack można teraz wyświetlać metryki perf i alertów, integrować i monitorować aplikacje internetowe w Application Insights i monitorować więcej usług PaaS.

Virtual Machine Manager (VMM) 2019 umożliwia uproszczone łatanie maszyn wirtualnych poprzez integrację z Azure Update Management.

Bezpieczeństwo

– Produkty System Center obsługują teraz logowanie do usług i unikają zależności od logowania interaktywnego, dostosowując się do najlepszych praktyk bezpieczeństwa.

– VMM 2019 odgrywa teraz nową rolę administratora maszyny wirtualnej, która zapewnia wystarczającą ilość uprawnień dla widoczności tylko do odczytu w centrum danych.

Centrum danych zdefiniowane przez oprogramowanie

Hyper Converged Infrastructure (HCI) to obecnie znaczący trend w lokalnych centrach danych. Użytkownicy widzą obniżone koszty, wykorzystując swoje serwery z wysokowydajnymi dyskami lokalnymi do jednoczesnego uruchamiania obliczeń i przechowywania.

– Dzięki VMM 2019 można wydajniej zarządzać i monitorować wdrażanie HCI.

– Optymalizacja pamięci masowej VMM 2019 umożliwia optymalizację rozmieszczenia dysków VHD we wspólnych woluminach klastra i zapobiega awariom maszyn wirtualnych spowodowanym zapełnieniem pamięci masowej.

Modernizacja operacji i monitorowanie

Dzięki pulpitom nawigacyjnym HTML5 i szczegółowym doświadczeniom w konsoli internetowej SCOM będzie teraz można korzystać  z uproszczonego układu i rozszerzyć konsolę monitorowania za pomocą niestandardowego widgetu i interfejsu API SCOM REST .

Modernizacja powiadomień e-mail w SCOM również została ulepszona dzięki wsparciu HTML-mail w wersji 2019.

System Center Operations Manager 2019 zapewnia nowe wrażenia z alertów, w których alarmy muszą być obsługiwane i nie mogą być po prostu zamknięte przez operatorów.

SCOM usprawnił monitorowanie Linuksa, wykorzystując Fluentd.

Wszystkie pakiety zarządzania SCOM będą teraz obsługiwać role i funkcje systemu Windows Server 2019.

Szybsze tworzenie kopii zapasowych dzięki Data Protection Manager 2019

Data Protection Manager (DPM) 2019 zapewni kopie zapasowe zoptymalizowane w czasie (szybciej) i przestrzeni (zużywa mniej pamięci).

– DPM poprawia wydajność twoich kopii zapasowych z 75-procentowym wzrostem prędkości i umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów kopii zapasowych za pomocą Log Analytics.

– DPM dodatkowo wspiera tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware na taśmie. Oprócz systemu Windows Server 2019 program DPM zapewnia teraz kopie zapasowe SharePoint 2019 i Exchange 2019.

Orchestrator 2019 i Service Manager 2019 Orchestator 2019 obsługuje PowerShell V 4.0 i wyżej, umożliwiając uruchomienie 64-bitowych poleceń cmdlet. Program Service Manager 2019 zostanie dostarczony z ulepszonym łącznikiem usługi Active Directory (AD), który może teraz synchronizować się z określonym serwisem domeny.

Zmiany w celu zwolnienia kadencji

Zmiany zaszły też w kadencji wydania w system center, który ma dziś dwa wydania – LTSC i SAC. Istnieje rownież kolejna wersja zwana Update Rollups (UR).

LTSC zapewnia pięć lat wsparcia głównego nurtu i pięć lat rozszerzonego wsparcia – dzięki pakietom aktualizacji (UR) zapewniającym przyrostowe poprawki i aktualizacje. LTSC działa lepiej dla większości wdrożeń System Center, ponieważ cykle aktualizacji są dłuższe i bardziej stabilne.

System Center 2019 będzie wspierał aktualizacje z dwóch wcześniejszych wersji SAC, dzięki czemu użytkownicy korzystający z System Center 1801 lub System Center 1807 będą mogli dokonać aktualizacji do System Center 2019.

22.02.2019
Integrity Partners

Co to jest Azure Active Directory Premium?

Microsoft oferuje chmurową usługę do zarządzania tożsamościami i dostępem Azure Active Directory (Azure AD), która ułatwia pracownikom logowanie się i dostęp do:

zasobów zewnętrznych, tj. Microsoft Office 365, witryna Azure Portal i innych aplikacji SaaS.
zasobów wewnętrznych m.in aplikacji w sieci firmowej i intranecie czy aplikacji w chmurze.

Z usługi Azure Active Directory mogą korzystać administratorzy IT, deweloperzy, użytkownicy Microsoft 365, Office 365, Azure lub Dynamics CRM Online.

Główne wykorzystanie Aure AD wśród administratorów IT to kontrolowanie dostępu do aplikacji ich zasobów, dzięki wprowadzeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego przy logowaniu. Dodatkowo usługa Azure AD pozwala zautomatyzować aprowizację użytkowników między istniejącą usługą AD systemu Windows Server i aplikacjami w chmurze, włącznie z usługą Office 365. 

Deweloperzy aplikacji mają możliwość dodawania logowania jednokrotnego (SSO) do aplikacji, umożliwiając posługiwanie się istniejącymi poświadczeniami użytkowników. Interfejsy API dostępne w usłudze ułatwiają tworzenie spersonalizowanych środowisk aplikacji z wykorzystaniem istniejących danych organizacji. Z kolei subskrybenci produktów Microsoft 365, Office 365, Azure lub Dynamics CRM Online korzystają z usługi Azure Active Directory automatycznie.

Wszystko o licencjach Azure Active Directory.

Każdy użytkownik biznesowy Office 365 lub Microsoft Azure musi posiadać usługi Azure AD, aby obsługiwać logowanie i ułatwić ochronę tożsamości. Usługę tę uzyskuje się automatycznie z dostępem do wszystkich bezpłatnych funkcji.

Płatne licencje usługi Azure AD (Podstawowa, Premium P1 lub Premium P2 usługi Azure Active Directory) bazują na istniejącym bezpłatnym katalogu, zapewniając samoobsługę, rozszerzone monitorowanie, raporty dotyczące zabezpieczeń oraz bezpieczny dostęp dla pracowników mobilnych.

Licencje funkcji „Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”. Istnieje też możliwość uzyskania licencji dodatkowych funkcji, takich jak usługa Azure Active Directory Business-to-Customer (B2C). Usługa B2C może ułatwić zapewnianie rozwiązań do zarządzania tożsamościami i dostępem dla aplikacji udostępnianych klientom. 

19.02.2019
Integrity Partners

Nowe centrum zgodności i bezpieczeństwa Microsoft 365

Pod koniec stycznia Microsoft poinformował o dostępności nowego centrum bezpieczeństwa Microsoft 365 i centrum zgodności Microsoft 365.

Platformy te powstały z myślą o specjalistach ds. bezpieczeństwa w celu zapewnienia im bardziej wydajnej i efektywnej pracy. Nowe przestrzenie robocze umożliwiają zespołom bezpieczeństwa scentralizowane zarządzanie usługami Microsoft 365, łącząc usługi Office 365, Windows 10 i Enterprise Mobility + Security (EMS), z kilkoma możliwościami Azure.

Centrum bezpieczeństwa Microsoft 365
Nowe centrum bezpieczeństwa Microsoft 365 zawiera pulpit nawigacyjny, który ułatwia zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwem tożsamości, danych, urządzeń, aplikacji i infrastruktury. Pulpit ułatwia dostęp do nowego Microsoft Secure Score i raportów Cloud App Security.

Wysoce wyspecjalizowana przestrzeń robocza nowego centrum bezpieczeństwa umożliwia zarządzanie i pełne wykorzystanie inteligentnych rozwiązań Microsoft 365 w zakresie zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem.

Centrum bezpieczeństwa Microsoft 365 zmniejsza w organizacjach ryzyko związane z zagrożeniami cybernetycznymi poprzez wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do oceny poziomów bezpieczeństwa oraz określenia odpowiedniego zestawu działań, które należy podjąć w celu ograniczenia przyszłych zagrożeń. Narzędzia te składają się z raportów i interaktywnych doświadczeń, takich jak Microsoft Secure Score, z których każde ma na celu zapewnienie administratorom lepszej widoczności i kontroli oraz udzielenie  wskazówek niezbędnych do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Centrum zgodności Microsoft 365
Nowe centrum zgodności Microsoft 365 to wyspecjalizowane miejsce pracy, w którym można ocenić ryzyko braku zgodności za pośrednictwem menedżera ds. zgodności. Nowa platforma pomaga chronić dane i zarządzać nimi za pomocą etykiet poufności i retencji. Integracja centrum zgodności z menedżerem zgodności zapewnia zgodność z kluczowymi przepisami i normami, takimi jak GDPR, ISO 27001, NIST 800-53.

Nowe centrum zgodności zapewnia wgląd w Microsoft Cloud App Security (MCAS) co ułatwia identyfikację zagrożeń w różnych aplikacjach, wykrywanie shadow IT i monitorowanie zachowań pracowników niezgodnych z wymaganiami.

Do końca marca 2 nowe platformy centrum bezpieczeństwa i centrum zgodności Microsoft 365 zostaną uruchomione na całym świecie. Po ich wprowadzeniu będzie można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Centrum kompetencyjnego Microsoft Cloud

4.02.2019
Integrity Partners

Jak Microsoft 365 pomaga rozwijać skrzydła organizacjom?

Klienci Microsoft, którzy inwestują w budowanie praktyk biznesowych w oparciu o rozwiązanie Microsoft 365 osiągają wyższe, bardziej przewidywalne i powtarzalne przychody oraz nawiązują trwalsze relacje z klientami.

Potwierdzają to wyniki badań Total Economic Impact przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Microsoft. Celem badania była ocena potencjalnego wpływu finansowego Microsoft 365 na organizacje.

Na podstawie informacji dostarczonych w wywiadach i ankietach Forrester stworzył ramy Total Economic Impact (TEI) dla organizacji rozważających wdrożenie rozwiązań Microsoft 365 E5. Celem ram była identyfikacja kosztów, korzyści i czynników ryzyka, które mają wpływ na decyzję inwestycyjną.  

Forrester przeprowadził wywiady z czterema obecnymi klientami Microsoft 365 Enterprise E5. W badaniu uwzględniono również dane klientów Microsoft 365 Enterprise E5 przebadanych w 2017 roku oraz klientów Office 365 E5 przebadanych w 2018 roku.

W świetle przeprowadzonych badań rozwiązanie Microsoft 365 Enterprise to najbardziej produktywna platforma do pracy. Usługa umożliwia pracownikom efektywną i mobilną współpracę, dostęp do narzędzi analitycznych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo. Pakiet łączy w sobie zalety usługi Office 365, Enterprise Mobility + Security oraz systemu Windows 10 Enterprise. Każdy z tych pakietów stanowi punkt wyjścia dla nowych i szansę na ekspansję dla stałych klientów.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązania Microsoft 365 Enterprise.

Analiza Forrester Consulting wykazała także, że posiadacze budżetów technologii SMB dążą do aktywniejszego wdrażania technologii dzięki czemu partnerzy Microsoft mają więcej opcji dostarczania swoich rozwiązań biznesowych i programów wprowadzających na rynek. Analiza wskazuje na 130-procentowy zwrot z inwestycji (ROI) i 1 200 USD przychodów na użytkownika w ciągu trzech lat.

Według badań wiodący partnerzy firmy Microsoft z obszarów bezpieczeństwa mogą zwiększyć przychody o blisko 700 USD w ciągu 3 lat. Jest to możliwe poprzez oferowanie klientom narzędzi do zarządzania tożsamością, kontrolą dostępu i ochroną informacji.

Raport Total Economic Impact wskazuje na istotna rolę nowoczesnych rozwiązań desktopowych. To produkty, narzędzia i inwestycje, które mogą pomóc w rozwoju działalności i wpłynąć na poprawę jej rentowność. Poznaj cały raport Total Economic Impact i dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Microsoft może pomóc w rozwoju Twojej firmy.

14.01.2019
Integrity Partners

Microsoft 365 E5 Security (dawniej Identity and Threat Protection) oraz Microsoft 365 E5 Compliance (dawniej Information Protection and Compliance)

Microsoft 365 E5 Security (Identity and Threat Protection) oraz Microsoft 365 E5 Compliance (Information Protection and Compliance) to nowa oferta w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla Microsoft 365.
W odpowiedzi na coraz bardziej wyrafinowane zagrożenia cybernetyczne oraz złożone potrzeby w zakresie ochrony informacji wynikające z przepisów (GDPR), Microsoft wprowadza dwie nowe oferty bezpieczeństwa i zgodności.

Dodatek Microsoft 365 E5 Security (Identity and Threat Protection) łączy w sobie największe zalety usługi Office 365, Windows 10 i Enterprise Mobility + Security. To kompleksowe , zintegrowane rozwiązanie zabezpieczające nowoczesne miejsce pracy pod względem tożsamości, punktów końcowych, danych użytkownika, aplikacji w chmurze i infrastruktury.

Pakiet zawiera zaawansowane usługi ochrony przed zagrożeniami, w tym Microsoft Threat Protection (Azure Advanced Threat Protection (ATP), Windows Defender ATP, Office 365 ATP w tym Threat Intelligence) oraz Microsoft Cloud App Security i Azure Active Directory.

Cena Microsoft 365 E5 Security (Identity and Threat Protection) wynosi 10,10 € netto za użytkownika miesięcznie.
Microsoft 365 E5 Security (Identity and Threat Protection) zawiera:
Windows Defender Advanced Threat Protection
Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2)
Microsoft Cloud App Security
Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1)
Azure Advanced Threat Protection
Azure Active Directory Premium P2

Jeśli chcesz przetestować wersję próbną, skontaktuj się z naszym centrum kompetencyjnym Microsoft Cloud

Microsoft 365 E5 Compliance (Information Protection and Compliance) łączy w sobie Office 365 Advanced Compliance i Azure Information Protection. Pakiet został zaprojektowany głównie z myślą o specjalistach IT aby wspomóc ich działania w zakresie oceny ryzyka zgodności w usługach Microsoft Cloud, automatycznym klasyfikowaniu, ochronie danych wrażliwych oraz skutecznym reagowaniu na żądania regulacyjne.

Cena Microsoft 365 E5 Compliance (Information Protection and Compliance) wynosi 8,40 € netto za użytkownika miesięcznie.
Microsoft 365 E5 Compliance (Information Protection and Compliance) zawiera:
Office 365 Privileged Access Management
Office 365 Advanced eDiscovery
Customer Lockbox
Azure Information Protection Premium P2

 

Nowa oferta jest dostępna w sprzedaży od 1 lutego 2019 roku jako część pełnego pakietu Microsoft 365 E5 lub jako dodatek do innych planów Office 365 i Microsoft 365. Pełny pakiet Microsoft 365 zawiera zarówno funkcje bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, ale także oferty w zakresie analizy biznesowej z wykorzystaniem Power BI oraz system telefoniczny i audio konferencyjny.

Jak zapowiada producent nowa oferta nie wiąże się z podwyżką cen, a jej celem jest zapewnienie klientom prostszego zakupu, wdrożenia i przede wszystkim zgodności z przepisami.

Jeśli chcesz przetestować wersję próbną, skontaktuj się z naszym centrum kompetencyjnym Microsoft Cloud

10.01.2019
Integrity Partners

Co to jest Microsoft 365 E5?

Pakiet Microsoft 365 E5 jest połączeniem funkcjonalności pakietów Office 365 Enterprise E5, Enterprise Mobility + Security E5 oraz system Windows 10 Enterprise E5 w jeszcze lepszej cenie.

Ten licencjonowany na użytkownika pakiet produktów oferuje najnowsze, najbardziej zaawansowane zabezpieczenia, funkcje zarządzania i możliwości współpracy dla przedsiębiorstw oraz analizy biznesowe.

Microsoft 365 E5 zawiera składniki:• Office 365 SafeDocs• Microsoft 365 Advanced Auditing• Information Barriers• Microsoft Kaizala Pro• Microsoft Search• Premium Encryption in Office 365• Whiteboard (Plan 3)• Information Protection for Office 365 – Premium• Information Protection for Office 365 – Standard• Insights by MyAnalytics• Office 365 Privileged Access Management• Azure Advanced Threat Protection• To-Do (Plan 3)• Flow for Office 365• PowerApps for Office 365• Microsoft Forms (Plan E5)• Microsoft Cloud App Security• Microsoft Stream for O365 E5 SKU• Microsoft StaffHub• Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2)• Microsoft Teams• Microsoft Defender Advanced Threat Protection• Windows 10 Enterprise• Azure Information Protection Premium P2• Azure Active Directory Premium P2• Azure Information Protection Premium P1• Azure Rights Management• Microsoft Azure Multi-Factor Authentication• Microsoft Intune• Azure Active Directory Premium P1• Yammer Enterprise• Sway• Office for the web• SharePoint Online (Plan 2)• Microsoft Planner• Office 365 ProPlus• Skype for Business Online (Plan 2)• Microsoft 365 Audio Conferencing• Microsoft 365 Phone System• Customer Lockbox• Mobile Device Management for Office 365• Exchange Online (Plan 2)• Microsoft MyAnalytics (Full)• Office 365 Advanced eDiscovery• Power BI Pro• Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1)• Office 365 Cloud App Security

Jeśli chcesz przetestować wersję próbną Microsoft 365 E5, skontaktuj się z naszym centrum kompetencyjnym Microsoft Cloud

9.01.2019
Integrity Partners

Co zawiera Microsoft 365 E3?

Pakiet Microsoft 365 E3 jest połączeniem funkcjonalności pakietów Office 365 Enterprise E3, Enterprise Mobility + Security E3 oraz system Windows 10 Enterprise E3 w jeszcze lepszej cenie.

Ten licencjonowany na użytkownika pakiet produktów oferuje najlepsze w swojej klasie funkcje zwiększające produktywność na różnych urządzeniach przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczeń i kontroli środowiska informatycznego.

Microsoft 365 E3 zawiera:• Cloud App Security Discovery • To-Do (plan 2) • Flow for Office 365 • PowerApps for Office 365 • Microsoft Forms (plan E3) • Stream dla usługi Office 365 • Microsoft StaffHub • Microsoft Teams • Windows 10 Enterprise E3 • Azure Information Protection (plan 1) • Microsoft Azure Multi-Factor Authentication • Microsoft Intune A Direct • Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium • Yammer Enterprise • Sway • Aplikacje Office Online • SharePoint Online (plan 2) • Azure Rights Management • Microsoft Planner • Office 365 ProPlus • Skype dla firm Online (plan 2) • Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla Office 365• Exchange Online (plan 2)

Jeśli chcesz przetestować wersję próbną Microsoft 365 E3, skontaktuj się z naszym centrum kompetencyjnym Microsoft Cloud

8.01.2019
Integrity Partners

Co zawiera Microsoft 365 Business?

Microsoft 365 Business to zintegrowany produkt umożliwiający dostęp do narzędzi zwiększających wydajność, zarządzanie platformą zwiększającą wydajność pracy i ochronę danych na różnych urządzeniach.

Microsoft 365 Business zawiera:• Microsoft Invoicing • Zapobieganie utracie danych • Azure Rights Management • Azure Information Protection (plan 1) • Exchange Online — archiwum dla usługi Exchange Online • Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Exchange Online• Microsoft StaffHub • To-Do (plan 1) • Microsoft Bookings • Microsoft Intune A Direct • Microsoft Forms (plan E1) • Microsoft Stream for O365 E1 SKU • Yammer Enterprise • Microsoft Teams • Sway • Aplikacje Office Online • SharePoint Online (plan 1) • Microsoft Planner • PowerApps for Office 365 • Office 365 Business • Outlook Customer Manager • Skype dla firm Online (plan 2)• Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla Office 365• Flow for Office 365 • Exchange Online (plan 1) • Azure Active Directory • Microsoft Intune • Windows 10 Business

Jeśli chcesz przetestować wersję próbną Microsoft 365 Business, skontaktuj się z naszym centrum kompetencyjnym Microsoft Cloud

7.01.2019
Integrity Partners

Microsoft Project Online Professional wersja próbna

Subskrypcja Microsoft Project Online Professional udostępnia najnowszą wersję klasycznego klienta programu MS Project jako subskrypcję oraz usługę Project Online w chmurze za pośrednictwem usługi Office 365.
Dzięki usłudze Project Online Professional Twoja organizacja może zarządzać ważnymi projektami i współpracować nad nimi przy użyciu zaawansowanych funkcji planowania, zarządzania zasobami i raportowania, zapewniając jednocześnie dostęp do ważnych informacji o projektach w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem chmury.
Przetestuj bezpłatnie Microsoft ® Project Online Professional
Dołączyliśmy też dodatkowe zasoby poniżej, aby ułatwić pełne wykorzystanie Project Online Professional.

Instrukcje dotyczące pobierania klasycznego klienta programu Project Online
Instrukcje dotyczące konfigurowania usługi Project Online
Instrukcje dotyczące tworzenia pierwszego projektu w usłudze Project Online
Instrukcje dotyczące łączenia klasycznego klienta programu Project Online z usługą Project Online
Program Project dla deweloperów
Blog pomocy technicznej dla programu Project
Forum użytkowników programu Project w witrynie TechNet

6.12.2018
Integrity Partners

CyberArk liderem w kwadracie Gartnera

CyberArk liderem w kwadracie Gartnera dla Privileged Access Management.
Mamy przyjemność poinformować, że CyberArk został mianowany liderem w kwadracie Gartnera dla Privileged Access Management. Jest to pierwsze w historii zestawienie Gartnera dla rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym.

 

Według Gartnera zarządzanie dostępem uprzywilejowanym jest jednym z najważniejszych, krytycznych obszarów, który powinien być uwzględniany przez szefów ds. bezpieczeństwa przy opracowywaniu długoterminowej strategii zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.

CyberArk dostarcza najbardziej kompleksowe rozwiązania w branży, zabezpieczające konta uprzywilejowane, dane uwierzytelniające, niezależnie, gdzie się znajdują: w chmurze prywatnej, środowiskach hybrydowych, DevOps, urządzeniach końcowych.

Niewątpliwą zaletą CyberArk jest rozpoznawalność marki wśród klientów, dojrzałość dostarczanych rozwiązań oraz polityka cenowa, umożliwiająca klientom łatwe planowanie budżetu.

Na osiągnięcie przez CyberArk pozycji lidera miała wpływ przyjęta misja ciągłego wprowadzania innowacji, poprawy bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka, dla zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji klientów.

Dostęp do pełnego raportu: tutaj
O firmie CyberArk
CyberArk jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa uprzywilejowanego dostępu w całym przedsiębiorstwie, w systemach operacyjnych, aplikacjach, urządzeniach sieciowych, środowiskach DevOps. Rozwiązaniom CyberArk zaufały największe firmy na świecie, w tym 50% firm z listy Fortune 500. Główne siedziby CyberArk mieszczą się w Petach Tikvah w Izraelu i w Newton w stanie Massachusetts w USA. Firma ma też biura na terenie Europy i Azji.
www.cyberark.com

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Platynowym Partnerem.

13.11.2018
Integrity Partners

Platynowy Partner firmy CyberArk

Po raz drugi otrzymaliśmy status Platynowego Partnera firmy CyberArk

Jest nam ogromnie miło poinformować Państwa, że po raz drugi otrzymaliśmy status Platynowego Partnera firmy CyberArk, pozostając nadal jedyną firmą w Polsce i pierwszą w CEE, która uzyskała ten prestiżowy status.

Nagroda jest dla nas podsumowaniem ponad 11-letniej przygody w promowaniu na rynku Polskim rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz zdobywaniu eksperckiej wiedzy. Po tylu latach jesteśmy przekonani, że posiadamy najwyższe kompetencje w tym obszarze, dzięki którym możemy dostarczać projekty, dostosowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów.

 

„Ponad 10 lat temu uwierzyliśmy, że trendem w bezpieczeństwie będzie kontrola dostępu uprzywilejowanego. Swoją wiedzę i doświadczenie zbudowaliśmy w oparciu o rozwiązania firmy CyberArk, lidera w swoim segmencie. Status Platynowego partnera daje nam ogromną satysfakcję. Za ten sukces chcielibyśmy podziękować naszym Klientom (w tym największym bankom, instytucjom ubezpieczeniowym, przedsiębiorstwo przemysłowym oraz administracji centralnej), którzy powierzyli, właśnie nam, realizacje projektów w tym obszarze.” – podsumowuje Grzegorz Brol, Prezes Zarządu Integrity Partners. 

„Liczny zespół doświadczonych inżynierów oraz szerokie kompetencje techniczne Integrity Partners zawsze gwarantowały wzorowy przebieg wdrożeń oraz współpracy. Z nieukrywaną przyjemnością mogłem przekazać na ręce prezesa Grzegorza Brola informację o uzyskaniu najwyższego stopnia partnerskiego, który odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie Integrity Partners w rozwój biznesu i promocje rozwiązań CyberArk w Polsce.” – podkreśla Michał Ciemięga, Regional Sales Manager Poland, Hungary & Baltics at CyberArk.

CyberArk jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa uprzywilejowanego dostępu, krytycznej warstwy bezpieczeństwa IT w celu ochrony danych, infrastruktury i zasobów w całym przedsiębiorstwie, w chmurze i w całym rurociągu DevOps. CyberArk dostarcza najbardziej kompletne w branży rozwiązanie, które zmniejsza ryzyko stworzone przez uprzywilejowane poświadczenia i tajemnice.Firma jest zaufana przez wiodące światowe organizacje, w tym ponad 50 procent listy Fortune 100, w celu ochrony przed zewnętrznymi napastnikami i złośliwymi wtajemniczonymi. https://www.cyberark.com/ 

22.10.2018
Integrity Partners

Integrity Partners przystąpiło do inicjatywy Cybersecurity Tech Accord

9 października 2018 roku podczas Europejskiego Forum CyberBezpieczeństwa w Krakowie, Grzegorz Brol, prezes Integrity Partners, podpisał oficjalne przystąpienie naszej firmy do globalnej inicjatywy Cybersecurity Tech Accord, której celem jest współpraca firm w walce z cyberprzestępczością. Miło jest nam podkreślić, że tę współpracę podjęły trzy firmy z Polski, obok Integrity Partners, również Predica LLC i Billennium. Drugiego dnia konferencji Janusz Sawicki, CyberSecurity Director, wziął udział w panelu dyskusyjnym: CYBERSECURITY MARKET IN THE THREE SEAS REGION.

[caption id="attachment_1777" align="aligncenter" width="1200"] Grzegorz Brol podpisuje przystąpienie Integrity Partners do globalnej inicjatywy Cybersecurity Tech Accord[/caption]

Cybersecurity Tech Accord to akcja promująca właściwe nawyki w kwestiach Cybersecurity takie jak:

zmiana domyślnych haseł dostępu na silniejsze i mniej konwencjonalne,
używanie dwuetapowego uwierzytelniania,
używanie firewalli,
regularne przeprowadzanie aktualizacji systemu operacyjnego,
limitowanie dostępu do publicznego Wi-Fi,
wdrożenie bezpiecznego surfowania i zakupów w Internecie przy zachowaniu ustawień prywatności,
tworzenie backupów,
niepobieranie pirackiego oprogramowania.

Uważamy, że warto promować tego typu aktywności, ponieważ żadne oprogramowanie nie daje stuprocentowej gwarancji zabezpieczenia, a im większa jest ludzka świadomość w kwestiach security, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo udanego ataku. Wierzymy, że inicjatywa Cybersecurity Tech Accord będzie ważnym krokiem dla cyberbezpiecznej edukacji.

Pod koniec 2021 roku inicjatywa Tech Accord wraz z CyberPeace Institute opublikowała Manifest CyberSecurity.

14.09.2018
Integrity Partners

Automatyzacja według CybeReady

Automatyzacja według CybeReady
Wbrew pozorom automatyzacja nie zawsze gwarantuje pełną automatyczność. Możemy zobrazować to na przykładzie motoryzacji, porównując 10-letni samochód z najnowszy modelem marki Tesla. Obydwa pojazdy zapewniają automatyczność, przy czym jeden z nich na zupełnie innym poziomie, obsługując również asystę hamowania i kontrolę trakcji. Starszy samochód będzie potrzebował większego manualnego zaangażowania człowieka.

 
Automatyzacja w cyber security

Automatyzacja w obszarze bezpieczeństwa pozwala przede wszystkim na odciążenie działów IT security. Pracownicy wreszcie mogą zacząć skupiać się na priorytetach, a nie mało wymagających zadaniach.
CybeReady proponuje podejście do automatyzacji w trzech krokach

Identyfikacja zadań niepotrzebnie zabierających czas. Ile Twój zespół security poświęca godzin pracy na zadania o niskim priorytecie? Dla przykładu, symulacja kampanii phishingowej z zewnątrz może wydawać się prostym zadaniem, ale po głębszym przyjrzeniu się temu procesowi, możemy dostrzec, jak bardzo czasochłonne i absorbujące jest tego typu zadanie.
Ustalenie większych celów. Automatyzacja nie musi tylko zastępować dotychczasowych manualnych czynności. Może być procesem, który pozwoli firmie na poszerzanie technologicznych granic.
Wybór właściwego narzędzia. Mniej znaczy więcej. Wybierz narzędzie, które przede wszystkim będzie zaspokajało potrzeby Twojej firmy. Zadaj sobie pytanie „czy ten feature jest dla nas niezbędny”? Podejmij decyzję w oparciu o zdrowy rozsądek.

Automatyzacja w wydaniu CybeReady nie jest hasłem marketingowym, ani dodatkową funkcjonalnością. To technologiczna innowacja, która pomoże Twojej organizacji w edukacji anty-phishingowej.

10.09.2018
Integrity Partners

Integrity Partners partnerem podczas konferencji Security Case Study 2018

W dniach 13-14 września odbędzie się konferencja dot. bezpieczeństwa informatycznego Security Case Study 2018. To będzie bardzo dobra okazja do rozwinięcia umiejętności, pozyskania specjalistycznej wiedzy i spotkania światowych ekspertów. W programie SCS znajdują się przede wszystkim sesje w formule „case study”.

 

SCS to konferencja organizowana przez praktyków, ludzi, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego, gotowych do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. SCS to także doskonałe miejsce do wymiany poglądów i doświadczeń. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jako organizator dołoży wszelkich starań aby uczestnicy SCS otrzymali nie tylko potężną dawkę wiedzy w postaci  prezentacji oraz warsztatów ale także aby mieli komfortowe warunki do rozwoju kontaktów biznesowych, kuluarowych rozmów i dyskusji.

Więcej na: https://www.securitycasestudy.pl/

7.09.2018
Integrity Partners

Technologiczna podróż podczas Integrity Partners Security Days

W dniach 3-4 października 2018 roku w ramach naszego autorskiego cyklu Integrity Partners Security Days zapraszamy Państwa na wyjątkową technologiczną podróż!

Kluczowym punktem programu będą sesje edukacyjne w trakcie podróży wagonem konferencyjnym na trasie Warszawa-Gdynia-Warszawa. Temat przewodni to „Jak sobie radzić utratą i wyciekiem danych? Technologie, które wspomagają obronę przed atakami”. Całość zostanie wzbogacona prezentacjami partnerów merytorycznych, m.in. CyberArk, CybeReady, Darktrace, Microsoft, MinerEye, SecuPi, Skybox i Vade Secure.

Dokładamy wszelkich starań, by zakres tematów i formuła była dla Państwa atrakcyjną okazją do wzbogacenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz chwilą wytchnienia nad polskim wybrzeżem.

Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Integrity Partners Team

31.08.2018
Integrity Partners

MinerEye Data Tracker. Dlaczego klasyfikacja danych jest potrzebna?

MinerEye Data Tracker. Dlaczego klasyfikacja danych jest potrzebna?
Jeszcze kilka lat temu w dobie Internetu bez hashtagów nie mieliśmy zbyt dużych problemów ze strukturyzacją danych. Obecnie ilość przetwarzanych informacji jest jednak znacznie większa niż w w/w minimalistycznym okresie. Do tego wszystkiego należy dodać najnowsze europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wymaga od pracodawców rzetelnego podejścia do przetwarzania danych, by spostrzec, że klasyfikowanie jest dziś ogromnym wyzwaniem.

 

 
MinerEye Data Tracker – narzędzie do skutecznej klasyfikacji danych
MinerEye swoim portfolio wyraził wobec powyższej kwestii jednoznaczne stanowisko „jeśli chcesz chronić dane, powinieneś wiedzieć, jakie dane w ogóle posiadasz”. Niezwykle istotną rzeczą dla pracodawcy jest wiedza o tym, gdzie i w jaki sposób operuje się wrażliwymi danymi w firmie. Prowadzenie ścieżek audytu oraz technologia, która zautomatyzuje proces klasyfikacji to czynniki wręcz niezbędne do prawidłowej realizacji założeń RODO. Prostym przykładem jest prawo do bycia zapomnianym. Gdy klient chce z niego skorzystać, powinieneś być na to odpowiednio przygotowany i wiedzieć, jakie zachowanie podjąć względem powyższego artykułu.Czy posiadasz technologię adekwatną do dzisiejszych wymagań względem danych?

 
KuppingerCole o MinerEye
Międzynarodowa firma analityczna KuppingerCole w jednym ze swoich ostatnich raportów tak opisuje rozwiązanie firmy MinerEye:

„MinerEye Data Tracker to wartościowy i obiecujący kandydat do zapewniania bezpieczeństwa w obszarze zarządzania danymi, który prezentuje dobrze przemyślane podejście skoncentrowane na integracji różnorodnych technologii wykorzystywanych do zabezpieczenia i zarządzania informacjami. Rekomendujemy wzięcie pod uwagę tego rozwiązania w przypadku, gdy firma będzie potrzebować technologii z w/w dziedzin”.

 
Integrity Partners – polski partner MinerEye
MinerEye zapewnia bardzo istotne rozwiązanie dla polskiego rynku, które pozwoli zachować kompatybilność z wymaganiami RODO. Jeżeli chciałbyś poznać lepiej tę technologię, skontaktuj się z Integrity Partners.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację. View more
Rozumiem