Co zawiera Microsoft 365 E3

Pakiet Microsoft 365 E3 jest połączeniem funkcjonalności pakietów Office 365 Enterprise E3, Enterprise Mobility + Security E3 oraz system Windows 10 Enterprise E3 w jeszcze lepszej cenie.

Ten licencjonowany na użytkownika pakiet produktów oferuje najlepsze w swojej klasie funkcje zwiększające produktywność na różnych urządzeniach przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczeń i kontroli środowiska informatycznego.

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E3 zawiera:
• Cloud App Security Discovery
• To-Do (plan 2)
• Flow for Office 365
• PowerApps for Office 365
• Microsoft Forms (plan E3)
• Stream dla usługi Office 365
• Microsoft StaffHub
• Microsoft Teams
• Windows 10 Enterprise E3
• Azure Information Protection (plan 1)
• Microsoft Azure Multi-Factor Authentication
• Microsoft Intune A Direct
• Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium
• Yammer Enterprise
• Sway
• Aplikacje Office Online
• SharePoint Online (plan 2)
• Azure Rights Management
• Microsoft Planner
• Office 365 ProPlus
• Skype dla firm Online (plan 2)
• Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla Office 365
• Exchange Online (plan 2)

Jeśli chcesz przetestować wersję próbną Microsoft 365 E3, skontaktuj się z naszym centrum kompetencyjnym Microsoft Cloud