Aktualności

12.04.2017
Integrity Partners

SAM dla bezpieczeństwa cybernetycznego

SAM dla bezpieczeństwa cybernetycznego
 

Wraz z nieodłącznym uzależnieniem od technologii w coraz bardziej połączonym świecie wzrastają zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Organizacje mają trudności z minimalizowaniem naruszeń bezpieczeństwa – czy to z powodu błędu ludzkiego lub systemowego, czy też złośliwej cyberprzestępczości – a przeciętne oddziaływanie finansowe każdego naruszenia stale rośnie. Aby program zabezpieczeń cybernetycznych był skuteczny, konieczne jest zrozumienie infrastruktury informatycznej i sposobu jej połączenia z organizacjami, takimi jak partnerzy finansowi, dostawcy, sprzedawcy i klienci.
Nie można chronić tego, czego się nie zna. Zarządzanie zasobami oprogramowania (Software Asset Management, SAM) w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowane przez firmę Microsoft koncentruje się na dostarczaniu oceny oprogramowania wykorzystywanego w danym środowisku w celu określenia obszarów potencjalnego zagrożenia oraz na zapewnianiu ogólnych wytycznych dotyczących programów i polityk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. W ramach współpracy z partnerem SAM, usługi te pomagają we właściwym zarządzaniu zasobami informatycznymi i zapewniają firmie spokój ducha. Usługi te stanowią punkt wyjścia, który może zostać wykorzystany jako podstawa do bardziej dogłębnej oceny bezpieczeństwa organizacji.

Cyberataki na całym świecie kosztują firmy ponad 400 mld dolarów rocznie.1 Badania przewidują, że liczba ta może wzrosnąć do 2,1 biliona do 2019 r.2

1http://www.cyberinsurance.co.uk/cybernews/lloyds-ceo-cyber-crime-cost-businesses-up-to-400-billion-a-year/
2Juniper Research, Cyberprzestępczość i internet zagrożeń, maj 2015 r.
Zrozumienie wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem
Dla ochrony danych ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz możliwość oceny, które zagrożenia mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do prowadzenia codziennej działalności. Zagrożenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa mogą ponadto narażać dane osobowe klientów, partnerów i pracowników oraz własność intelektualną firmy, utrudniając osiągnięcie celów biznesowych. Działalność może być zagrożona, jeśli:

Zainstalowane jest starsze oprogramowanie z poprawkami, które nie jest już obsługiwane.
Pracownicy nieświadomie lub świadomie pobierają złośliwe oprogramowanie poprzez pobieranie nieoryginalnych materiałów cyfrowych lub dokonywanie zakupów online u nieznanych dostawców.
Wymienne nośniki, takie jak dyski typu flash, wykorzystywane są do instalowania nieodpowiedniego oprogramowania.
Nieautoryzowane urządzenia osobiste podłączane są do sieci firmowej.
Byli dostawcy lub pracownicy nadal mają dostęp do systemów informatycznych.

Korzyści wynikające ze stosowania SAM w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
Decyzja o współpracy z partnerem SAM w celu wdrożenia SAM oraz najlepszych praktyk i procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia:

Bezpieczne zarządzanie zasobami oprogramowania oraz promowanie właściwych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Zbudowanie elastycznej i adaptacyjnej infrastruktury informatycznej, która szybko reaguje na zagrożenia.
Upewnienie się, że posiadana infrastruktura informatyczna jest bezpieczna i zapewnia skuteczną obronę przed atakami.
Zminimalizowanie utraty danych oraz kosztów lokalizowania i ponownego instalowania utraconych danych, oszustw związanych z kradzieżami, czasu przestoju pracowników oraz negatywnej reputacji, skutkujące obniżeniem kosztów i zwiększeniem efektywności.

Definiowanie długoterminowej mapy drogowej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego
Przy ocenie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego firmy kluczowe znaczenie dla znalezienia się na właściwej drodze ma zrozumienie aktualnego środowiska i przyszłej mapy drogowej danej działalności. Mapa drogowa powinna uwzględniać protokoły regulujące cyberbezpieczeństwo oraz sposoby zarządzania nim na poziomie działu i poziomie zadaniowym w stosunku do rozmiaru ryzyka, które organizacja może swobodnie podejmować. Najlepsze praktyki SAM mogą uwydatnić systemy, procesy i struktury zarządzania konieczne do podejmowania najlepszych decyzji w celu realizacji celów długoterminowych. Mapa drogowa powinna zawierać informacje na temat sposobów udoskonalenia bezpieczeństwa infrastruktury, aplikacji, operacji i osób w celu zapewnienia ochrony danych, płatności, wierzytelności oraz własność intelektualnej i innych elementów.

Budowanie bezpieczniejszej infrastruktury
Istnieją podstawowe działania, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko w zakresie cyberbezpieczeństwa. Do najbardziej oczywistych należy częste instalowanie aktualizacji zabezpieczeń, posiadanie działającego i zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz częste skanowanie stanu bezpieczeństwa. Nowsze wersje oprogramowania zazwyczaj mają silniejsze zabezpieczenia, a zatem im starsze oprogramowanie, tym większe ryzyko występuje. Regularnie należy monitorować oprogramowanie, które pracownicy wykorzystują w miejscu pracy, a także urządzenia osobiste używane do łączenia się z siecią. Są to niektóre z obszarów, które może przeanalizować partner SAM.

Względy cyberbezpieczeństwa i licencjonowanie
Używanie oryginalnego i właściwie licencjonowanego oprogramowania ma istotne znaczenie dla ochrony infrastruktury, zmniejszania zagrożeń związanych z podrabianym oprogramowaniem i optymalizacji ochrony przed atakami wirusów i złośliwego oprogramowania. Według organizacji BSA, około 49 procent kierowników działów informatycznych wskazało zagrożenia dla bezpieczeństwa ze strony złośliwego oprogramowania jako główne zagrożenie stwarzane przez nielicencjonowane oprogramowanie. Licencjonowane oprogramowanie zapewnia dostęp do niezbędnych aktualizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Polityki SAM w zakresie cyberbezpieczeństwa
Gdy został już określony plan i ogólna strategia technologiczna w zakresie cyberbezpieczeństwa, następnym krokiem jest przeprowadzenie weryfikacji polityk i procedur w celu właściwego zarządzania zasobami oprogramowania dla zapewnienia optymalnej ochrony danych. Współpraca z partnerem SAM ma na celu opracowanie lub udoskonalenie polityk w zakresie bieżącego bezpieczeństwa cybernetycznego w oparciu o potrzeby biznesowe i najlepsze praktyki branżowe.

Kluczowe kwestie dotyczące usług SAM w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
Rozważając skorzystanie z usług SAM w zakresie cyberbezpieczeństwa, należy rozważyć kilka kwestii, np. współpracę z właściwym doradcą, wykorzystanie właściwych narzędzi inwentaryzacyjnych oraz wdrożenie nowych polityk. Decyzje te mogą mieć wpływ na skuteczność zaangażowanych usług oraz zapewnienie powodzenia działalności w zakresie zarządzania środowiskiem w chmurze.

Kwestie, które należy rozważyć przy angażowaniu partnera SAM
Podczas dokonywania oceny partnera SAM należy zadawać pytania. Czy partner:

Zapewnia wartościowe doświadczenie i wiedzę na temat SAM?
Posiada pogłębioną wiedzę na temat licencjonowania oprogramowania, a także specjalistyczną wiedzę na temat oryginalnego oprogramowania?
Oferuje podstawową ocenę bezpieczeństwa cybernetycznego lub współpracuje z firmą specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie w celu zapewnienia pełnej weryfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego?
Posiada rzetelne przygotowanie informatyczne umożliwiające mu ocenę zalet i wad różnych narzędzi SAM i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa?
Świadczy inne usługi, takie jak migracja i wdrażanie? Jeśli nie, czy posiada relacje z innymi partnerami, którzy mogą zaoferować takie usługi?

Wybór właściwego narzędzia
Aby zapewnić uzyskanie pełnego obrazu danego środowiska, konieczne jest zebranie danych z różnych źródeł, potencjalnie przy użyciu wielu narzędzi. W przypadku usług związanych z cyberbezpieczeństwem należy zinwentaryzować całe oprogramowanie i cały sprzęt, aby zidentyfikować przestarzałe oprogramowanie, oprogramowanie ze zbliżającym się końcem usług wsparcia, nieautoryzowane oprogramowanie oraz urządzenia, porty sieciowe i routery. Narzędzie powinno również przechwytywać informacje o serwerach publicznych i serwerach zlokalizowanych na zewnątrz zapory.

Określenie właściwych polityk
Ostatnim krokiem w zakresie stosowania SAM jest weryfikacja i ocena polityk i procedur w celu zapewnienia bieżącego prawidłowego zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) w firmie. Dla potrzeb zapewnienia bezpiecznego środowiska należy dokonać oceny i weryfikacji polityk SAM w celu ustosunkowania się do kwestii:

Wykorzystywania oryginalnego oprogramowania i ograniczeń w pobieraniu nieautoryzowanego oprogramowania.
Praktyk zarządzania poprawkami.
Dostosowania usługi Active Directory do aktualnego środowiska zagrożeń.
Stworzenie biblioteki autoryzowanych nośników oprogramowania i zarządzania tą biblioteką.
Wprowadzenia protokołów w celu zabezpieczenia urządzeń i właściwego zarządzania uprawnieniami.
Uświadamiania i szkolenia pracowników oraz zapewniania im wytycznych.

Proces SAM
Dowiedz się więcej, czego możesz oczekiwać w trakcie korzystania z usług SAM firmy Microsoft

10.04.2017
Integrity Partners

Konferencja Bezpieczeństwa i Audytu SEMAFOR 2017 już za nami!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na X Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR w dniach 30-31 marca 2017r.
Prawdziwą przyjemnością było spotkanie się z Państwem i przedstawienie naszego unikalnego portfolio z obszaru Cyber Security, które zawiera:

GDPR Compliance Suite – unikalny zestaw narzędzi i systemów do zarządzania ryzykiem i GDPR.
Privileged Access Management – Zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną.
Hybrid Cloud Security – Bezpieczeństwo chmury hybrydowej.
User Protection – Ochrona użytkowników.
Secure Content and Collaboration – Zabezpieczenie danych i utrzymanie produktywności użytkowników.
Security Operations Centre – Centrum zarządzania bezpieczeństwem.

Mamy nadzieję, że liczne, ciekawe rozmowy będą miały ciąg dalszy 🙂 W przypadku dodatkowych pytań prosimy oczywiście o kontakt z zespołem security.

Do zobaczenia 26 kwietnia na IDC Security Roadshow 2017 !

6.04.2017
Integrity Partners

Integrity jako Gold Partner na IDC Security Roadshow 2017

W dniu 26 kwietnia 2017 wraz z naszym Partnerem Biznesowym firmą Accellion serdecznie zapraszamy na nasze stoisko i wysłuchanie prelekcji podczas 15 edycji konferencji IDC Security Roadshow 2017.
Podczas naszego wystąpienia skupimy się na zagadnieniu:
Czy Twoi pracownicy bezpiecznie wymieniają poufne dane ?
Istotnym ryzykiem wielu organizacji jest niekontrolowana wymiana wrażliwych informacji przez pracowników i kontraktorów. Dodatkowym problem jest konieczność zapewnienia mobilności i stałego dostępu do aktualnych dokumentów przedsiębiorstwa. Zaprezentujemy Państwu platformę współdzielenia danych, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla istniejących metod wymiany informacji w szczególności: Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint, SharePoint Online, Google Drive for work, Drop Box.
Konferencja IDC IT Security Roadshow już od 14 lat gromadzi profesjonalistów w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa IT, niezależnych ekspertów oraz liderów branży. Tegoroczne IDC Security Roadshow jest poświęcone wyzwaniom bezpieczeństwa IT w nowej erze Big Data, m.in.:

osiągnięcie optimum działania w warunkach dwoistości celów,
racjonalizacja podejścia do spraw bezpieczeństwa przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (sens dalszego utrzymywania posiadanych systemów kosztem wprowadzania nowych technologii w bezpieczeństwie IT)
granice zakresu odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa między organizacją i dostawcą usług IT
wpływ nowych przepisów i rozporządzeń na bezpieczeństwo IT w organizacji

Oprócz ciekawej merytorycznej rozmowy przygotowaliśmy niespodzianki 🙂
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CyberSecurity Integrity Partners i Accellion

 

6.04.2017
Integrity Partners

Webinarium CEEDO – SECURE BROWSING jako nowa grupa rozwiązań Cyber Security

Integrity Partners wraz z Partnerem Biznesowym CEEDO mają przyjemność zaprosić Państwa na webinarium pt.:

SECURE BROWSING jako nowa grupa rozwiązań Cyber Security. Jak ochronić środowisko pracy użytkownika?

Termin:
12 KWIETNIA 2017, godz. 14:00 – 15:00
Rozwiązanie, wykorzystując wirtualizację na poziomie jądra systemu operacyjnego (Kernel Firewall), tworzy wyizolowane środowisko pracy (bezpieczny kontener) na urządzaniu użytkownika końcowego.
Środowisko to, tworząc dodatkową warstwę ochrony izoluje:

Strony internetowe
Dokumenty
E-maile
Aplikacje

powstrzymując tym samym działanie złośliwego oprogramowania i chroniąc wrażliwe dane organizacji.
W celu wzięcia udziału w webinarium proszę o kontakt z
monika.bakura@integritypartners.pl
Webinarium prowadzone będzie w j.angielskim.
Dodatkowe informacje nt. rozwiązania: www.ceedo.com

20.03.2017
Integrity Partners

BEZPIECZNA ORGANIZACJA – zaproszenie na śniadanie biznesowe 29 marca 2017r

BEZPIECZNA ORGANIZACJA
Azure backup – Ochroń i rozbuduj swoje data center z rozwiązaniami chmurowymi Microsoft Azure. Backup i Disaster Recovery w praktyce.
BEZPIECZNA POCZTA
Zaawansowana ochrona linków i załączników – ATP
Integrity Partners wraz z Microsoft Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe, skomponowane przez mistrza kulinarnego Roberta Sowę, poświęcone tematyce bezpieczeństwa w rozwiązaniach Microsoft.
 
Śniadania Biznesowe z Integrity Partners i Microsoft, to przede wszystkim konkrety.
W trakcie spotkania omówimy m.in. Backup i Disaster Recovery w różnych scenariuszach. Przyjdź i spotkaj się z nami!
Gdzie? ul. Nowogrodzka 31, Warszawa
Kiedy? 29 marca 2017r.
PROGRAM:
09:00 – 09:15 – Powitanie Gości
09:15 – 09:45 – Śniadanie
09:45 – 11:45 – Prezentacje:
• Zagadnienia techniczne i licencyjne omawianych rozwiązań
• BaaS i DRaaS, scenariusze dla małych i dużych
• DEMO – Azure backup
• Zaawansowana ochrona poczty z wykorzystaniem Advanced Threat Protection (Zero-day malware, Time of Click URL)
• Ochrona poczty z wykorzystaniem Exchange Online Protection (DKIM, DMARC)
 

15.03.2017
Integrity Partners

Integrity Partners na X Forum Bezpieczeństwa i Audytu Semafor 2017

W dniach 30-31 marca 2017 serdecznie zapraszamy na nasze stoisko CyberSecurity Integrity Partners podczas X Forum Bezpieczeństwa i Audytu Semafor 2017.

Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i audytu IT w Polsce – w 2016 r. zgromadziła ponad 350 uczestników, 18 wystawców i 22 partnerów konferencji. SEMAFOR to idealne miejsce do zapoznania się z bieżącymi zagrożeniami i ciekawymi case studies, zdobycia nowego doświadczenia oraz nawiązania i podtrzymania relacji w środowisku bezpieczeństwa i audytu IT.

W tym roku dzielimy się wiedzą ekspercką i konkretnymi rozwiązaniami w zakresie trzech niezwykle istotnych aspektów bezpieczeństwa:
• monitorowanie dostępu uprzywilejowanego,
• ochrona przed phishingiem,
• zgodność z wymogami GDPR.
Oprócz ciekawej merytorycznej rozmowy przygotowaliśmy niespodzianki!
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CyberSecurity Integrity Partners

15.03.2017
Integrity Partners

Ogarnij chaos i zabezpiecz swoje dane

Integrity Partners wraz z Microsoft Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe, poświęcone jednym z najciekawszych rozwiązań pakietu Office 365.

” Ogarnij chaos i zabezpiecz swoje dane!
Analityka Microsoft Power BI i zarządzanie zadaniami w Microsoft Planner w praktyce.
Zaawansowana ochrona poczty – Advanced Threat Protection ”

Program:
• Zagadnienia techniczne i licencyjne omawianych rozwiązań Office 365
• Analiza danych za pomocą Power BI
• Przygotowywanie raportów KPI, EBITDA, ROI z wykorzystaniem Power BI
• Zarządzanie czasem i zadaniami w dynamicznym zespole – Microsoft Planner
• Zaawansowana ochrona poczty z wykorzystaniem Advanced Threat Protection (Zero-day malware, Time of Click URL)
• Ochrona poczty z wykorzystaniem Exchange Online Protection (DKIM, DMARC)

8.03.2017
Integrity Partners

Pobierz Microsoft Visual Studio 2017 – najnowsza wersja jest już dostępna

Z radością prezentujemy nowe wydanie platformy Visual Studio 2017
Wersja 2017 przynosi nowe funkcjonalności i możliwości instalacji, które można dostosować do własnych potrzeb

Za pomocą Visual Studio 2017 możesz rozwijać aplikacje dla systemu Android, iOS, Windows, web i chmury. Teraz możesz szybko kodować, z łatwością debug’ować i diagnozować, przeprowadzać częste testy i realizować zadania. Możesz również rozszerzyć i dostosować Visual Studio 2017 poprzez tworzenie własnych rozszerzeń.

Użyj kontroli wersji, bądź agile i współpracuj efektywnie z tym nowym wydaniem Microsoft Visual Studio 2017 !
Pobierz wersję Visual Studio 2017 Community

Pobierz wersję Visual Studio 2017 Professional

Pobierz wersję Visual Studio 2017 Enterprise 

 
Visual Studio 2017 Dev Essentials
Skorzystaj z tych wszystkich darmowych narzędzi i usług, a także szkolenia Pluralsight, środków na korzystanie z platformy Microsoft Azure, plików do pobrania i wielu innych opcji — bezpłatnie.
Informacje o wersji Microsoft Visual Studio 2017

Kontakt MS Visual Studio 2017

4.01.2017
Integrity Partners

Cennik subskrypcji Microsoft Cloud w programie CSP – Cloud Solution Provider

Prezentujemy Państwu poglądowy cennik subskrypcji Microsoft Cloud w programie CSP.
Zaletą programu Cloud Solution Provider jest elastyczny sposób licenjonowania oraz możliwość płatności w cyklach miesięcznych. Umożliwia to efektywne zarządzanie usługami Office 365, Dynamics 365 (w tym Dynamics CRM), Microsoft Azure i innych składowych platformy Microsoft Cloud.
Aby uzyskać cenę specjalną subskrypcji CSP prosimy o przesłanie zapytania z określeniem typu oraz ilości licencji.

 

Nazwa oferty:
Cena jednostkowa netto miesięcznie:

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Device
122,30 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Device (Government Pricing)
104,00 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Device for Faculty
67,30 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Device for Students
48,90 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition Device
122,30 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition Device (Government Pricing)
104,00 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition Device for Faculty
67,30 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition Device for Students
48,90 €

Dynamics 365 for Sales, Customer Service, and Team Members, Enterprise Editions
54,80 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Device
122,30 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Device (Government Pricing)
104,00 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Device for Faculty
67,30 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Device for Students
48,90 €

Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Server
2,50 €

Flow Additional Runs per 50,000
33,70 €

Flow Additional Runs per 50,000 (Dyn365)
33,70 €

Flow Additional Runs per 50,000 for Faculty
18,60 €

Flow Additional Runs per 50,000 for Faculty (Dyn365)
18,60 €

Flow Additional Runs per 50,000 for Students
13,50 €

Flow Additional Runs per 50,000 for Students (Dyn365)
13,50 €

PowerApps Additional Data Storage
63,30 €

PowerApps Additional Data Storage (Dyn365)
63,30 €

PowerApps Additional Data Storage for Faculty
34,80 €

PowerApps Additional Data Storage for Faculty (Dyn365)
34,80 €

PowerApps Additional Data Storage for Students
25,30 €

PowerApps Additional Data Storage for Students (Dyn365)
25,30 €

PowerApps Additional File Storage per 500GB
42,20 €

PowerApps Additional File Storage per 500GB (Dyn365)
42,20 €

PowerApps Additional File Storage per 500GB for Faculty
23,20 €

PowerApps Additional File Storage per 500GB for Faculty (Dyn365)
23,20 €

PowerApps Additional File Storage per 500GB for Students
16,90 €

PowerApps Additional File Storage per 500GB for Students (Dyn365)
16,90 €

PowerApps Enterprise Environment
8 433,00 €

PowerApps Enterprise Environment (Dyn365)
8 433,00 €

PowerApps Enterprise Environment for Faculty
4 638,10 €

PowerApps Enterprise Environment for Faculty (Dyn365)
4 638,10 €

PowerApps Enterprise Environment for Students
3 373,20 €

PowerApps Enterprise Environment for Students (Dyn365)
3 373,20 €

PowerApps Professional Environment
1 686,60 €

PowerApps Professional Environment (Dyn365)
1 686,60 €

PowerApps Professional Environment for Faculty
927,60 €

PowerApps Professional Environment for Faculty (Dyn365)
927,60 €

PowerApps Professional Environment for Students
674,60 €

PowerApps Professional Environment for Students (Dyn365)
674,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 1 Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users
56,00 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 1 Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users (Government Pricing)
47,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 1 Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users for Faculty
30,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 1 Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users for Students
22,40 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users
49,30 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users (Government Pricing)
42,00 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users for Faculty
27,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users for Students
19,80 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition (SMB Offer) (Government Pricing)
28,70 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition (SMB Offer) for Faculty
18,60 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition (SMB Offer) for Students
13,50 €

Azure Active Directory Basic
0,90 €

Azure Active Directory Basic (Government Pricing)
0,70 €

Azure Active Directory Basic for Faculty
0,00 €

Azure Active Directory Basic for Students
0,00 €

Azure Active Directory Premium P1
5,10 €

Azure Active Directory Premium P1 (Government Pricing)
4,30 €

Azure Active Directory Premium P1 for Faculty
0,50 €

Azure Active Directory Premium P1 for Students
0,20 €

Azure Active Directory Premium P2
7,60 €

Azure Active Directory Premium P2
0,80 €

Azure Active Directory Premium P2
1,10 €

Azure Information Protection Premium P1 for Faculty
0,50 €

Azure Information Protection Premium P1 for Students
0,50 €

Azure Information Protection Premium P2
4,20 €

Azure Information Protection Premium P2 for Faculty
0,90 €

Azure Information Protection Premium P2 for Students
0,70 €

Azure Rights Management (Government Pricing)
1,50 €

Azure Rights Management for faculty
0,00 €

Azure Rights Management for students
0,00 €

Azure Rights Management Premium
1,70 €

Customer Lockbox
1,70 €

Customer Lockbox (Government Pricing)
1,50 €

Customer Lockbox for faculty
0,60 €

Customer Lockbox for students
0,50 €

Delve Analytics
3,40 €

Delve Analytics (Government Pricing)
3,00 €

Delve Analytics for faculty
1,30 €

Delve Analytics for students
1,00 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Database Storage
4,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Database Storage (Government Pricing)
3,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Non-Production Instance
126,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Non-Production Instance (Government Pricing)
107,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Portal
421,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Portal (Government Pricing)
358,40 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Portal Page Views
42,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Portal Page Views (Government Pricing)
35,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Production Instance
463,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition – Additional Production Instance (Government Pricing)
394,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer)
28,10 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
23,90 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) for Faculty
15,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) for Students
11,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Pro (Qualified Offer)
41,90 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Pro (Qualified Offer) (Government Pricing)
35,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Pro (Qualified Offer) for Faculty
23,10 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Add-On for CRM Pro (Qualified Offer) for Students
16,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Basic (Qualified Offer)
33,70 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
28,70 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) for Faculty
18,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) for Students
13,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Pro (Qualified Offer)
58,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Pro (Qualified Offer) (Government Pricing)
49,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Pro (Qualified Offer) for Faculty
32,00 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA for CRM Pro (Qualified Offer) for Students
23,30 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA From Plan 1 Business Apps (On-Premises) User CALs
82,40 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA From Plan 1 Business Apps (On-Premises) User CALs (Government Pricing)
70,10 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA From Plan 1 Business Apps (On-Premises) User CALs for Faculty
45,30 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – From SA From Plan 1 Business Apps (On-Premises) User CALs for Students
33,00 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 1 – Tier 1 (1-99 users)
97,00 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 1 – Tier 1 (1-99 users) (Government Pricing)
82,40 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 1 – Tier 1 (1-99 users) for Faculty
53,40 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 1 – Tier 1 (1-99 users) for Students
38,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 2 (100-249 Users)
75,90 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 2 (100-249 Users) (Government Pricing)
64,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 3 (250-499 Users)
67,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 3 (250-499 Users) (Government Pricing)
57,40 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 4 (500-999 Users)
59,00 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 4 (500-999 Users) (Government Pricing)
50,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 5 (1000+ Users)
50,60 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 – Tier 5 (1000+ Users) (Government Pricing)
43,00 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Basic (Qualified Offer)
48,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
41,20 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Basic (Qualified Offer) for Faculty
26,70 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Basic (Qualified Offer) for Students
19,40 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Professional (Qualified Offer)
72,70 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Professional (Qualified Offer) (Government Pricing)
61,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Professional (Qualified Offer) for Faculty
40,00 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 1 for CRMOL Professional (Qualified Offer) for Students
29,10 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 2
177,10 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – Add-On for AX Ent/Functional (Qualified Offer)
64,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – Add-On for AX Ent/Functional (Qualified Offer) (Government Pricing)
54,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – Add-On for AX Ent/Functional (Qualified Offer) for Faculty
35,50 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – Add-On for AX Ent/Functional (Qualified Offer) for Students
25,80 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – From SA for AX Ent/Functional (Qualified Offer)
106,30 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – From SA for AX Ent/Functional (Qualified Offer) (Government Pricing)
90,30 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – From SA for AX Ent/Functional (Qualified Offer) for Faculty
58,40 €

Dynamics 365 Enterprise Edition Plan 2 – From SA for AX Ent/Functional (Qualified Offer) for Students
42,50 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 2 (Government Pricing)
150,50 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 2 for Faculty
97,40 €

Dynamics 365 Enterprise edition Plan 2 for Students
70,80 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition
80,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer)
23,90 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
20,30 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) for Faculty
13,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) for Students
9,60 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer)
29,50 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
25,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) for Faculty
16,20 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) for Students
11,80 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) Device CAL
104,00 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) Device CAL (Government Pricing)
88,40 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) Device CAL for Faculty
57,20 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) Device CAL for Students
41,60 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) User CAL
68,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) User CAL (Government Pricing)
57,90 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) User CAL for Faculty
37,50 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition – From SA From Customer Service (On-Premises) User CAL for Students
27,20 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition (Government Pricing)
68,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer)
42,20 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
35,80 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer) for Faculty
23,20 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer) for Students
16,90 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer)
64,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer) (Government Pricing)
54,50 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer) for Faculty
35,20 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer) for Students
25,60 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for Faculty
44,10 €

Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition for Students
32,00 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition
80,10 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition – Resource Scheduling Optimization
25,30 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition – Resource Scheduling Optimization (Government Pricing)
21,50 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition (Government Pricing)
68,10 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Field Service Add-On (Qualified Offer)
64,10 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Field Service Add-On (Qualified Offer) (Government Pricing)
54,50 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Field Service Add-On (Qualified Offer) for Faculty
35,20 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Field Service Add-On (Qualified Offer) for Students
25,60 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition for Faculty
44,10 €

Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition for Students
32,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition
33,70 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition – External Accountant
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition – External Accountant (Government Pricing)
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition – External Accountant for Faculty
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition – External Accountant for Students
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition (Government Pricing)
28,70 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV Ltd, or SL AM/BE/Std (qualified offer)
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV Ltd, or SL AM/BE/Std (qualified offer) – Government Pricing
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV Ltd, or SL AM/BE/Std (qualified offer) for Faculty
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV Ltd, or SL AM/BE/Std (qualified offer) for Students
0,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV/GP Full or SL Pro (qualified offer)
2,50 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV/GP Full or SL Pro (qualified offer) – Government Pricing
2,20 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV/GP Full or SL Pro (qualified offer) for Faculty
1,40 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition add-on for NAV/GP Full or SL Pro (qualified offer) for Students
1,00 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition for Faculty
18,60 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition for Students
13,50 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition from SA for NAV/GP Full, NAV Ltd, or SL AM/BE/Std/Pro (qualified offer)
20,20 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition from SA for NAV/GP Full, NAV Ltd, or SL AM/BE/Std/Pro (qualified offer) – Government Pricing
17,20 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition from SA for NAV/GP Full, NAV Ltd, or SL AM/BE/Std/Pro (qualified offer) for Faculty
11,10 €

Dynamics 365 for Financials, Business Edition from SA for NAV/GP Full, NAV Ltd, or SL AM/BE/Std/Pro (qualified offer) for Students
8,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition
160,20 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional Database Storage
4,20 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional Database Storage (Government Pricing)
3,60 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional Database Storage for Faculty
2,30 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional Database Storage for Students
1,70 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional File Storage
0,80 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional File Storage (Government Pricing)
0,70 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional File Storage for Faculty
0,50 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Additional File Storage for Students
0,30 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 1:Developer & Test Instance
358,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 1:Developer & Test Instance (Government Pricing)
304,60 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 1:Developer & Test Instance for Faculty
197,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 1:Developer & Test Instance for Students
143,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing
1 138,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing (Government Pricing)
967,70 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing for Faculty
626,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing for Students
455,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing
3 415,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing (Government Pricing)
2 903,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing for Faculty
1 878,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing for Students
1 366,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing
6 662,00 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing (Government Pricing)
5 662,70 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing for Faculty
3 664,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing for Students
2 664,80 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing
10 119,60 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing (Government Pricing)
8 601,60 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing for Faculty
5 565,80 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition – Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing for Students
4 047,80 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition (Government Pricing)
136,20 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device
63,30 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device (Government Pricing)
53,80 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device add-on for AX Task Device (qualified offer)
31,70 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device add-on for AX Task Device (qualified offer) (Government Pricing)
27,00 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device add-on for AX Task Device (qualified offer) for Faculty
17,40 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device add-on for AX Task Device (qualified offer) for Students
12,70 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device for Faculty
34,80 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device for Students
25,30 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device from SA for AX Task Device (qualified offer)
37,90 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device from SA for AX Task Device (qualified offer) (Government Pricing)
32,30 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device from SA for AX Task Device (qualified offer) for Faculty
20,90 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition Device from SA for AX Task Device (qualified offer) for Students
15,20 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition for Faculty
88,10 €

Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition for Students
64,10 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition
80,10 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition (Government Pricing)
68,10 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Project Service Add-On (Qualified Offer)
64,10 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Project Service Add-On (Qualified Offer) (Government Pricing)
54,50 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Project Service Add-On (Qualified Offer) for Faculty
35,20 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition for CRMOL Basic + Project Service Add-On (Qualified Offer) for Students
25,60 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition for Faculty
44,10 €

Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition for Students
32,00 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition
80,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer)
29,50 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
25,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) for Faculty
16,20 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA for CRM Basic (Qualified Offer) for Students
11,80 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) Device CAL
104,00 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) Device CAL (Government Pricing)
88,40 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) Device CAL for Faculty
57,20 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) Device CAL for Students
41,60 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) User CAL
68,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) User CAL (Government Pricing)
57,90 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) User CAL for Faculty
37,50 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition – From SA From Sales (On-Premises) User CAL for Students
27,20 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition (Government Pricing)
68,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition (SMB Offer)
33,70 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Add-On for CRM Basic (Qualified Offer)
23,90 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
20,30 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) for Faculty
13,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) for Students
9,60 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer)
42,20 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer) (Government Pricing)
35,80 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer) for Faculty
23,20 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Basic (Qualified Offer) for Students
16,90 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer)
64,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer) (Government Pricing)
54,50 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer) for Faculty
35,20 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for CRMOL Professional (Qualified Offer) for Students
25,60 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for Faculty
44,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition for Students
32,00 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users
49,40 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users (Government Pricing)
42,00 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users for Faculty
27,10 €

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users for Students
19,80 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition
4,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition (Government Pricing)
3,60 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition add-on for GP Ltd/SL Light (qualified offer)
0,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition add-on for GP Ltd/SL Light (qualified offer) – Government Pricing
0,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition add-on for GP Ltd/SL Light (qualified offer) for Faculty
0,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition add-on for GP Ltd/SL Light (qualified offer) for Students
0,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition for Faculty
2,30 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition for Students
1,70 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition from SA for GP/SL Ltd (qualified offer)
2,50 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition from SA for GP/SL Ltd (qualified offer) – Government Pricing
2,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition from SA for GP/SL Ltd (qualified offer) for Faculty
1,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Business Edition from SA for GP/SL Ltd (qualified offer) for Students
1,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for AX Task or Self-serve (Qualified Offer)
0,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for AX Task or Self-serve (Qualified Offer) (Government Pricing)
0,80 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for AX Task or Self-serve (Qualified Offer) for Faculty
0,50 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for AX Task or Self-serve (Qualified Offer) for Students
0,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for CRM Essentials (Qualified Offer)
3,80 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for CRM Essentials (Qualified Offer) (Government Pricing)
3,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for CRM Essentials (Qualified Offer) for Faculty
2,10 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Add-On for CRM Essentials (Qualified Offer) for Students
1,50 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for AX Task or Self-serve (Qualified Offer)
5,10 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for AX Task or Self-serve (Qualified Offer) (Government Pricing)
4,30 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for AX Task or Self-serve (Qualified Offer) for Faculty
2,80 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for AX Task or Self-serve (Qualified Offer) for Students
2,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for CRM Essentials (Qualified Offer)
5,10 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for CRM Essentials (Qualified Offer) (Government Pricing)
4,30 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for CRM Essentials (Qualified Offer) for Faculty
2,80 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA for CRM Essentials (Qualified Offer) for Students
2,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA From Team Members (On-Premises) User/Device CAL
7,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA From Team Members (On-Premises) User/Device CAL (Government Pricing)
6,10 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA From Team Members (On-Premises) User/Device CAL for Faculty
4,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – From SA From Team Members (On-Premises) User/Device CAL for Students
2,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 1 (1-99 users)
8,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 1 (1-99 users) (Government Pricing)
7,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 1 (1-99 users) for Faculty
4,60 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 1 (1-99 users) for Students
3,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 2 (100-249 Users)
7,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 2 (100-249 Users) (Government Pricing)
6,10 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 2 (100-249 Users) for Faculty
4,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 2 (100-249 Users) for Students
2,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 3 (250-499 Users)
5,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 3 (250-499 Users) (Government Pricing)
5,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 3 (250-499 Users) for Faculty
3,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 3 (250-499 Users) for Students
2,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 4 (500-999 Users)
4,60 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 4 (500-999 Users) (Government Pricing)
4,00 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 4 (500-999 Users) for Faculty
2,60 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 4 (500-999 Users) for Students
1,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 5 (1000+ Users)
3,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 5 (1000+ Users) (Government Pricing)
2,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 5 (1000+ Users) for Faculty
1,90 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition – Tier 5 (1000+ Users) for Students
1,40 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition (SMB Offer)
4,20 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition (SMB Offer) (Government Pricing)
3,60 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition (SMB Offer) for Faculty
2,30 €

Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition (SMB Offer) for Students
1,70 €

Enterprise Mobility + Security E3
7,40 €

Enterprise Mobility + Security E3 (Government Pricing)
6,50 €

Enterprise Mobility + Security E3 for Faculty
1,60 €

Enterprise Mobility + Security E3 for Students
1,60 €

Enterprise Mobility + Security E5
14,50 €

Enterprise Mobility + Security E5 for Faculty
3,30 €

Enterprise Mobility + Security E5 for Students
3,30 €

Exchange Online (Plan 1)
3,40 €

Exchange Online (Plan 2)
6,80 €

Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing)
5,90 €

Exchange Online Advanced Threat Protection
1,70 €

Exchange Online Advanced Threat Protection (Government Pricing)
1,50 €

Exchange Online Advanced Threat Protection for faculty
1,20 €

Exchange Online Advanced Threat Protection for students
0,60 €

Exchange Online Archiving for Exchange Online
2,50 €

Exchange Online Archiving for Exchange Online (Government Pricing)
1,70 €

Exchange Online Kiosk
1,70 €

Exchange Online Kiosk (Government Pricing)
1,30 €

Exchange Online Plan 1 (Government Pricing)
3,00 €

Exchange Online Protection
0,90 €

Intune (Government Pricing)
4,30 €

Intune Additional Storage (Government Pricing)
2,10 €

Microsoft Azure Multi-Factor Authentication
1,20 €

Microsoft Cloud App Security
4,20 €

Microsoft Cloud App Security (Government Pricing)
3,70 €

Microsoft Flow P1
4,20 €

Microsoft Flow P1 for Faculty
2,30 €

Microsoft Flow P1 for Students
1,70 €

Microsoft Flow P2
12,70 €

Microsoft Flow P2 for Faculty
7,00 €

Microsoft Flow P2 for Students
5,10 €

Microsoft Intune
5,10 €

Microsoft Intune for Faculty
0,50 €

Microsoft Intune for Students
0,50 €

Microsoft Intune™ Extra Storage
2,10 €

Microsoft PowerApps P1
5,90 €

Microsoft PowerApps P1 for Faculty
3,30 €

Microsoft PowerApps P1 for Students
2,40 €

Microsoft PowerApps P2
33,70 €

Microsoft PowerApps P2 for Faculty
18,60 €

Microsoft PowerApps P2 for Students
13,50 €

Microsoft Social Engagement Additional 10K Posts
84,30 €

Microsoft Social Engagement Additional 10K Posts (Government Pricing)
71,70 €

Microsoft Social Engagement Additional 10k Posts (minimum 10 licenses)
59,00 €

Microsoft Social Engagement Additional 10k Posts (minimum 10 licenses) (Government Pricing)
50,20 €

Microsoft Social Engagement Additional 10k Posts (minimum 100 licenses)
33,70 €

Microsoft Social Engagement Additional 10k Posts (minimum 100 licenses) (Government Pricing)
28,70 €

Office 365 Advanced eDiscovery
6,80 €

Office 365 Advanced eDiscovery (Government Pricing)
5,90 €

Office 365 Advanced eDiscovery for faculty
2,50 €

Office 365 Advanced eDiscovery for students
1,90 €

Office 365 Advanced Security Management
2,50 €

Office 365 Advanced Security Management (Government Pricing)
2,20 €

Office 365 Business
8,80 €

Office 365 Business Essentials
4,20 €

Office 365 Business Premium
10,60 €

Office 365 Education E5 for faculty
7,90 €

Office 365 Education E5 for students
5,90 €

Office 365 Education for faculty
0,00 €

Office 365 Education for students
0,00 €

Office 365 Enterprise E1
6,80 €

Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing)
5,10 €

Office 365 Enterprise E3
19,70 €

Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing)
16,70 €

Office 365 Enterprise E4
21,60 €

Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing)
18,70 €

Office 365 Enterprise E5
34,40 €

Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing)
29,30 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing
32,50 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing
34,40 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing (Government Pricing)
27,60 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing (Government Pricing)
30,10 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing for faculty
7,30 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing for faculty
7,90 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing for students
5,40 €

Office 365 Enterprise E5 without PSTN Conferencing for students
5,90 €

Office 365 Enterprise K1
3,40 €

Office 365 Enterprise K1 with Yammer (Government Pricing)
2,50 €

Office 365 Exchange Online Protection (Goverment Pricing)
0,70 €

Office 365 Extra File Storage
0,20 €

Office 365 Extra File Storage (Government Pricing)
0,20 €

Office 365 ProPlus
12,90 €

Office 365 ProPlus (Government Pricing)
9,60 €

Office 365 ProPlus for faculty
2,10 €

Office 365 ProPlus for students
1,60 €

OneDrive for Business (Plan 1)
4,20 €

OneDrive for Business (Plan 1) (Government Pricing)
3,70 €

OneDrive for Business (Plan 2)
8,40 €

OneDrive for Business (Plan 2) (Government Pricing)
7,40 €

Power BI Pro
8,40 €

Power BI Pro (Government Pricing)
7,30 €

Power BI Pro for faculty
1,90 €

Power BI Pro for students
1,10 €

Project Online
27,80 €

Project Online (Government Pricing)
20,90 €

Project Online Essentials
5,90 €

Project Online Essentials (Government Pricing)
5,20 €

Project Online Premium
46,40 €

Project Online Premium (Government Pricing)
39,90 €

Project Online Professional
25,30 €

Project Online Professional (Government Pricing)
21,80 €

Project Online with Project Pro for Office 365
48,90 €

Project Pro for Office 365
21,10 €

Project Pro for Office 365 (Government Pricing)
18,20 €

Secure Productive Enterprise E3
33,40 €

Secure Productive Enterprise E3 (Government Pricing)
29,60 €

Secure Productive Enterprise E5
60,10 €

Secure Productive Enterprise E5 (Government Pricing)
54,30 €

Secure Productive Enterprise E5 without PSTN Conferencing
59,60 €

Secure Productive Enterprise E5 without PSTN Conferencing (Government Pricing)
53,80 €

SharePoint Online (Plan 1)
4,20 €

SharePoint Online (Plan 1) (Government Pricing)
3,70 €

SharePoint Online (Plan 2)
8,40 €

SharePoint Online (Plan 2) (Government Pricing)
7,40 €

Skype for Business Cloud PBX
6,80 €

Skype for Business Cloud PBX (Government Pricing)
5,90 €

Skype for Business Cloud PBX for faculty
2,50 €

Skype for Business Cloud PBX for students
1,90 €

Skype for Business Online (Plan 1)
1,70 €

Skype for Business Online (Plan 1) (Government Pricing)
1,30 €

Skype for Business Online (Plan 2)
4,60 €

Skype for Business Online (Plan 2) (Government Pricing)
3,80 €

Skype for Business Plus CAL
1,70 €

Skype for Business Plus CAL (Government Pricing)
1,50 €

Skype for Business PSTN Conferencing
3,37 €

Skype for Business PSTN Conferencing (Government Pricing)
2,95 €

Skype for Business PSTN Conferencing for E5 without PSTN Conferencing Customers
1,69 €

Skype for Business PSTN Conferencing for E5 without PSTN Conferencing Customers (Government Pricing)
1,47 €

Skype for Business PSTN Conferencing for E5 without PSTN Conferencing for faculty Customers
0,50 €

Skype for Business PSTN Conferencing for E5 without PSTN Conferencing for students
0,43 €

Skype for Business PSTN Conferencing for faculty
1,27 €

Skype for Business PSTN Conferencing for students
0,95 €

Skype for Business PSTN Domestic (Government Pricing)
8,85 €

Skype for Business PSTN Domestic and International Calling
20,24 €

Skype for Business PSTN Domestic and International Calling (Government Pricing)
17,71 €

Skype for Business PSTN Domestic and International Calling for faculty
20,24 €

Skype for Business PSTN Domestic and International Calling for students
20,24 €

Skype for Business PSTN Domestic Calling
10,12 €

Skype for Business PSTN Domestic Calling for faculty
10,12 €

Skype for Business PSTN Domestic Calling for students
10,12 €

Skype Meeting Video Interop for Skype for Business
0,00 €

Visio Pro for Office 365
11,00 €

Visio Pro for Office 365 (Government Pricing)
9,40 €

Windows 10 Enterprise E3
5,90 €

Windows 10 Enterprise E5
13,80 €

Yammer Enterprise
2,50 €

Yammer Enterprise (Government Pricing)
2,20 €

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Aby uzyskać wiążącą ofertę należy przesłać zapytanie na adres dostępny w sekcji Kontakt CSP

22.12.2016
Integrity Partners

Domyślna wielkość skrzynki email rośnie w subskrypcjach Office 365 E3 i E5

Microsoft aktualizuje domyślną wielkość przestrzeni dyskowej w skrzynkach użytkowników subskrypcji Exchange Online Plan 2, która jest składnikiem pakietów Office 365 Enterprise E3, E4 oraz E5.

Domyślny rozmiar podstawowego mailbox będzie teraz wynosił 100GB. Jeśli skrzynka ma przypisanie nietypowe limity quota (dla dowolnego z 3 typów ograniczeń) wówczas zmiana na tej skrzynce nie będzie wprowadzona (klient będzie jednak mógł podnieść quota do 100GB).
Microsoft wprowadza tę zmianę już teraz i planowane jest, że do końca stycznia 2017 będzie przeprowadzona u wszystkich klientów Office 365.

Co musi zrobić klient aby przygotować się do zmiany w Office 365?
Należy poinformować dział techniczny oraz wsparcia IT o tym dodatkowym usprawnieniu. Jeśli ta zmiana jest istotna dla Twoich użytkowników to powiadom ich o tym oraz przeprowadź dodatkowe szkolenia.

20.12.2016
Integrity Partners

Pobierz bezpłatną książkę Microsoft SQL Server 2016

Pobierz bezpłatną książkę Microsoft SQL Server 2016 pt. „Introducing Microsoft SQL Server 2016 Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud”

 

Spis treści:

Introduction – viii
Who should read this book – viii
Assumptions – viii
This book might not be for you if… – viii
Organization of this book – ix
Conventions and features in this book – ix
System requirements – ix
Prerelease software – x
Acknowledgments – x
Errata, updates, & book support – x
Free ebooks from Microsoft Press – x
We want to hear from you – xi
Stay in touch – xi
Chapter 1 Faster queries – 1
In-Memory OLTP enhancements – 1
Reviewing new features for memory-optimized tables – 2
Scaling memory-optimized tables – 2
Introducing native client enhancements – 3
Exploring T-SQL enhancements – 3
Managing memory-optimized tables – 5
Planning data migration to memory-optimized tables – 6
In-memory analytics – 8
Reviewing columnstore index enhancements – 8
Getting started with in-memory analytics – 9
Using filtered columnstore indexes – 9
Analysis Services enhancements – 11
Understanding multidimensional performance improvements – 11
Understanding tabular performance improvements – 12

14.10.2016
Integrity Partners

Dynamics365 – październikowe promocje Dynamics CRM

Promocja Dynamics365
Tylko do końca października klienci mogą otrzymać Office 365 w cenie Dynamics CRM. Kupując licencje Dynamics CRM Online do końca października korzystasz z obecnych cen i zdobywasz prawo do nowej wersji systemu, która będzie dostępna już od listopada.
Dla wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem do zarządzania relacjami z klientami informujemy, że obowiązuje specjalna cena na Dynamics CRM Online dla licencji Professional z pakietem Office 365 Business Premium i wyższych.
Do końca października obowiązuje również możliwość zakupu użytkownika Basic Dynamics CRM, który będzie niedostępny od 1 listopada.
Przypominamy także, że dla firm, które już zakupiły minimum 25 użytkowników CRM Online Professional środowisko testowe jest dostępne za darmo.
Jednocześnie do każdych 10 użytkowników CRM Online Professional oferujemy usługę śledzenia wypowiedzi w mediach społecznościowych Social Engagement na czas trwania subskrypcji.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z ofert promocyjnych Microsoft, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem wsparcia Microsoft Cloud

20.09.2016
Integrity Partners

Cennik Windows Server 2016

Cennik Windows Server 2019 dostępny jest już dla klientów komercyjnych pod łączem: cennik Microsoft Windows 2019 Server
 
Jak licencjonować Windows 2016 Server:

Microsoft Windows Server 2016 Licensing Datasheet.pdf wersja EN
Licencjonowanie Microsoft Windows 2016 Server.pdf wersja PL

17.08.2016
Integrity Partners

Korzyści umowy subskrypcyjnej OVS-ES

Główne korzyści dla Klientów w ramach umowy OVS-ES :

Klienci, którzy kupią Office Professional Plus lub Office 365 Pro Plus dla wszystkich pracowników, otrzymają benefit w postaci bezpłatnego Office 365 Pro Plus dla studentów/uczniów i pracowników (benefit Office 365 Pro Plus dla pracowników w przypadku zakupu Office Professional Plus).
Benefit Office 365 Pro Plus, czyli najnowszy pakiet Office Professional Plus, użytkownik może zainstalować na 15 urządzeniach domowych: 5 PC/ Mac, 5 tabletach, 5 smartphonach.
Klienci, którzy kupią Windows 10 Education Upgrade dla wszystkich pracowników, otrzymają benefit w postaci bezpłatnego Windows 10 Education upgrade dla studentów/uczniów.
Licencje zawierają pakiet Software Assurance, który m.in. uprawnia do korzystania z najnowszej i najszerszej wersji produktu w trakcie trwania umowy.
Kolejnym benefitem jest bezpłatna licencja DreamSpark (dla wydziałów STEM czyli Science, Technology, Engineering and Mathematics – DreamSpark Premium, dla pozostałych Klientów – DreamSpark Standard).
Powyższe benefity zapewniają, że wszystkie osoby w szkole i na uczelni mogą pracować i uczyć się na terenie szkoły/uczelni, jak i w domu wykorzystując najnowsze oprogramowanie.
Niewątpliwą korzyścią dla Klienta jest standaryzacja oprogramowania w organizacji i eliminacja ryzyka posiadania nielegalnego oprogramowania, ponieważ licencje mogą być instalowane na dowolnej ilości urządzeń należących do organizacji (w przypadku zakupu dla wszystkich pracowników Office Professional Plus / Office 365 Pro Plus / Windows 10 Education Upgrade) – nie trzeba kontrolować ilości zainstalowanych kopii produktów.
Dodatkowo standaryzacja zapewnia, że wszyscy użytkownicy korzystają z tych samych wersji produktów, dzięki czemu nie mają problemów z pracą na wspólnych dokumentach.
Umowa OVS-ES zapewnia prostą administrację umowy oraz łatwy model licencjonowania.

10 października 2015r. Microsoft odznaczył Integrity Partners Sp. z o.o. prestiżowym tytułem Microsoft Authorized Education Partner – Academic Volume Licensing.
Wyróżnienie to pozwala na najlepsze zaadresowanie potrzeb jednostek akademickich.

12.08.2016
Integrity Partners

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit dla SQL Server

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit jest bez-agentowym narzędziem do inwentaryzacji, zwymiarowania i raportowania, które pomoże bezpiecznie ocenić Twoje środowisko IT.
Przeznaczony jest również do planowania migracji różnych platform, w tym desktopowych wersji Windows, systemów operacyjnych na serwerach, Microsoft Office i Office 365, Microsoft SQL Server, Hyper-V i Windows Azure.
Przyspieszona migracja do SQL Server 2016
Pobierz kompletne narzędzie do inwentaryzacji instancji SQL Server i Oracle, identyfikacji edycji i oceny sprzętu.
Microsoft Assessment and Planning Toolkit umożliwi Ci kompleksowy proces planowania i migracji instancji baz danych starszego typu do najnowszej wersji SQL Server 2016.
Szczegółowe informacje dotyczące baz danych i instancji serwerów ułatwią konsolidację oraz lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i bazodanowych.
Dzięki Microsoft Assessment and Planning Toolkit otrzymasz następujące raporty dotyczące migracji do najnowszej wersji SQL Server:

Wykrycie i inwentaryzacja: spis baz danych oraz raporty o instancjach SQL Server i Oracle na serwerach Windows i Linux oraz schematy wystąpień Oracle w Twojej organizacji.
Szczegółowe raporty: prezentuje konkretne instancje SQL Server, które zawierają nazwę komponentu, wersję, wydanie i wiele innych. Zawiera szerokie szczegóły dotyczące baz danych i instancji serwera, które mogą być wykorzystane do konsolidacji. Raport schematów Oracle identyfikuje rozmiar i wykorzystanie każdego schematu, szacuje złożoności migracji – dane te pomogą określić potencjalne serwery do migracji na SQL Server 2016. Informacje te mogą być wykorzystane do określenia całkowitego kosztu posiadania i utrzymania Oracle oraz potencjalny zwrot z inwestycji po przełączeniu do systemu SQL Server.
Szczegóły platformy i używanego sprzętu: wyszczególnia komputery które wykorzystują heterogeniczne instancje bazy danych, ustala także czy są to maszyny wirtualne czy fizyczne.

9.08.2016
Integrity Partners

Książka Microsoft SQL Server 2016 Introducing – bezpłatny eBook

Pobierz bezpłatną książkę w formie eBooka pt. Introducing Microsoft SQL Server 2016 – Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud
Microsoft SQL Server 2016 oferuje przełomową wydajność przetwarzania, niezrównane bezpieczeństwo, zaawansowane analizy oraz business intelligence.
Chcemy, abyś dowiedział się dlaczego Microsoft jest liderem w branży dla całej platformy Twoich danych – operacyjnym DBMS, BI, analityce i hurtowni danych. Pobierz więc książkę Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2016 – bezpłatny eBook.
W dziewięciu rozdziałach tego eBook’a nauczysz się funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że SQL Server 2016 będzie najlepszy w historii.

Książka Microsoft SQL Server 2016 Introducing adresuje obszary z zakresu:

wydajności o znaczeniu krytycznym: rozdziały opisują szybsze zapytania, większe bezpieczeństwo, wyższą dostępność oraz ulepszony silnik bazy danych
głębszy wgląd w dane: rozdziały przedstawiają techniki szerszego dostępu do danych, zwiększoną analitykę i lepsze raportowanie w SQL Server 2016
Hyperscale Cloud: rozdziały pokazują jak poprawić wydajność Azure SQL Database oraz jak rozszerzyć możliwości i opcje z SQL Data Warehouse.

Pobierz Książka Microsoft SQL Server 2016 Introducing

 

Spis treści książki:

Introduction……….viii
Who should read this book……….viii
Assumptions……….viii
This book might not be for you if……….viii
Organization of this book ……….ix
Conventions and features in this book ……….ix
System requirements……….ix
Prerelease software ……….x
Acknowledgments……….x
Errata, updates, & book support ……….x
Free ebooks from Microsoft Press ……….x
We want to hear from you……….xi
Stay in touch……….xi

Chapter 1  Faster queries……….1
In-Memory OLTP enhancements……….1
Reviewing new features for memory-optimized tables……….2
Scaling memory-optimized tables……….2
Introducing native client enhancements……….3
Exploring T-SQL enhancements……….3
Managing memory-optimized tables……….5
Planning data migration to memory-optimized tables……….6
In-memory analytics……….8
Reviewing columnstore index enhancements……….8
Getting started with in-memory analytics……….9
Using filtered columnstore indexes……….9
Analysis Services enhancements……….11
Understanding multidimensional performance improvements……….11
Understanding tabular performance improvements……….12

Chapter 2 Better security……….14
Always Encrypted……….14
Getting started with Always Encrypted……….14
Creating a table with encrypted values……….20
CREATE TABLE statement for encrypted columns……….20
Migrating existing tables to Always Encrypted……….22
Row-Level Security……….24
Creating inline table functions……….25
Creating security policies……….27
Using block predicates……….28
Dynamic data masking……….29
Dynamic data masking of a new table……….29
Dynamic data masking of an existing table……….30
Understanding dynamic data masking and permissions……….30
Masking encrypted values……….32
Using dynamic data masking in SQL Database……….32

Chapter 3 Higher availability……….33
AlwaysOn Availability Groups……….33
Supporting disaster recovery with basic availability groups……….34
Using group Managed Service Accounts……….36
Triggering failover at the database level……….36
Supporting distributed transactions……….37
Scaling out read workloads……….38
Defining automatic failover targets……….39
Reviewing the improved log transport performance……….40
Windows Server 2016 Technical Preview high-availability enhancements……….41
Creating workgroup clusters……….42
Configuring a cloud witness……….43
Using Storage Spaces Direct……….45
Introducing site-aware failover clusters……….46
Windows Server Failover Cluster logging……….46
Performing rolling cluster operating system upgrades……….46

Chapter 4 Improved database engine……….48
TempDB enhancements……….48
Configuring data files for TempDB……….49
Eliminating specific trace flags……….50
Query Store……….51
Enabling Query Store……….51
Understanding Query Store components……….52
Reviewing information in the query store……….53
Using Force Plan……….55
Managing the query store……….56
Tuning with the query store……….57
Stretch Database……….57
Understanding Stretch Database architecture……….58
Security and Stretch Database……….58
Identifying tables for Stretch Database……….59
Configuring Stretch Database……….60
Monitoring Stretch Database……….61
Backup and recovery with Stretch Database……….62

Chapter 5 Broader data access……….63
Temporal data……….63
Creating a rowstore temporal table……….64
Converting an existing table to temporal……….68
Understanding the effect of data changes……….68
Using memory-optimized temporal tables……….69
Querying temporal tables……….71
Securing temporal tables……….72
Managing data retention……….72
Reviewing temporal metadata……….76
JSON……….77
Getting acquainted with JSON structures……….78
Exporting data to JSON……….78
Importing JSON data……….81
Converting JSON data to a table structure……….81
Using other built-in JSON functions……….84
Indexing JSON data……….86
PolyBase……….87
Installing PolyBase……….87
Scaling out with PolyBase……….89
Creating PolyBase data objects……….91
Viewing PolyBase objects in SSMS……….95
Using T-SQL with PolyBase objects……….95
Troubleshooting with PolyBase system views and DMVs……….96

Chapter 6 More analytics……….98
Tabular enhancements……….98
Accessing more data sources with DirectQuery……….99
Modeling with a DirectQuery source……….99
Working with calculated tables……….102
Bidirectional cross-filtering……….104
Writing formulas……….108
Introducing new DAX functions……….108
Using variables in DAX……….111
R integration……….112
Installing and configuring R Services……….112
Getting started with R Services……….114
Using an R Model in SQL Server……….122

Chapter 7 Better reporting……….125
Report content types……….125
Paginated report development enhancements……….125
Introducing changes to paginated report authoring tools……….126
Exploring new data visualizations……….127
Managing parameter layout in paginated reports……….132
Mobile report development……….133
Introducing the mobile report designer……….133
Connecting data to mobile report elements……….135
Reviewing mobile report elements……….138
Publishing mobile reports……….147
KPI development……….147
Report access enhancements……….148
Accessing reports with modern browsers……….148
Viewing reports on mobile devices……….149
Printing without ActiveX……….150
Exporting to PowerPoint……….151
Pinning reports to Power BI……….153
Managing subscriptions……….154

Chapter 8 Improved Azure SQL Database……….158
Introduction to SQL Database……….158
Reviewing the evolution of SQL Database……….159
Understanding the pricing model……….160
Protecting data with high availability and disaster recovery……….162
SQL Database security……….163
Configuring security……….164
Auditing SQL Database……….166
Encrypting data……….167
Securing data at the row level……….169
Dynamic data masking……….169
Developing secure applications……….170
Elastic database features……….170
Managing elastic scale……….170
Managing performance levels in elastic database pools……….172
Using elastic database jobs……….173
Distributing queries with elastic query……….174

Chapter 9 Introducing Azure SQL Data Warehouse……….175
Introduction to SQL Data Warehouse……….175
Security……….178
Scalability……….179
Scaling storage and compute resources……….179
Deciding how to scale……….180
Data loads……….180
Using Azure Data Factory……….181
Using PolyBase……….188
Using SSIS……….191
Statistics for SQL Data Warehouse……….192
Creating statistics……….192
Maintaining statistics……….192
Integration options……….193
Predictive modeling in Azure Machine Learning……….193
Working with streaming data in Azure Stream Analytics……….195
Analyzing data by using Power BI……….196
About the authors……….199
Życzymy efektywnej lektury!

8.08.2016
Integrity Partners

SQL Server 2016 Developer Edition bezpłatnie do pobrania

SQL Server 2016 Developer Edition jest teraz bezpłatnie do pobrania w ramach Visual Studio Dev Essentials.
Przed pobraniem SQL Server 2016 Developer Edition użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się do programu Visual Studio Dev Essentials.
Microsoft wprowadza tę zmianę, aby wszyscy programiści mogli wykorzystać możliwości, które SQL Server 2016 ma do zaoferowania dla ich rozwiązań.
SQL Server Developer Edition jest dedykowany tylko do budowy i testowania aplikacji, więc nie może być wykorzystywany w środowiskach produkcyjnych i nie może być użyty do udostępniania danych produkcyjnych
SQL Server 2016 Developer
dostępne języki: English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese-Brazil, Russian, Spanish, Chinese-Simplified, Chinese-Traditional.
Forma nośnika: ISO-DVD
SQL Server 2016 Developer (x64) – DVD (English)
Released: ‎01‎.‎06‎.‎2016
SHA1: 1B23982FE56DF3BFE0456BDF0702612EB72ABF75
File name: en_sql_server_2016_developer_x64_dvd_8777069.iso
Visual Studio Dev Essentials jest najbardziej kompleksowym i bezpłatnym programem Microsoft dla deweloperów, zawiera to czego potrzebujesz do tworzenia i wdrażania aplikacji na dowolnej platformie, w tym narzędzia, funkcje cloud, szkolenia i wsparcie.
Dołączając do Visual Studio Dev Essentials, otrzymasz dużą liczbę dodatkowych, bezpłatnych korzyści dla developerów, takich jak narzędzia developerskie oraz szkolenia online które pomogą Ci budować i wdrażać aplikacje na dowolną platformę.
Kilka przykładowych benefitów:
• $25 kredytu Azure w każdym miesiącu, przez 12 miesięcy
• Dostęp do Xamarin University
• 3-miesięczna subskrypcja do Pluralsight
• Okresowe wiadomości opisujące najnowsze trendy, newsy branżowe, korzyści i zapowiedzi produktów
SQL Server 2016 Developer Edition oferuje pełny zestaw funkcji SQL Server 2016 Enterprise Edition i pozwala zbudować prawie każdy rodzaj rozwiązania danych SQL Server.
SQL Server 2016 dostarcza najwyższą wydajność dla kluczowych systemów we wszystkich typach obciążeń, posiada wbudowaną funkcję przetwarzania obliczeń w pamięci dzięki funkcji in-memory, szybszy i intuicyjny wgląd w dane dzięki dostępnym narzędziom, współpracę w ramach chmurowej platformy hybrydowej umożliwiającą organizacji łatwo tworzyć, wdrażać i zarządzać rozwiązaniami, które obejmują środowisko on-premises i cloud.

SQL Server 2016 zapewnia też spokój dzięki najmniejszej liczbie luk bezpieczeństwa spośród różnych rozwiązań bazodanowych przez sześć lat z rzędu (wg raportu National Institute of Standards and Technology Comprehensive Vulnerability Database, February 1, 2016).
Pobierz bezpłatną książkę w formie eBooka pt. Introducing Microsoft  SQL Server 2016 – Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud:
http://sql2016.pl/info/eBook-SQL-Server-2016-ksiazka.html

Wersja SQL Server Developer Edition nie zawiera licencji na system operacyjny, taki jak na przykład Windows Server 2016.

 

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami Microsoft

27.07.2016
Integrity Partners

Nowy klient synchronizacji z usługą OneDrive dla Firm

Synchronizuj swoje pliki z chmurą OneDrive dla Firm
Dzięki wielu cennym uwagom Klientów opracowana została nowa aplikacja synchronizacji z usługą OneDrive dla Firm.

Po dokonaniu aktualizacji synchronizacja będzie szybsza i bardziej niezawodna, aby Twoje pliki były zawsze dostępne z każdego urządzenia.
Uaktualnienie zostanie udostępnione w nadchodzących miesiącach. Dotychczasowy klient synchronizacji przestanie być wtedy obsługiwany. W przypadku próby zsynchronizowania plików zapisanych w OneDrive dla Firm przy użyciu nieaktualnego klienta synchronizacji wyświetli się monit o zainstalowanie nowej wersji.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie usługi OneDrive dla Firm, pobierz i skonfiguruj klienta synchronizacji nowej generacji już dziś.
Pobierz OneDrive dla Firm
Po instalacji otwórz usługę OneDrive i zaloguj się za pomocą konta służbowego i ukończ szybką konfigurację.
Ulepszone środowisko synchronizowania OneDrive dla Firm jest teraz gotowe na komputerze PC.

Korzystanie z OneDrive dla Firm jest objęte subskrypcją Microsoft Office 365. Usługa ta umożliwia:

Korzystanie z plików w dowolnym miejscu
Łatwe współtworzenie dokumentów w czasie rzeczywistym
Przechowywanie na dysku o pojemności 1 TB w chmurze

Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm jeszcze nie obsługuje bibliotek witryn programu SharePoint. Niniejsza aktualizacja nie będzie mieć wpływu na synchronizację bibliotek witryn — będą one synchronizowane tak jak do tej pory przy użyciu obecnego klienta synchronizacji.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację. View more
Rozumiem