Książka Microsoft SQL Server 2016 Introducing – bezpłatny eBook

Pobierz bezpłatną książkę w formie eBooka pt. Introducing Microsoft SQL Server 2016 – Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud

Microsoft SQL Server 2016 oferuje przełomową wydajność przetwarzania, niezrównane bezpieczeństwo, zaawansowane analizy oraz business intelligence.

Chcemy, abyś dowiedział się dlaczego Microsoft jest liderem w branży dla całej platformy Twoich danych – operacyjnym DBMS, BI, analityce i hurtowni danych. Pobierz więc książkę Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2016 – bezpłatny eBook.

W dziewięciu rozdziałach tego eBook’a nauczysz się funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że SQL Server 2016 będzie najlepszy w historii.

Książka Microsoft SQL Server 2016 Introducing adresuje obszary z zakresu:

  • wydajności o znaczeniu krytycznym: rozdziały opisują szybsze zapytania, większe bezpieczeństwo, wyższą dostępność oraz ulepszony silnik bazy danych
  • głębszy wgląd w dane: rozdziały przedstawiają techniki szerszego dostępu do danych, zwiększoną analitykę i lepsze raportowanie w SQL Server 2016
  • Hyperscale Cloud: rozdziały pokazują jak poprawić wydajność Azure SQL Database oraz jak rozszerzyć możliwości i opcje z SQL Data Warehouse.

Książka Microsoft SQL Server 2016

Pobierz Książka Microsoft SQL Server 2016 Introducing

 

Spis treści książki:

Introduction……….viii
Who should read this book……….viii
Assumptions……….viii
This book might not be for you if……….viii
Organization of this book ……….ix
Conventions and features in this book ……….ix
System requirements……….ix
Prerelease software ……….x
Acknowledgments……….x
Errata, updates, & book support ……….x
Free ebooks from Microsoft Press ……….x
We want to hear from you……….xi
Stay in touch……….xi

Chapter 1  Faster queries……….1
In-Memory OLTP enhancements……….1
Reviewing new features for memory-optimized tables……….2
Scaling memory-optimized tables……….2
Introducing native client enhancements……….3
Exploring T-SQL enhancements……….3
Managing memory-optimized tables……….5
Planning data migration to memory-optimized tables……….6
In-memory analytics……….8
Reviewing columnstore index enhancements……….8
Getting started with in-memory analytics……….9
Using filtered columnstore indexes……….9
Analysis Services enhancements……….11
Understanding multidimensional performance improvements……….11
Understanding tabular performance improvements……….12

Chapter 2 Better security……….14
Always Encrypted……….14
Getting started with Always Encrypted……….14
Creating a table with encrypted values……….20
CREATE TABLE statement for encrypted columns……….20
Migrating existing tables to Always Encrypted……….22
Row-Level Security……….24
Creating inline table functions……….25
Creating security policies……….27
Using block predicates……….28
Dynamic data masking……….29
Dynamic data masking of a new table……….29
Dynamic data masking of an existing table……….30
Understanding dynamic data masking and permissions……….30
Masking encrypted values……….32
Using dynamic data masking in SQL Database……….32

Chapter 3 Higher availability……….33
AlwaysOn Availability Groups……….33
Supporting disaster recovery with basic availability groups……….34
Using group Managed Service Accounts……….36
Triggering failover at the database level……….36
Supporting distributed transactions……….37
Scaling out read workloads……….38
Defining automatic failover targets……….39
Reviewing the improved log transport performance……….40
Windows Server 2016 Technical Preview high-availability enhancements……….41
Creating workgroup clusters……….42
Configuring a cloud witness……….43
Using Storage Spaces Direct……….45
Introducing site-aware failover clusters……….46
Windows Server Failover Cluster logging……….46
Performing rolling cluster operating system upgrades……….46

Chapter 4 Improved database engine……….48
TempDB enhancements……….48
Configuring data files for TempDB……….49
Eliminating specific trace flags……….50
Query Store……….51
Enabling Query Store……….51
Understanding Query Store components……….52
Reviewing information in the query store……….53
Using Force Plan……….55
Managing the query store……….56
Tuning with the query store……….57
Stretch Database……….57
Understanding Stretch Database architecture……….58
Security and Stretch Database……….58
Identifying tables for Stretch Database……….59
Configuring Stretch Database……….60
Monitoring Stretch Database……….61
Backup and recovery with Stretch Database……….62

Chapter 5 Broader data access……….63
Temporal data……….63
Creating a rowstore temporal table……….64
Converting an existing table to temporal……….68
Understanding the effect of data changes……….68
Using memory-optimized temporal tables……….69
Querying temporal tables……….71
Securing temporal tables……….72
Managing data retention……….72
Reviewing temporal metadata……….76
JSON……….77
Getting acquainted with JSON structures……….78
Exporting data to JSON……….78
Importing JSON data……….81
Converting JSON data to a table structure……….81
Using other built-in JSON functions……….84
Indexing JSON data……….86
PolyBase……….87
Installing PolyBase……….87
Scaling out with PolyBase……….89
Creating PolyBase data objects……….91
Viewing PolyBase objects in SSMS……….95
Using T-SQL with PolyBase objects……….95
Troubleshooting with PolyBase system views and DMVs……….96

Chapter 6 More analytics……….98
Tabular enhancements……….98
Accessing more data sources with DirectQuery……….99
Modeling with a DirectQuery source……….99
Working with calculated tables……….102
Bidirectional cross-filtering……….104
Writing formulas……….108
Introducing new DAX functions……….108
Using variables in DAX……….111
R integration……….112
Installing and configuring R Services……….112
Getting started with R Services……….114
Using an R Model in SQL Server……….122

Chapter 7 Better reporting……….125
Report content types……….125
Paginated report development enhancements……….125
Introducing changes to paginated report authoring tools……….126
Exploring new data visualizations……….127
Managing parameter layout in paginated reports……….132
Mobile report development……….133
Introducing the mobile report designer……….133
Connecting data to mobile report elements……….135
Reviewing mobile report elements……….138
Publishing mobile reports……….147
KPI development……….147
Report access enhancements……….148
Accessing reports with modern browsers……….148
Viewing reports on mobile devices……….149
Printing without ActiveX……….150
Exporting to PowerPoint……….151
Pinning reports to Power BI……….153
Managing subscriptions……….154

Chapter 8 Improved Azure SQL Database……….158
Introduction to SQL Database……….158
Reviewing the evolution of SQL Database……….159
Understanding the pricing model……….160
Protecting data with high availability and disaster recovery……….162
SQL Database security……….163
Configuring security……….164
Auditing SQL Database……….166
Encrypting data……….167
Securing data at the row level……….169
Dynamic data masking……….169
Developing secure applications……….170
Elastic database features……….170
Managing elastic scale……….170
Managing performance levels in elastic database pools……….172
Using elastic database jobs……….173
Distributing queries with elastic query……….174

Chapter 9 Introducing Azure SQL Data Warehouse……….175
Introduction to SQL Data Warehouse……….175
Security……….178
Scalability……….179
Scaling storage and compute resources……….179
Deciding how to scale……….180
Data loads……….180
Using Azure Data Factory……….181
Using PolyBase……….188
Using SSIS……….191
Statistics for SQL Data Warehouse……….192
Creating statistics……….192
Maintaining statistics……….192
Integration options……….193
Predictive modeling in Azure Machine Learning……….193
Working with streaming data in Azure Stream Analytics……….195
Analyzing data by using Power BI……….196
About the authors……….199

Życzymy efektywnej lektury!

Integrity Partners - dostawca Microsoft SQL