Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit dla SQL Server

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit jest bez-agentowym narzędziem do inwentaryzacji, zwymiarowania i raportowania, które pomoże bezpiecznie ocenić Twoje środowisko IT.

Przeznaczony jest również do planowania migracji różnych platform, w tym desktopowych wersji Windows, systemów operacyjnych na serwerach, Microsoft Office i Office 365, Microsoft SQL Server, Hyper-V i Windows Azure.

Co to jest Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit dla SQL Server

Przyspieszona migracja do SQL Server 2016
Pobierz kompletne narzędzie do inwentaryzacji instancji SQL Server i Oracle, identyfikacji edycji i oceny sprzętu.
Microsoft Assessment and Planning Toolkit umożliwi Ci kompleksowy proces planowania i migracji instancji baz danych starszego typu do najnowszej wersji SQL Server 2016.
Szczegółowe informacje dotyczące baz danych i instancji serwerów ułatwią konsolidację oraz lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i bazodanowych.

Pobierz Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit dla SQL Server

Dzięki Microsoft Assessment and Planning Toolkit otrzymasz następujące raporty dotyczące migracji do najnowszej wersji SQL Server:

  • Wykrycie i inwentaryzacja: spis baz danych oraz raporty o instancjach SQL Server i Oracle na serwerach Windows i Linux oraz schematy wystąpień Oracle w Twojej organizacji.
  • Szczegółowe raporty: prezentuje konkretne instancje SQL Server, które zawierają nazwę komponentu, wersję, wydanie i wiele innych. Zawiera szerokie szczegóły dotyczące baz danych i instancji serwera, które mogą być wykorzystane do konsolidacji. Raport schematów Oracle identyfikuje rozmiar i wykorzystanie każdego schematu, szacuje złożoności migracji – dane te pomogą określić potencjalne serwery do migracji na SQL Server 2016. Informacje te mogą być wykorzystane do określenia całkowitego kosztu posiadania i utrzymania Oracle oraz potencjalny zwrot z inwestycji po przełączeniu do systemu SQL Server.
  • Szczegóły platformy i używanego sprzętu: wyszczególnia komputery które wykorzystują heterogeniczne instancje bazy danych, ustala także czy są to maszyny wirtualne czy fizyczne.