Microsoft SQL Server dla systemu Linux

Rozwiązanie Microsoft SQL Server dla systemu Linux

Microsoft opracował rozwiązania Microsoft SQL Server dla systemów Linux. Jest to kolejny krok w pracach mających na celu sprawienie, aby system SQL Server – czołowa platforma analityki biznesowej i zarządzania danymi – obsługiwał jakiekolwiek dane i umożliwiał pracę na dowolnych aplikacjach w dowolnym środowisku systemu operacyjnego.

Ogromne możliwości bazy danych SQL

Oparty na serwerze SQL 2016 system SQL Server dla systemów operacyjnych Linux pozwala tworzyć i wdrażać inteligentne aplikacje na pojedynczej platformie analityki biznesowej i zarządzania danymi. Takie podejście pozwala na realizację niższych kosztów całościowych eksploatacji serwera SQL, posiadanych umiejętności i narzędzi oraz nowych, praktycznych funkcjonalności w innowacyjnym rozwiązaniu Microsoft Azure Cloud.

Microsoft SQL Server dla systemu Linux

Firma Gartner niedawno określiła Microsoft jako lidera branży w swoim raporcie Magic Quadrant dla systemów zarządzania bazami operacyjnymi zarówno w realizacji jak i wizji. SQL jest również liderem w Gartner Magic Quadrant dla hurtowni danych i rozwiązań zarządzania danymi i analityki oraz w Magic Quadrant dla rozwiązań Business Intelligence i platform analitycznych, a także prowadzi w wizjonerstwie dla kategorii Magic Quadrant dla platform zaawansowanej analityki.

SQL dla programistów:

Korzyści zbudowanych przez Microsoft sterowników typu „open-source” i sterowników łączności pozwalają deweloperom na budowanie aplikacji przy wykorzystaniu obsługiwanych przez nich narzędzi i platform.

Sterowniki Microsoft ODBC dla serwerów Ubuntu, Red Hat i SUSE Linux:

Kontakt i więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem http://sql2016.pl/kontakt-sql-2016.html