Snow license manager – optymalizacja licencji i oprogramowania

Snow license manager – optymalizacja licencji i oprogramowania

Snow license manager to kalibrowane rozwiązanie, które ma za zadanie optymalizować licencje oraz oprogramowanie. Rozwiązanie to umożliwi organizacjom obniżyć poziom ryzyka w systemach informatycznych, a także obniżyć koszty oprogramowania.

snow license manager

Snow license manager

Snow License Manager ukazuje firmom rozwiązanie, które bazuje na zoptymalizowanym korzystaniu z licencji i oprogramowania. Organizacje mają pełny wgląd w korzystanie z oprogramowania oraz uprawnienia licencyjne. To pozwala na zredukowanie kosztów oraz zmniejszenie ryzyka, pojawiającego się w związku ze zgodnością licencyjną dla wszystkich wydających oprogramowanie komercyjne.

Rozwiązanie to polega na łączeniu ze sobą funkcji doskonałego analizowania oprogramowania, które jest wykorzystywane w całej sieci oraz dynamicznej weryfikacji czy jest to zgodne z prawami licencyjnymi, które organizacja posiada. Snow License Manager to centrum zintegrowanego na miarę organizacji portfela narzędzi SAM. Portfel ten umożliwia, użytkownikom oraz zespołom SAM, zarządzanie licencjami oprogramowania na wszystkich platformach  – w chmurze, urządzeniach mobilnych, komputerach czy centrach danych.

Pulpity menadżerskie „Snowboard” można przypisać do konkretnych ról, dzięki czemu można dostosować to do użytkowników z poszczególnych działów (kadry, finanse, IT itd.). Wpłynie to pozytywnie na pracę i wydajność pracowników, a także zmniejszy to administratorów programu SAM zadaniami administracyjnymi. Organizacje zapewnią sobie kontrolę obecnie i w przyszłości, poprzez rozbudowane funkcje takie jak prognozowanie i analiza trendów czy zarządzanie finansowe.

snow license manager śledzenie wykorzystania

Platforma SAM firmy Snow

Snow License Manager jest centrum informacyjnym rozwiniętej platformy zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management) należącym do firmy Snow. Przedstawia ujednoliconą prezentację wszystkich zasobów programowania i sprzętowych, metryk użytkowania aplikacji czy praw licencyjnych.

Za pomocą wyjątkowego modułu Software Recognition Service firmy Snow dane z kontroli są przetwarzane na informacje o oprogramowaniu komercyjnym.

Kluczową zaletą platofrmy SAM pochodzącej od firmy Snow, jest to, iż potrafi surowe dane przetworzyć w przejrzyste oraz spójne informacje, które mogą potem pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji.

Dzięki tak uzyskanym informacjom, organizacje mogą tworzyć efektywne pozycje licencyjne (Effective License Position, ELP) dla wszystkich, którzy dostarczają oprogramowanie, monitorowanie rozlokowanych zasobów, śledzenie wydatków na licencje czy sprawdzanie możliwości obniżenia kosztów licencji, a także pomocy technicznej.

Klarowna prezentacja wykorzystywania oprogramowania umożliwi rozeznanie się, kiedy i gdzie oraz co jest używanie, a także co można jeszcze zoptymalizować.

Firma Snow zajmuje się wieloma rozległymi aspektami SAM, tym samym oferując rozwiązanie, które łączy w sobie zarządzanie zasobami, informacje o oprogramowaniu i licencjach oraz konsolidacje danych. Przez to zaspokaja wszystkie potrzeby firmy związane z obsługą licencji.

Takie rozwiązanie nie tylko zaspokaja obsługę całego systemu IT, ale także zaspokaja zarządzanie zasobami w życiu.

CybeReady najlepszą autonomiczną platformą szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego według Tech Ascension Awards 2019.

CybeReady, jedyna autonomiczna platforma szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw została wyróżniona nagroda the Best Machine Learning/Autonomous Solution, przyznawaną przez niezależną organizację Tech Ascension Awards. Zwycięzcą w konkursie Tech … Continue reading CybeReady najlepszą autonomiczną platformą szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego według Tech Ascension Awards 2019.

Zaawansowana analiza wykrywania zagrożeń. Microsoft Advanced Threat Analytics Licensing Datasheet.

Microsoft Advanced Threat Analytics to oprogramowanie przeznaczone do ochrony przedsiębiorstwa przed zaawansowanymi atakami. Usługa Microsoft Advanced Threat Analytics wykrywa zagrożenia poprzez automatyczne analizowanie, uczenie się i identyfikowanie normalnych i nietypowych … Continue reading Zaawansowana analiza wykrywania zagrożeń. Microsoft Advanced Threat Analytics Licensing Datasheet.