Nowe funkcje i aktualizacje Microsoft – Yammer i wiele innych

Nowe funkcje i aktualizacje w świecie Microsoft

Zaktualizowano: Microsoft konwertuje twoje notatki Yammer do dokumentów Word Online  

   *** Aby dać Tobie i Twoim użytkownikom więcej czasu na zapisywanie i przechowywanie istniejących notatek Yammer oraz przygotowanie się na oczekującą migrację, opóźniono datę rozpoczęcia migracji konwersji notatek Yammer do dokumentów Word Online z 8 grudnia 2017 r. na 26 stycznia 2018 r. *** Począwszy od 26 stycznia 2018, Microsoft  będzie konwertować notatki Yammer na dokumenty Word Online. Ta funkcja jest obecnie na górnym pasku nawigacyjnym w grupach i umożliwia użytkownikom tworzenie notatek w usłudze Yammer.

yammer logo Intune

Intune App Protection została zaktualizowana

 Najnowsza wersja usługi Intune App Protection lub Mobile Application Management (MAM) została włączona na dzierżawie Microsoft Intune.

Microsoft dokonał zmiany w Microsoft Trust Center

Jak być może wiesz, Microsoft ujawnia nazwy podwykonawców, którzy mają dostęp do danych klientów i powiadamia z wyprzedzeniem nowych podwykonawców. Jako zobowiązanie do przejrzystości, w każdym momencie dodawania nowych dostawców / podwykonawców, ujawniane są te informacje w Microsoft Trust Center i wysyłane jest powiadomienie o tej zmianie.

Witryna TechNet została przeniesiona do https://docs.microsoft.com

Tematy, artykuły i próbki kodu przechodzą z TechNet do https://docs.microsoft.com (DCM). Dokumenty docs.microsoft.com to dokumentacja techniczna firmy Microsoft, odwołania do interfejsów API, przykłady kodu, szybkie starty i samouczki dla programistów i specjalistów IT. Przeniesienie tej zawartości do DCM da możliwość edytowania w GitHub osób z firmy Microsoft i spoza niej, a komentowanie wątków oferuje zespołom ds. Produktów i treści możliwość bezpośredniej interakcji z Tobą.

Zaktualizowana funkcja: zmiana nazwy First Release

Zmieniono nazwę First Release, na Targeted Release. Targeted Release jest jednym z pierścieni zwalniających, ponieważ Microsoft  wprowadza nowe funkcje.

Nowe funkcje: Duplikowanie i promowanie stron w usłudze SharePoint Online

Będziesz teraz mógł duplikować i edytować istniejące strony SharePoint Online, a także łatwo promować strony SharePoint Online na różnych platformach udostępniania. Są to nowe funkcje Office 365. Microsoft zacznie wprowadzać te funkcje na początku grudnia. Chociaż ich celem jest zapewnienie, że powiadomią Cię z wyprzedzeniem o nadchodzących zmianach, potwierdzają, że nie dostarczyli w odpowiednim czasie powiadomienia o tej zmianie.

Nowa usługa lub aplikacja: Microsoft Whiteboard Preview

Microsoft Whiteboard pojawi się w trybie podglądu, 5 grudnia. Podgląd Microsoft Whiteboard jest obecnie w języku angielskim i zostanie wprowadzony w kolejnych wersjach językowych w nadchodzących miesiącach. Microsoft Whiteboard to swobodne cyfrowe płótno, w którym ludzie, pomysły i treści mogą połączyć kreatywną współpracę. Aplikacja jest przeznaczona dla każdego, kto angażuje się w kreatywne, swobodne myślenie, zanim osiągnie ostateczny wynik.

OneDrive for Business yammer

Nowa funkcja: OneDrive dla Firm Sync Tutorial jest już dostępny

Nowi użytkownicy OneDrive dla Firm, których konfiguracja Onedrive Sync Client otrzyma jednorazowy samouczek dotyczący przesyłania plików do OneDrive, uzyskiwania dostępu do ich treści za pośrednictwem aplikacji mobilnej i udostępniania ich plików innym.

Nowe funkcje: OneDrive dla Firm na iOS

W połowie stycznia 2018 roku wydamy szereg aktualizacji OneDrive dla Firm na iOS. Ta aktualizacja będzie zawierać kilka nowych funkcji Office 365.

Nowa funkcja: Create News ze strony głównej programu SharePoint Online

Create News ze strony głównej programu SharePoint Online to nowa funkcja usługi Office 365. Microsoft zacznie wprowadzać tę funkcję w ciągu kilku następnych dni.

Zaktualizowana funkcja: Toolboxes dla sekcji z wieloma kolumnami w usłudze SharePoint Online

Microsoft aktualizuje sekcje z wieloma kolumnami w usłudze SharePoint Online, aby mieć własne skrzynki narzędziowe. Ta aktualizacja zwiększy przejrzystość i zmniejszy odstęp między sekcjami, oddzielając strukturę strony od zawartości strony.

CybeReady najlepszą autonomiczną platformą szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego według Tech Ascension Awards 2019.

CybeReady, jedyna autonomiczna platforma szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw została wyróżniona nagroda the Best Machine Learning/Autonomous Solution, przyznawaną przez niezależną organizację Tech Ascension Awards. Zwycięzcą w konkursie Tech … Continue reading CybeReady najlepszą autonomiczną platformą szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego według Tech Ascension Awards 2019.

Zaawansowana analiza wykrywania zagrożeń. Microsoft Advanced Threat Analytics Licensing Datasheet.

Microsoft Advanced Threat Analytics to oprogramowanie przeznaczone do ochrony przedsiębiorstwa przed zaawansowanymi atakami. Usługa Microsoft Advanced Threat Analytics wykrywa zagrożenia poprzez automatyczne analizowanie, uczenie się i identyfikowanie normalnych i nietypowych … Continue reading Zaawansowana analiza wykrywania zagrożeń. Microsoft Advanced Threat Analytics Licensing Datasheet.