Nowe centrum zgodności i bezpieczeństwa Microsoft 365

Pod koniec stycznia Microsoft poinformował o dostępności nowego centrum bezpieczeństwa Microsoft 365 i centrum zgodności Microsoft 365.

Platformy te powstały z myślą o specjalistach ds. bezpieczeństwa w celu zapewnienia im bardziej wydajnej i efektywnej pracy. Nowe przestrzenie robocze umożliwiają zespołom bezpieczeństwa scentralizowane zarządzanie usługami Microsoft 365, łącząc usługi Office 365, Windows 10 i Enterprise Mobility + Security (EMS), z kilkoma możliwościami Azure.

Centrum bezpieczeństwa Microsoft 365

Nowe centrum bezpieczeństwa Microsoft 365 zawiera pulpit nawigacyjny, który ułatwia zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwem tożsamości, danych, urządzeń, aplikacji i infrastruktury. Pulpit ułatwia dostęp do nowego Microsoft Secure Score i raportów Cloud App Security.

Centrum bezpieczeństwa Microsoft 365
Microsoft 365

Wysoce wyspecjalizowana przestrzeń robocza nowego centrum bezpieczeństwa umożliwia zarządzanie i pełne wykorzystanie inteligentnych rozwiązań Microsoft 365 w zakresie zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem.

Centrum bezpieczeństwa Microsoft 365 zmniejsza w organizacjach ryzyko związane z zagrożeniami cybernetycznymi poprzez wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do oceny poziomów bezpieczeństwa oraz określenia odpowiedniego zestawu działań, które należy podjąć w celu ograniczenia przyszłych zagrożeń. Narzędzia te składają się z raportów i interaktywnych doświadczeń, takich jak Microsoft Secure Score, z których każde ma na celu zapewnienie administratorom lepszej widoczności i kontroli oraz udzielenie  wskazówek niezbędnych do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Centrum zgodności Microsoft 365

Nowe centrum zgodności Microsoft 365 to wyspecjalizowane miejsce pracy, w którym można ocenić ryzyko braku zgodności za pośrednictwem menedżera ds. zgodności. Nowa platforma pomaga chronić dane i zarządzać nimi za pomocą etykiet poufności i retencji. Integracja centrum zgodności z menedżerem zgodności zapewnia zgodność z kluczowymi przepisami i normami, takimi jak GDPR, ISO 27001, NIST 800-53.

Centrum zgodności Microsoft 365
Microsoft Cloud App Security

Nowe centrum zgodności zapewnia wgląd w Microsoft Cloud App Security (MCAS) co ułatwia identyfikację zagrożeń w różnych aplikacjach, wykrywanie shadow IT i monitorowanie zachowań pracowników niezgodnych z wymaganiami.

Do końca marca 2 nowe platformy centrum bezpieczeństwa i centrum zgodności Microsoft 365 zostaną uruchomione na całym świecie. Po ich wprowadzeniu będzie można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Centrum kompetencyjnego Microsoft Cloud