Dostępność Azure Virtual Machines i aktualizacje regionu

Dostępność Azure Virtual Machines i aktualizacje regionu

Uzyskaj wirtualizację serwerów w chmurze dzięki wirtualnym maszynom Azure. Dzięki obsłudze systemów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP maszyny wirtualne oferują wiele różnych rozwiązań. Obejmuje to programowanie i testowanie, uruchamianie aplikacji produkcyjnych i rozszerzanie skali centrum danych. Wdróż aplikację w kilka sekund zamiast tygodni.

microsoft azure

 

Seria NC

Maszyny wirtualne z serii NC (VM), pierwsze z rodziny układów obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC), są teraz dostępne dla aplikacji o niskim priorytecie Azure Batch w regionie wschodniego USA.

Seria NCv2

Maszyny wirtualne z serii NCv2 umożliwiają przyspieszoną symulację za pomocą procesorów graficznych. Są teraz dostępne dla zastosowań o niskim priorytecie w obszarach południowo-centralnych USA, południowo-wschodniej Azji, USA i Europy Zachodniej.

Seria NCv3

Te maszyny wirtualne są najnowszym dodatkiem do naszych ofert opartych na GPU. Wyposażone są w najlepsze w branży procesory graficzne NVIDIA V100 i zapewniają doskonałą wydajność zarówno dla obciążeń HPC, jak i sztucznej inteligencji (AI). Podobnie jak poprzednie maszyny wirtualne z serii NC, oferują one konfigurację z siecią InfiniBand dla obciążeń wymagających szybkiej interkonektowości. Branże takie jak ropa naftowa i gaz, motoryzacja i genomika mogą przyspieszyć skalowalność i poprawić wydajność pojedynczych instancji.

Maszyny wirtualne z serii NCv3 są obecnie ogólnie dostępne w regionie East USA, a ich powszechna dostępność (GA) rozpocznie się 1 maja 2018 r. Wykorzystanie przed tą datą zostanie rozliczone według stawek podglądu. Te maszyny wirtualne są również ogólnie dostępne do użytku o niskim priorytecie w regionie wschodniego USA.

Seria NV

Te maszyny wirtualne umożliwiają zaawansowane aplikacje do zdalnego wizualizacji, głębokie uczenie się i analizy predykcyjne. Są teraz dostępne dla zastosowań o niskim priorytecie wsadowym w regionie wschodniego USA.

Seria ND

Maszyny wirtualne z serii ND, które umożliwiają głębokie uczenie się i obciążenia pracą sztucznej inteligencji, są teraz dostępne dla zastosowań o niskim priorytecie wsadowym w południowo-centralnych regionach USA, południowo-wschodniej Azji, USA i Europy Zachodniej.

azure

 

Azure SQL Database zarządzana instancja w podglądzie

Baza danych SQL Azure jest inteligentną i w pełni zarządzaną relacyjną bazą danych w chmurze. Przyspiesz rozwój aplikacji i spraw, aby konserwacja była prosta i produktywna, korzystając z narzędzi SQL, które kochasz. Skorzystaj z wbudowanej inteligencji, która uczy się wzorców aplikacji i dostosowuje się, aby zmaksymalizować wydajność, niezawodność i ochronę danych.

Teraz w trybie podglądu zarządzana instancja jest nową opcją wdrażania dla bazy danych SQL, która zapewnia prawie 100-procentową zgodność z lokalnymi wdrożeniami programu SQL Server. Obejmuje to funkcje takie jak:

  • Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego SQL (CLR)
  • Agent serwera SQL
  • Zapytania między bazami danych

Dzięki zarządzanej instancji istniejący klienci SQL Server mogą podnosić i przesuwać swoje lokalne aplikacje do chmury przy minimalnych zmianach.

Aktualizacje listy Podwykonawców Microsoft Online Services

Microsoft ujawnia nazwy podwykonawców, którzy mają dostęp do danych klientów i powiadamia o nowych podwykonawcach z wyprzedzeniem. Dodając nowych dostawców lub podwykonawców, ujawniamy te informacje w Centrum zaufania Microsoft i wysyłamy powiadomienie o tej zmianie.

Lista podwykonawców Microsoft Online Services została niedawno zmieniona i zawiera nowych podwykonawców, którzy pomagają w zarządzaniu danymi klientów. Nowy podwykonawca może zostać wykorzystany sześć miesięcy po dacie opublikowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym działem wsparcia Azure