GDPR Compliance Suite – rozwiązania, które pomogą spełnić wymagania GDPR / RODO

GDPR Compliance Suite – rozwiązania, które pomogą spełnić wymagania GDPR / RODO

GDPR Compliance Suite

Coraz więcej firm i instytucji jest świadomych wymagań jakie będzie nakładało nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Wiele na ten temat już powiedziano, dodatkowo GIODO stworzyło listę pytań, która ułatwi określenie w jakim stopniu nasza organizacja jest przygotowana na nowe przepisy: http://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/9993.

Przypominamy, że najważniejszymi wymogami jakie stawia przed podmiotami przetwarzającymi dane osobowe nowa regulacja są:
• Obowiązek informacyjny – dostęp do wiedzy na temat sposobu przetwarzania danych;
• Ograniczenia profilowania – obowiązek otrzymania zgody na profilowanie;
• Prawo do bycia zapomnianym;
• Transfer danych – zachowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przekazywaniem danych poza UE;
• Obowiązek wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
• Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przygotowując się do RODO (z ang. General Data Protection Regulation – GDPR) warto rozważyć wdrożenie rozwiązań technologicznych, które nie tylko pomogą spełnić wymagania nowego rozporządzenia, ale są niezbędne w każdej organizacji, dla której bezpieczeństwo informacji, użytkowników i infrastruktury jest priorytetem.
Eksperci Integrity Partners, uwzględniając wszystkie etapy zarządzania ryzkiem, przygotowali zestaw rozwiązań adresujących najważniejsze wymagania RODO / GDPR zgrupowanych w ramach GDPR Compliance Suite. Każde z proponowanych rozwiązań uwzględnia skalę i rodzaj przetwarzanych danych, środowisko klienta oraz możliwość integracji
z działającymi już systemami.

Bezpieczna wymiana informacji. Kontrolowane współdzielenie dokumentów z rozbudowaną funkcją raportowania, znakowania treści oraz możliwością integracji z systemami DLP.

Audyt danych. System do wyszukiwania danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.

Klasyfikacja informacji. Rozwiązania do klasyfikacji danych na podstawie treści i podobieństwa binarnego.

Przechowywanie i przetwarzanie danych. Platforma spełniająca wymogi regulacji.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowany. Systemy do nagrywania, monitorowania i audytu sesji uprzywilejowanych, zapewniające rozliczalność pracy administratorów i zewnętrznych kontraktorów.

Kontrola uprawnień. Rozwiązanie zapewniające audyt, kontrolę i weryfikację poziomu dostępów Active Directory.

Anonimizacja. Maskowanie danych statycznych i dynamicznych w czasie rzeczywistym.

Chcesz wiedzieć więcej o rozwiązaniach technologicznych GDPR Compliance Suite, które pomogą spełnić Twojej organizacji wymagania GDPR?

Masz pytania? Napisz do nas:

Temat *

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości *