Tag: CyberArk Conjur

Jak zarządzać sekretami w środowisku DevOps
1.01.2024
Integrity Partners

Zarządzanie sekretami w środowisku DevOps. Jak robić to skutecznie?

W wielu firmach funkcjonują różnorodne zespoły zajmujące się rozwojem i operacjami. W ramach tych zespołów nie istnieje jednak spójny, bezpieczny i scentralizowany sposób przechowywania sekretów wykorzystywanych w ich projektach. Jak to zmienić? Wyjaśniamy!

W narzędziach, kodzie oprogramowania i w pamięci współdzielonej między różnymi serwisami często znajdują się rozproszone i niezarządzane z jednego punktu poświadczenia, które obejmują zarówno dane ludzi, jak i maszyn. Wyzwaniem jest dziś zabezpieczenie wszystkich poświadczeń używanych przez użytkowników non-human. Sekretami, które należy chronić, są między innymi hasła, klucze (w tym prywatne, SSH, API) czy tokeny.

Tożsamości non-human. O czym należy pamiętać?

Poświadczenia aplikacji i innych tożsamości non-human są powszechne. Obejmują sekrety wpisane na stałe w krytyczne dla działalności aplikacje, w tym wewnętrznie opracowane i komercyjne rozwiązania off-the-shelf (COTS), oprogramowanie zabezpieczające, takie jak skanery podatności, serwery aplikacji, oprogramowanie do zarządzania IT, platformy automatyzacji procesów robotycznych (RPA) i łańcuch narzędzi CI/CD.

Poświadczenia aplikacji i innych tożsamości non-human muszą być zarządzane. Należy eliminować poświadczenia wpisane na stałe w kodzie i skryptach, stosować mechanizmy silnego uwierzytelniania, zasadę najmniejszych przywilejów, opartą na rolach kontrolę dostępu, rotację poświadczeń i audyt.

Procesy automatyzacji są niezwykle potężne. Mogą uzyskiwać dostęp do chronionych danych, skalować się w niespotykanej skali, wykorzystywać zasoby chmurowe i szybko wykonywać procesy biznesowe. Jednak procesy te są jednocześnie podatne na zaawansowane cyberataki.

Przedsiębiorstwa muszą chronić poświadczenia przypisane uprzywilejowanym tożsamościom non-human po to, by bronić się przed cyberatakami. Takie sekrety są najczęściej przypisane administratorom IT, programistom czy administratorom DevOps, nie działom bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest to, by z punktu widzenia bezpieczeństwa zapewnić odpowiedni audyt oraz by dostęp osób do konsol zarządzających był odpowiednio zabezpieczony.

Zarządzanie sekretami – sytuacja idealna

Nowoczesne praktyki w zakresie tworzenia aplikacji (np. Agile, DevOps) dążą do szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego dostarczania nowych rozwiązań. Natomiast działy bezpieczeństwa wymagają kontrolowanego używania poświadczeń w narzędziach, platformach i serwisach. Zarządzanie sekretami (secrets management) zapewnia taką kontrolę, wymuszając stosowanie mechanizmów silnego uwierzytelniania, autoryzacji i audytu, jednocześnie wspierając terminowe dostarczanie nowych rozwiązań.

Dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa zalecają stosowanie kompleksowego, scentralizowanego systemu zarządzania sekretami połączonego z politykami kontroli i audytu, które są tworzone i wdrażane niezależnie od logiki aplikacji. Sekrety (poświadczenia do baz danych, klucze dostępu do Azure lub AWS, prywatne klucze SSH, certyfikaty itd.) są wydawane i zarządzane w bezpieczny sposób z jednego miejsca. Bezpieczeństwo poświadczeń jest ciągle mierzone, ulepszane i aktualizowane przez odpowiednio przygotowane do tego zespoły.

Poświadczenia non-human – wyzwania

Wdrożenie systemu zarządzania sekretami jest dziś zatem koniecznością w przedsiębiorstwach, które korzystają z metodyk DevOps. Przystępując do implementacji takiego rozwiązania, firmy stają przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć.

W jaki sposób skutecznie ujawnić wpisane na stałe sekrety przechowywane w plikach konfiguracyjnych, kodzie i narzędziach DevOps?
Jak zidentyfikować wszystkie sekrety rozproszone w wielu projektach i jednostkach?
Jak dobrać i wyszkolić zespół do wdrożenia i obsługi platformy zarządzania tajemnicami?
W jaki sposób zorganizować prace zespołu DevOps, by znalazł czas na opracowanie strategii, wdrożenie platformy i utrzymanie jej działania?
Jak przygotować zespoły do zarządzania ryzkiem związanym z administrowaniem sekretami aplikacji?

Zespoły DevOps nie są zwykle wystarczająco duże, by ich część mogła zostać oddelegowana do nowego zadania. Dodatkowo administratorom IT i programistom brakuje wiedzy z obszaru bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest wybranie rozwiązania łatwego w obsłudze i zautomatyzowanego oraz współpraca z dostawcami, którzy nie tylko pomogą wdrożyć system, ale i przeszkolą zespół.

Sekrety pod kontrolą – korzyści dla biznesu

Stawienie czoła tym wyzwaniom i wdrożenie systemu przynosi korzyści nie tylko działom DevOps. Na zarządzaniu sekretami zyskuje cała firma i prowadzony przez nią biznes.

Jakie rezultaty biznesowe odniesie przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu?

Poprawa wydajności pracy nad nowymi aplikacjami i funkcjami oraz skrócenie czasu wprowadzania ich na rynek dzięki dużym możliwościom automatyzacji.
Zapobieganie incydentom spowodowanym ujawnieniem sekretów w łańcuchu dostaw oprogramowania i procesach CI/CD.
Poprawienie warunków pracy i zadowolenia z niej programistów i administratorów DevOps poprzez zdjęcie z nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo sekretów.
Skrócenie czasu, jaki zespół rozwojowy poświęca na administrowanie rozwiązaniem do zarządzania sekretami.
Zapewnienie pełnego audytu dotyczącego dostępów tożsamości typu non-human do sekretów.
Redukcja ryzyka cyberataków.

CyberArk Conjur Enterprise

CyberArk Conjur jest częścią platformy CyberArk Identity Security, która obejmuje wiele produktów wspierających organizacje w kontroli i zarządzaniu tożsamością oraz kontami uprzywilejowanymi w ich środowisku IT.

Conjur został stworzony z myślą o zarządzaniu bezpieczeństwem, poświadczeniami i dostępami w środowiskach DevOps. Wspiera poprawne zarządzanie sekretami wykorzystywanymi przez aplikacje, mikrousługi, skrypty, narzędzia Continuous Integration (CI) oraz Continuous Delivery (CD), interfejsy API itp.

Wdrażając to rozwiązanie, firma może między innymi:

Zunifikować przechowywanie, rotację i zarządzanie sekretami.
Zyskać możliwość przeprowadzania audytów oraz szybkiego reagowania w przypadku naruszenia sekretów lub aktywnego ataku.
Mieć pełny zapis dostępu do sekretów i minimalizować dostęp osób do sekretów środowiska produkcyjnego.
Delegować zarządzanie sekretami do zespołów DevOps i administratorów.
Dostarczyć programistom standardowe podejście do zarządzania sekretami.
Zautomatyzować proces wdrażania sekretów w całym środowisku.

 

Jeśli poszukujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i przybliżymy możliwości rozwiązania CyberArk Conjur.

Czytaj więcej
Środowisko DevOps - jak je zabezpieczyć
24.11.2023
Integrity Partners

Bezpieczne środowisko DevOps. Korzyści z wdrożenia CyberArk Conjur

Metodyka DevOps zyskuje coraz więcej zwolenników – tak wśród korporacji, jak i mniejszych firm IT. Łącząc w sobie ścisłą współpracę programistów oraz administratorów, a także szerokie wykorzystanie narzędzi automatyzujących pracę, sprawia, że zespoły IT działają szybciej i wydajniej. Nie jest jednak wolna od słabości, które wpływają na bezpieczeństwo całego środowiska. W tym przypadku z pomocą przychodzi rozwiązanie CyberArk Conjur. Jak działa? Wyjaśniamy!

Podstawą DevOps jest komunikacja, współpraca i integracja pomiędzy deweloperami oraz specjalistami od eksploatacji systemów IT. Metodyka ta przyspiesza wytwarzanie oprogramowania, produktów i usług. Aby taka sprawna współpraca była możliwa, konieczna jest automatyzacja środowiska IT, wykorzystanie wielu narzędzi oraz zasobów chmurowych.

W procesie tworzenia oprogramowania w metodyce DevOps biorą udział użytkownicy fizyczni i różnego rodzaju narzędzia. W środowiskach informatycznych każdego dnia pojawiają się nowe mikroserwisy, które do komunikacji między sobą oraz do komunikacji z użytkownikami i administratorami wykorzystują specjalne poświadczenia, zwane inaczej sekretami. Co istotne, cały proces uwierzytelniania w DevOps odbywa się automatycznie i jest poza kontrolą działu bezpieczeństwa. A to sprawia, że niepowołane osoby mogą dostać się do narzędzi programistycznych lub przejąć konto administratora i zainfekować kod, a tym samym cały system IT.

Innymi słowy, choć metodyka DevOps umożliwia implementację wielu narzędzi do optymalizacji tworzenia, testowania oraz wdrażania nowego oprogramowania, to nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa całego środowiska IT. Wynika to między innymi z braku jednego miejsca zarządzania poświadczeniami oraz kontami uprzywilejowanymi, a także z niemożności zastosowania rotacji haseł, kluczy i tokenów z powodu współdzielenia tych samych danych przez wiele narzędzi.

CyberArk Conjur

Rozwiązaniem tego problemu jest zaproponowane przez CyberArk narzędzie Conjur. Zostało ono stworzone z myślą o zarządzaniu bezpieczeństwem, poświadczeniami i dostępami w środowiskach DevOps. Narzędzie wspiera administrowanie sekretami wykorzystywanymi przez aplikacje, mikrousługi, Continuous Integration (CI) oraz Continuous Delivery (CD), interfejsy API itp.

CyberArk Conjur zapewnia:

zarządzanie sekretami danych, jak: tokeny, klucze SSH, klucze API, certyfikaty
wykorzystanie opartych na rolach mechanizmów kontroli dostępu (RBAC, czyli role based access control)
bezpieczne przechowywanie i zarządzanie sekretami połączone z mechanizmem automatycznej rotacji bazującej na konfigurowalnych politykach
scentralizowany audyt dla wszystkich zdarzeń i operacji, a także możliwość generowania raportów
pełną integrację z narzędziami DevOps, takimi jak: Ansible, Chef, Jenkins, Puppet oraz narzędziami do konteneryzacji, np. Docker, OpenShift itd.

Jak działa Conjur? Dynamicznie pobiera poświadczenia z bezpiecznego miejsca (Vault) tylko wtedy, kiedy narzędzie, aplikacja bądź system rzeczywiście ich potrzebuje.

Rozwiązanie od CyberArk bezproblemowo integruje się z powszechnie używanymi narzędziami i platformami DevOps oraz z istniejącymi w przedsiębiorstwach systemami. Wszystko po to, by pomóc organizacjom we wdrażaniu i egzekwowaniu ustalonych modeli i praktyk bezpieczeństwa. Podnosi więc bezpieczeństwo organizacji, nie spowalniając jednocześnie pracy programistów.

Chętnie przybliżymy Ci jego działanie. Zapraszamy do kontaktu!

Czytaj więcej
Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację. View more
Rozumiem