Microsoft Windows Server Security

Microsoft Windows Server Security

Połączenie możliwości pakietów Windows Server oraz Azure zapewnia możliwości technologiczne zwiększające wydajność pracy oraz poziom bezpieczeństwa. Dzięki tym rozwiązaniom możesz przeznaczać mniej czasu na obsługę infrastruktury, dodawać funkcje hybrydowe i integrować aplikacje. Przedstawiamy najważniejsze usługi w zakresie Microsoft Windows Server Security, dzięki którym dostosujesz swoje środowisko pracy do najnowszych standardów technologicznych.

 

Windows Server

 

Microsoft Windows Server Security

 

Zdalny dostęp

 • Direct Access

 

Zarządzanie tożsamością i dostępem

 • Active Directory

 

Monitorowanie środowisk

 • Azure Security Center

 

Centrum certyfikacji

 • PKI

 

Ochrona fizycznych hostów

 • Device Guard

 

Kontrola dostępu Multifactor Authentication

 • AD Premium
 • MFA

 

Zapewnienie zgodności środowiska z wymaganiami Compliance

 • Desired State Compliance (Powershell)
 • SCCM (Compliance Settings)

 

Zarządzanie hasłami lokalnych administratorów

 • Local Administrator Password Solution

 

Bezpieczne uwierzytelnianie do środowiska serwerowego

 • WD Remote Credential Guard (Windows Server 2016 + Windows 10 + Kerberos)

 

Microsoft Windows Server Security

 

Azure

 

Microsoft Windows Server Security

 

Zarządzanie tożsamością i dostępem

 • Azure Active Directory Premium

 

Zabezpieczenie i kontrola tożsamości uprzywilejowanej

 • Azure Active Directory Privileged Identity Management

 

Szyfrowanie danych w chmurze

 • Azure Storage Encryption

 

Monitorowanie środowisk

 • Azure Security Center

 

Analiza behawioralna

 • Advanced Threat Analytics

 

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie

 • Azure MultiFactor Authentication

 

Gromadzenie i analiza logów

 • Azure Log Analitics

 

Ochrona kluczy kryptograficznych

 • Azure Key Vault

 

Logowanie na żądanie (on demand)

 • Just in time VM Access

 

Microsoft Windows Server Security

 

Powyższe zestawienie jest podsumowaniem podejścia do Microsoft Windows Server Security. Chciałbyś poruszyć dodatkowe tematy związane z Windows Server i platformą Azure z naszym specjalistą od rozwiązań Microsoft? Skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy Ci wsparcia w tym zakresie.