Fidelis Network

Funkcjonalności Fidelis Network sięgają znacznie dalej niż jego nazwa – łączy analizę treści w czasie rzeczywistym z pięciu lokalizacji swoich czujników (Gateway, sieć wewnętrzna, email, web oraz chmura), DLP dla sieci, poczty email oraz jej bezpieczeństwa, wliczając w to OCR wraz z wyszukiwaniem tekstu w obrazie.

Wykrywanie zagrożeń oraz zapobieganie utracie danych w sieci.

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń wymaga wnikliwej inspekcji, analizy oraz precyzyjnego wydobycia praktycznie każdej formy danych przesyłanych w czasie rzeczywistym wewnątrz sieci organizacji.

Funkcjonalności Fidelis Network sięgają znacznie dalej niż jego nazwa – łączy analizę treści w czasie rzeczywistym z pięciu lokalizacji swoich czujników (Gateway, sieć wewnętrzna, email, web oraz chmura), DLP dla sieci, poczty email oraz jej bezpieczeństwa, wliczając w to OCR wraz z wyszukiwaniem tekstu w obrazie. Bogate w kontekst metadane dodatkowo ułatwiają wykrycie oraz schwytanie zagrożenia na przestrzeni całego cyberśrodowiska organizacji, nieustannie mapowanego przez Fidelis Network.

Głównym zadaniem Fidelis Network jest zapewnienie widoczności, wykrywanie, rozpoznawanie oraz automatyczne reagowanie na zagrożenia. Dzięki analizie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym (na wszystkich portach i protokołach) technologia zapewnia pełną widoczność przesyłanych informacji. To z kolei zapewnia świadomość wszystkich urządzeń znajdujących się w sieci, wykrywanie zaawansowanych zagrożeń (w tym ZERO DAYS) oraz wykrywanie i przeciwdziałanie wyciekom danych. Fidelis Network skanuje i zapisuje cały ruch sieciowy w postaci metadanych. Zebrane w ten sposób dane są następnie analizowane przez mechanizm uczenia maszynowego.

Identyfikuj, Klasyfikuj, Wykrywaj, Blokuj oraz Odpowiadaj na zagrożenia Jednym Rozwiązaniem

  • Otrzymujesz wyniki oraz informacje za pośrednictwem jednego narzędzia gromadzącego zgłoszenia, ich kontekst oraz dowody
  • Zautomatyzuj działania prewencyjne, wykrywanie, dochodzenie oraz odpowiedź na zagrożenie dzięki przygotowanym scenariuszom lub skryptom
  • Odkryj złe wykorzystanie zasobów oraz szyforwania, dodatkowo odkrywając podstępne działania w warstwie bezpieczeństwo oraz proxy
  • Niestandardowe protokoły detekcji, ścieżki ataku oraz wykrywanie zagrożeń wewnątrz organizacji
  • Ocena ryzyka z wykorzystaniem analizy historii oraz analizy behawioralnej

Najważniejsze funkcjonalności Fidelis Network:

  • Automatyczne wykrywanie i klasyfikowanie zasobów sieciowych
  • Zwiększenie widoczności sieci (wszystkie protokoły, porty, pakiety i sesje)
  • Zapobieganie utracie danych
  • Automatyzacja reakcji na zagrożenia

 

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację. View more
Rozumiem