Zgodność z PKB – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Zgodność z PKB – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych PKB

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to rozporządzenie, które reguluje sprawy dotyczące organizowania i ochrony danych osobowych przy poszanowaniu indywidualnego wyboru – nie jest to zależne od miejsca, w którym przetwarzane, wysłane oraz przechowywane są dane. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wzmacnia prawo obywateli Unii Europejskiej, do tego, by mogli oni kontrolować swoje dane osobowe. Na organizacje nakłada obowiązek promowania środków ochrony, a także prywatności danych. Nie dotyczy to tylko firm w Unii Europejskiej, ale również organizacji spoza UE, które oferują towary i usługi do Unii lub monitorują zachowania osób na jej terenie. W życie RODO wchodzi 25 maja 2018 roku.

Na organizacje spada obowiązek włączenia nowych wymagań w swoich modelach biznesowych oraz będą musiały pomów swoim klientom poruszać się po zagadnieniach PKB. Takie rozwiązanie daje firmom możliwość usytuowania się jako liderzy zarządzania danymi praz przestrzeni prywatności, podnosząc globalny wpływ przedsiębiorstwa.

Partnerzy mogą usprawnić swoją zgodność z zasadą PKB, wykorzystując nowoczesne technologie oraz narzędzia współpracy Microsoft. Firmy mogą również pomóc w tym samym swoim klientom.

Produkty Microsoft pomagają osiągnąć zgodność z PKB

Dostępne są obecnie produkty i usługi Microsoft, które mają pomóc spełnić wymagania związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Microsoft inwestuje w dodatkowe funkcje oraz funkcjonalność.

Microsoft pomoże zlokalizować oraz skatalogować dane osobowe w Twoich systemach poprzez usługi w chmurze, a także rozwiązania stacjonarne. Pomoże uprościć zarządzanie oraz monitorować dane osobowe, budować bezpieczniejsze środowisko.  Poprzez usługi może udostępniać narzędzia oraz zasoby, które są potrzebne do sprostania wymaganiom oceny i sprawozdawczości PKB.

Produkty i usługi pomagające spełnić wymagania:

  • Azure
  • Dynamics 365
  • Office i Office 365
  • Microsoft Enterprise Mobility + Security
  • Baza danych SQL Server / Azure SQL
  • Windows 10 i Windows Server 2016

Trzy drogi, dzięki którym dostosujesz się do PKB

  1. DPO – Oficerzy ds. Ochrony Danych

Niektóre firmy są zobowiązane do zatrudnienia osób zajmujących się ochroną danych – jest to jeden z wymogów w ramach PKB. Osoba, która została zatrudniona na to stanowisko jest odpowiedzialna za prowadzenie monitorowania, audytów, szkoleń, które są wymagane przez PKB. Osoba ta jest również odpowiedzialna za informowanie pracowników o obowiązkach przestrzegania postanowień. Oficer ds. Ochrony Danych, może być wynajęty przez firmę bezpośrednio bądź zaciągnięty z zewnątrz.

  1. Powiadamianie oraz wykrywanie

W określonych okolicznościach PKB wymaga od firm, by ujawniono dane odpowiednim organom oraz musi to nastąpić w przeciągu 72 godzin od wykrycia razem z powiadomieniem osób dotkniętych. Takie powiadomienia mają posiadać szczegółowe informacje odnoszące się do naruszenia oraz do zaleceń dotyczących rozwiązań łagodzących skutki.

  1. Zarządzanie oraz ograniczanie ryzyka

Firmy mają obowiązek wykazać, że zostały wprowadzone w życie środki zarządzania oraz łagodzenia ryzyka. Nawet jeżeli wystąpi brak skarg klientów czy brak naruszenia prywatności. Oferując usługi, takie jak okresowe oceny w celu określenia luk w procesach zarządzania ryzykiem i migracji – firmy mogą wnieść ogromną wartość.