Tag: Microsoft Azure

14.05.2020
Integrity Partners

Rewolucja cyfrowa w Polsce. Miliardowa inwestycja Microsoft w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej

Po blisko 30-letniej dobrej współpracy Microsoft z polskimi firmami, organizacjami i partnerami, światowy gigant informatyczny wprowadza rewolucyjny plan. Na początku maja Microsoft ogłosił inwestycję 1 miliarda dolarów na transformację cyfrową w Polce. Celem projektu jest przyspieszenie procesów innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.  

Podstawą tego wielopoziomowego planu jest otwarcie nowego regionu Azure data center Microsoft Polska, w ramach globalnej infrastruktury chmury obliczeniowej Microsoft. Dołączenie do światowej infrastruktury ma zapewnić polskim firmom, startupom, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym dostęp do bezpiecznych usług chmury obliczeniowej klasy enterprise. Porozumienie zawarte między Microsoft a Operatorem Chmury Krajowej zakłada dostęp do rozwiązań chmurowych dla wszystkich branż i przedsiębiorstw w Polsce. 

Transformacja cyfrowa motorem napędowym polskiej gospodarki 

Nowe chmurowe partnerstwo obejmuje kompleksowy program wsparcia naszych lokalnych organizacji w procesie transformacji cyfrowej. Przewiduje wykorzystanie możliwości nowego regionalnego data center na rzecz polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Będzie to mieć kluczowy wpływ na takie sektory jak: administracja rządowa, ochrona zdrowia, finanse, ubezpieczenia, energetyka edukacja, produkcja oraz handel detaliczny. 

Pracownik przyszłości – kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji 

Najistotniejszym elementem ogłoszonej inwestycji jest długoterminowy program podnoszenia kwalifikacji. Strategia obejmuje rozwój kompetencji około 150 tys. pracowników, specjalistów IT, nauczycieli oraz studentów. 

Celem tej globalnej edukacji jest zwiększenie szans lokalnych specjalistów i młodzieży na zatrudnienie. Pomoże to także wzmocnić pozycję polskich firm na rynku światowym. 

Program rozwoju umiejętności będzie obejmował:  

szkolenia,
programy e-learningowe,  
warsztaty, 
hackathony dotyczące przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii AI i uczenia maszynowego, Big Data oraz Internet of Things.  

Globalna infrastruktura obszarów chmurowych Microsoft liczy 59 regionów z dostępnością usługi Azure w ponad 140 krajach. Dzięki nowemu data center również i Polska umożliwi lokalnym firmom bezpieczny dostęp do pełnej oferty usług w chmurze: 

Microsoft Azure,
Microsoft 365,
Dynamics 365 i Power Platform, 
a także, zapewni możliwość przetwarzania danych zgodnie z restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności. 

W związku z nadchodzącą rewolucją technologiczną kluczowe będzie zapewnienie eksperckiej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej. Dla strategicznych Partnerów takich jak Integrity Partners, będzie to oznaczać aktywny udział w kolejnym procesie cyfrowej transformacji – podobnie, jak robimy to z sukcesem w obszarze Microsoft 365. – komentuje Piotr Wilczyński, Microsoft Azure Consultant w Integrity Partners. 

Jako strategicznym partner firmy Microsoft, możemy się poszczycić statusem Gold Partnera w wielu kompetencjach. Zrealizowaliśmy największą na polskim rynku liczbę wdrożeń Office 365 oraz najbardziej zaawansowane wdrożenia w sektorach edukacyjnym, komercyjnym i publicznym.​

Jeśli masz pytania dotyczące rozwiązań w chmurze – zapraszamy do kontaktu z nami.

Czytaj więcej
12.05.2020
Integrity Partners

Rozszerzona praca zdalna w Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop to usługa umożliwiająca uruchomienie wirtualnego systemu Windows na platformie Azure. Posiada rozbudowane funkcjonalności pozwalające utworzyć i konfigurować skalowalne i elastyczne środowisko do zaawansowanej pracy zdalnej. Korzystanie z usługi pozwala na pełną kontrolę nad systemem, a także obniżenie kosztów.

Od kilku miesięcy, z uwagi na epidemię Covid-19, praca w trybie „home office” w wielu organizacjach to już nie przywilej, a codzienna rzeczywistość. Niektóre firmy mierzą się z tym po raz pierwszy, dlatego poszukują odpowiednich rozwiązań do uruchomienia pracy zdalnej, nierzadko wykorzystując do tego także prywatne urządzenia pracownika.

W wielu przypadkach, poza zapewnieniem efektywnej komunikacji – m.in. dzięki rozwiązaniom Microsoft 365 – oznacza to konieczność szybkiego umożliwienia użytkownikom zdalnego dostępu do firmowych zasobów i kluczowych aplikacji, w sposób wygodny i jednocześnie bezpieczny.

Poszukiwanie odpowiednich narzędzi do pracy zdalnej

Wiele organizacji rozważa wdrożenie lub już zdecydowało się na Windows Virtual Desktop (WVD) – kompleksowe rozwiązanie do wirtualizacji pulpitów i aplikacji, dostępne jako usługa w chmurze Microsoft Azure.

Windows Virtual Desktop to jedyna infrastruktura pulpitu wirtualnego, która dostarcza wielosesyjny system Windows 10, optymalizacje dla usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw (dawniej Office 365 ProPlus) i obsługę środowisk Usług pulpitu zdalnego – wraz z zarządzaniem w platformie Azure.

Wdrażanie pulpitów oraz aplikacji systemu Windows zajmuje dosłownie kilka minut. Bezpieczeństwo zapewniają wbudowane w Microsoft Azure funkcje zabezpieczeń oraz zgodności. Rozwiązanie jest skalowalne poprzez zastosowanie Microsoft Azure Automation, co umożliwia realizację założonych scenariuszy i oszczędność kosztów korzystania z infrastruktury.

Windows Virtual Desktop jest usługą częściowo zarządzaną przez Microsoft, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na elementach związanych z dostarczeniem środowiska pracy dla swoich pracowników.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia:

Infrastruktura i zarządzanie dostarczane w Microsoft Azure
Łatwość i szybkość wdrożenia – środowisko dostępne w ciągu kilku minut
Bezpieczeństwo – wbudowane mechanizmy Azure: MFA, Conditional Access
Skalowanie – automatyczne zwiększanie/zmniejszanie zasobów
Wsparcie dla Office ProPlus i Teams

Wymagania usługi:

System operacyjny
Wymagana licencja

Wiele sesji systemu Windows 10 Enterprise lub Windows 10 Enterprise
Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business PremiumWindows E3, E5, A3, A5

Windows 7 Enterprise
Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business PremiumWindows E3, E5, A3, A5

Windows Server 2012 R2, 2016, 2019
Licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego z programem Software Assurance

Więcej na temat wymagań znajdziesz na stronie: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/virtual-desktop/overview
 
Zachęcamy do kontaktu!

Czytaj więcej
12.07.2019
Integrity Partners

Nowa funkcja szybkiego przywracania kopii zapasowej w Azure

Kopia zapasowa Azure dla maszyn wirtualnych jest obecnie aktualizowana. Nowa funkcja natychmiastowego przywracania kopii pomaga szybko przywrócić maszyny wirtualne z migawek dysku przechowywanych na dyskach. Skraca to czas oczekiwania na skopiowanie migawek do skarbca, zanim będzie można uruchomić przywracanie.

Nowy model Instant Restore zapewnia następujące ulepszenia funkcji:

-Możliwość użycia migawek wykonanych jako część zadania tworzenia kopii zapasowej, które można odzyskać bez oczekiwania na zakończenie przesyłania danych do skarbca.

-Zmniejsza czas tworzenia kopii zapasowych i przywracania dzięki domyślnemu przechowywaniu migawek przez dwa dni. Ten domyślny skarbiec można skonfigurować do dowolnej wartości od 1 do 5 dni.

-Obsługuje rozmiary dysków do 4 TB.

-Obsługuje standardowe dyski SSD.

-Możliwość korzystania z niezarządzanych oryginalnych kont pamięci masowej maszyny wirtualnej (na dysk) podczas przywracania.

Co nowego w tej funkcji?

Obecnie zadanie tworzenia kopii zapasowej składa się z dwóch faz:

1.Wykonywanie migawki maszyny wirtualnej.

2.Przesyłanie migawki maszyny wirtualnej do Azure Recovery Services vault.

Punkt odzyskiwania uważa się za utworzony dopiero po zakończeniu faz 1 i 2. W ramach tej aktualizacji tworzony jest punkt przywracania natychmiast po zakończeniu migawki i można użyć tego punktu przywracania do wykonania przywracania przy użyciu tego samego przepływu przywracania. Ten punkt przywracania można zidentyfikować w portalu Azure, używając „migawki” jako typu punktu odzyskiwania, a po przeniesieniu migawki do skarbca, typ punktu przywracania zmienia się na „migawkę i skarbiec”.

Uwagi dotyczące funkcji

-Migawki są przechowywane wraz z dyskami w celu zwiększenia tworzenia punktów odzyskiwania i przyspieszenia operacji przywracania.

-Przyrostowe migawki są przechowywane jako bloby strony.

-W przypadku kont premium, migawki zrobione dla punktów natychmiastowego odzyskiwania liczą -się do limitu 10 TB przydzielonego miejsca.

-Możliwość skonfigurowania przechowywania migawek na podstawie potrzeb przywracania.

-Jest to aktualizacja jednokierunkowa, po uaktualnieniu nie można wrócić do przywracania natychmiastowego.

Aktualizacja do Instant Restore

Klienci korzystający z portalu Azure, zobaczą powiadomienie na pulpicie nawigacyjnym. To powiadomienie dotyczy obsługi dużych dysków i poprawy szybkości tworzenia kopii zapasowych i przywracania.
[caption id="attachment_1827" align="aligncenter" width="1024"] Tworzenie kopii zapasowych i przywracania w Azure[/caption]

Konfiguracja przechowywania migawek przy użyciu portalu Azure

W przypadku zaktualizowanych użytkowników w portalu Azure można zobaczyć pole dodane w opcji „Zasady tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych” w sekcji „Natychmiastowe przywracanie”. Można zmienić czas przechowywania migawki w „Zasady tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych” dla wszystkich maszyn wirtualnych powiązanych z konkretnymi zasadami tworzenia kopii zapasowych.
[caption id="attachment_1829" align="aligncenter" width="894"] Konfiguracja przechowywania migawek przy użyciu portalu Azure[/caption]

Czytaj więcej
22.02.2019
Integrity Partners

Co to jest Azure Active Directory Premium?

Microsoft oferuje chmurową usługę do zarządzania tożsamościami i dostępem Azure Active Directory (Azure AD), która ułatwia pracownikom logowanie się i dostęp do:

zasobów zewnętrznych, tj. Microsoft Office 365, witryna Azure Portal i innych aplikacji SaaS.
zasobów wewnętrznych m.in aplikacji w sieci firmowej i intranecie czy aplikacji w chmurze.

Z usługi Azure Active Directory mogą korzystać administratorzy IT, deweloperzy, użytkownicy Microsoft 365, Office 365, Azure lub Dynamics CRM Online.

Główne wykorzystanie Aure AD wśród administratorów IT to kontrolowanie dostępu do aplikacji ich zasobów, dzięki wprowadzeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego przy logowaniu. Dodatkowo usługa Azure AD pozwala zautomatyzować aprowizację użytkowników między istniejącą usługą AD systemu Windows Server i aplikacjami w chmurze, włącznie z usługą Office 365. 

Deweloperzy aplikacji mają możliwość dodawania logowania jednokrotnego (SSO) do aplikacji, umożliwiając posługiwanie się istniejącymi poświadczeniami użytkowników. Interfejsy API dostępne w usłudze ułatwiają tworzenie spersonalizowanych środowisk aplikacji z wykorzystaniem istniejących danych organizacji. Z kolei subskrybenci produktów Microsoft 365, Office 365, Azure lub Dynamics CRM Online korzystają z usługi Azure Active Directory automatycznie.

Wszystko o licencjach Azure Active Directory.

Każdy użytkownik biznesowy Office 365 lub Microsoft Azure musi posiadać usługi Azure AD, aby obsługiwać logowanie i ułatwić ochronę tożsamości. Usługę tę uzyskuje się automatycznie z dostępem do wszystkich bezpłatnych funkcji.

Płatne licencje usługi Azure AD (Podstawowa, Premium P1 lub Premium P2 usługi Azure Active Directory) bazują na istniejącym bezpłatnym katalogu, zapewniając samoobsługę, rozszerzone monitorowanie, raporty dotyczące zabezpieczeń oraz bezpieczny dostęp dla pracowników mobilnych.

Licencje funkcji „Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”. Istnieje też możliwość uzyskania licencji dodatkowych funkcji, takich jak usługa Azure Active Directory Business-to-Customer (B2C). Usługa B2C może ułatwić zapewnianie rozwiązań do zarządzania tożsamościami i dostępem dla aplikacji udostępnianych klientom. 

Czytaj więcej
14.04.2016
Integrity Partners

Certyfikaty SSL Azure App Service są już dostępne w sprzedaży

Klienci Azure App Service mogą teraz kupować Certyfikaty SSL do użytku w różnych aplikacjach. W usłudze Azure można nabyć certyfikaty Standard SSL Azure Certificates oraz Wildcard SSL Azure Certificates.
Oba rodzaje certyfikatów SSL są ważne przez rok i mogą być ustawione jako przedłużane automatycznie. Aby uzyskać więcej zapraszamy do kontaktu z ekspertem Microsoft Azure oraz do zapoznania się z dokumentacją Configure an SSL Azure Certificate for your Azure App Service

Czytaj więcej
3.03.2016
Integrity Partners

Usługa Azure SQL Database Query Store jest już dostępna

Azure SQL Database Query Store gromadzi szczegółowe informacje historyczne dotyczące wszystkich zapytań, co znacznie skraca czas diagnozowania i rozwiązywania problemów z wydajnością.
Na przykład, Query Store może identyfikować zapytania, które wykonywane były poprawnie, ale teraz działają słabo. Możesz użyć Query Store, aby analizować zmiany planu kwerend dla ewentualnego spadku wydajności lub wymusić na systemie korzystanie z konkretnych zapytań.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy, Query Store zostanie włączony domyślnie jako główny rejestrator parametrów obciążenia dla wszystkich baz danych SQL Azure (istniejących i nowych). Dane zbierane w Query Store poprawią jakość Twojej bazy danych SQL, zapewniając podstawę do analizy wydajności i dostrajania funkcji, takich jak Index Advisor i Query Performance Insight. Aby uzyskać więcej informacji na temat Query Store, odwiedź stronę dokumentacji Monitoring Performance By Using the Query Store oraz materiał wideo Query Store w SQL Server 2016.

Czytaj więcej
Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację. View more
Rozumiem