Skybox Security rozbudowane zarządzanie zagrożeniami i podatnościami

Skybox Security rozbudowane zarządzanie zagrożeniami i podatnościami. Monitorowanie sieci pod kątem ataków ukierunkowanych.

 

Rozszerzyliśmy naszą ofertę CyberSecurity o kolejne, ciekawe rozwiązanie – Skybox Security, https://www.skyboxsecurity.com/about-us/overview.

Skybox Security oferuje dużym przedsiębiorstwom, posiadającym rozbudowane sieci, platformę  zapewniającą kompleksowy podgląd obszaru ataku, zarządzanie zasadami bezpieczeństwa i zaporą sieciową oraz zarządzanie zagrożeniami i podatnościami.

skybox security

Skybox Security Suite integruje się z ponad 120 technologiami sieciowymi i technologiami zabezpieczeń, z których obecnie korzystają firmy. Łączy silosy danych w dynamiczny model sieciowy obszaru ataku, który zapewnia widoczność zabezpieczeń w ramach środowisk fizycznych, wirtualnych i wielochmurowych.

Rozwiązanie umożliwia ciągłą analizę podatności w istniejącym środowisku i korelowania ich z faktycznie wykorzystywanymi podatnościami. Precyzyjna priorytetyzacja bezpośrednich zagrożeń i zapobieganie powiązanym skutkom stają się w ten sposób systematycznym procesem, co zmniejsza obszar ataku i pozwala szybko reagować na ekspozycje, które stanowią realne ryzyko dla przedsiębiorstwa.

Skybox Security Suite to najbardziej zaawansowany i kompletny zestaw modułów zarządzania cyberbezpieczeństwem na nowatorskiej platformie analityki bezpieczeństwa.

  • Rozbijanie silosów danych — Skybox umożliwia integrację z ponad 120 produktami sieciowymi i z zakresu zabezpieczeń.
  • Wykorzystywanie modelowania sieci, analizy wektora ataku i wizualizacji obszaru ataku do kontekstowej analizy istniejącej sieci, w tym środowisk wirtualnych, w chmurze, ICS oraz SCADA.
  • Uzyskiwanie dokładnej i nieustannie aktualizowanej analizy faktycznie wykorzystywanych podatności z uwzględnieniem korelacji z istniejącym środowiskiem pozwalającej na ukierunkowane działania naprawcze.
  • Automatyzacja złożonych procesów zabezpieczeń pod kątem zarządzania zasadami zabezpieczeń i zaporą sieciową oraz zarządzania zagrożeniami i podatnościami. Umożliwienie zespołom wydajnego zarządzania programami zabezpieczeń z użyciem istniejących zasobów.
  • Wykorzystanie analizy predykcyjnej (np. symulacji ataków i analizy trasy dostępu) w celu zapewnienia pewnej i bezpiecznej łączności aplikacji i odporności sieci przy zarządzaniu zmianami zasad bezpieczeństwa i reguł zapory sieciowej.
  • Zapewnienie ciągłej zgodności z przepisami z uwzględnieniem zasad wewnętrznych i przepisów zewnętrznych; wydajny audyt i sprawozdawczość.