Microsoft Information Protection

Microsoft Information Protection

Ochrona informacji to jeden z fundamentów właściwej strategii cyber security. Powinieneś zadbać o możliwie jak najwyższą zgodność z wymogami, które stawiają regulacje takie jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poznaj technologie Microsoft wspierające proces zabezpieczania dostępu do informacji.

 

Zabezpieczenie dokumentów oraz zarządzenie uprawnieniami

  • Azure Information Protection – oprogramowanie Azure służące do kontrolowania i zabezpieczania wiadomości e-mail, dokumentów oraz poufnych danych udostępnianych przez firmę. Pomaga w łatwej klasyfikacji danych dzięki etykietom i uprawnieniom. Rozszerzona ochrona danych działa przez cały czas bez względu na to, gdzie są przechowywane i komu udostępniane.

 

Szyfrowanie

  • BitLocker (MBAM) – szyfrowanie dysków za pośrednictwem BitLockera to funkcja ochrony danych systemu operacyjnego, która po raz pierwszy pojawiła się w systemie Windows Vista. W kolejnych wersjach funkcja była dalej rozwijana o nowe możliwości. Dzięki temu narzędziu możesz wykorzystać kryptograficzną ochronę danych, celem zabezpieczenia dostępu do najważniejszych danych.

 

Monitorowanie aktywności użytkowników w dostępie do dokumentów w usługach chmurowych

  • Microsoft Cloud App Security – technologia zabezpieczająca aplikacje w chmurze tak samo jak lokalne systemy. Pozwala na usprawnienie monitorowania oraz szczegółową kontrolę danych.

 

Microsoft Cloud App Security

 

Jaki sposób ochrony informacji będzie najlepszy dla Twojej organizacji? Które funkcjonalności Microsoft będą najbardziej użyteczne w Twoim środowisku pracy? Dowiedz się więcej w zakresie Microsoft Information Protection i skontaktuj się z Integrity Partners.