MinerEye Data Tracker. Dlaczego klasyfikacja danych jest potrzebna?

MinerEye Data Tracker. Dlaczego klasyfikacja danych jest potrzebna?

Jeszcze kilka lat temu w dobie Internetu bez hashtagów nie mieliśmy zbyt dużych problemów ze strukturyzacją danych. Obecnie ilość przetwarzanych informacji jest jednak znacznie większa niż w w/w minimalistycznym okresie. Do tego wszystkiego należy dodać najnowsze europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wymaga od pracodawców rzetelnego podejścia do przetwarzania danych, by spostrzec, że klasyfikowanie jest dziś ogromnym wyzwaniem.

 

MinerEye Data Tracker

 

MinerEye Data Tracker – narzędzie do skutecznej klasyfikacji danych

MinerEye swoim portfolio wyraził wobec powyższej kwestii jednoznaczne stanowisko „jeśli chcesz chronić dane, powinieneś wiedzieć, jakie dane w ogóle posiadasz”. Niezwykle istotną rzeczą dla pracodawcy jest wiedza o tym, gdzie i w jaki sposób operuje się wrażliwymi danymi w firmie. Prowadzenie ścieżek audytu oraz technologia, która zautomatyzuje proces klasyfikacji to czynniki wręcz niezbędne do prawidłowej realizacji założeń RODO. Prostym przykładem jest prawo do bycia zapomnianym. Gdy klient chce z niego skorzystać, powinieneś być na to odpowiednio przygotowany i wiedzieć, jakie zachowanie podjąć względem powyższego artykułu.Czy posiadasz technologię adekwatną do dzisiejszych wymagań względem danych?

 

KuppingerCole o MinerEye

Międzynarodowa firma analityczna KuppingerCole w jednym ze swoich ostatnich raportów tak opisuje rozwiązanie firmy MinerEye:

MinerEye Data Tracker to wartościowy i obiecujący kandydat do zapewniania bezpieczeństwa w obszarze zarządzania danymi, który prezentuje dobrze przemyślane podejście skoncentrowane na integracji różnorodnych technologii wykorzystywanych do zabezpieczenia i zarządzania informacjami. Rekomendujemy wzięcie pod uwagę tego rozwiązania w przypadku, gdy firma będzie potrzebować technologii z w/w dziedzin”.

 

Integrity Partners – polski partner MinerEye

MinerEye zapewnia bardzo istotne rozwiązanie dla polskiego rynku, które pozwoli zachować kompatybilność z wymaganiami RODO. Jeżeli chciałbyś poznać lepiej tę technologię, skontaktuj się z Integrity Partners.