Produkty Cloud

Cloud
Cybersecurity
Digital Transformation
Azure
Security & Compliance
Modern Workplace
Microsoft Viva
Communication
Office 365
Microsoft 365
Business Applications
Microsoft Defender for Cloud
Azure Active Directory
Windows Hello for Business
Microsoft 365 Defender
Microsoft Sentinel
Information Protection
Intune / Microsoft Endpoint Manager
Ochrona i optymalizacja sieci
Bezpieczeństwo sieci przemysłowej
Bezpieczeństwo chmury
Sandbox
Honeypot
Ochrona aplikacji webowych
SIEM/SOAR
Zarządzanie podatnościami
Ochrona stacji końcowych i urządzeń mobilnych
Ochrona tożsamości uprzywilejowanej
Bezpieczeństwo poczty e-mail
Budowanie świadomości bezpieczeństwa
Filters

Microsoft Defender for Cloud (Security & Compliance)

Rozszerzone wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach.
Czytaj więcej

Identity Protection

Identity Protection to narzędzie do automatycznego wykrywania i korygowania ryzyka opartego na tożsamościach, badania ryzyka przy użyciu danych w portalu oraz eksportowania danych wykrywania ryzyka do rozwiązania SIEM.
Czytaj więcej

Microsoft Defender for Cloud Apps

Usługa Microsoft Defender for Cloud Apps zapewnia wgląd w działanie aplikacji i usług w chmurze, oferuje zaawansowane funkcje analiz pomagające w identyfikowaniu i zwalczaniu cyberzagrożeń oraz umożliwia kontrolowanie sposobu przesyłania danych.
Czytaj więcej

Self-service Password Reset

Samoobsługowe resetowanie haseł w usłudze Azure AD zapewnia użytkownikowi zarówno zintegrowane środowisko internetowe, jak i zintegrowane z usługą Windows, w celu resetowania własnego hasła oraz obsługuje wiele takich samych możliwości jak usługa MIM, w tym alternatywne bramy poczty e-mail.
Czytaj więcej

Conditional Access

Active Directory to usługa katalogowa, inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, częściowo związana z obiektową bazą danych. Usprawnia zarządzanie relacjami między ludźmi, sieciami, informacjami i urządzeniami sieciowymi. Mogą być w niej zawarte obiekty takie jak: użytkownicy, aplikacje, grupy, urządzenia sieciowe i inne zasoby.
Czytaj więcej

Privileged Identity Management

Umożliwia kontrolowanie i monitorowanie dostępu do ważnych zasobów w organizacji oraz zarządzanie nimi. Dotyczy to zasobów w usługach Azure AD, Azure i innych usługach online firmy Microsoft, takich jak Microsoft 365 lub Microsoft Intune.
Czytaj więcej

Multi-Factor Authentication

Pomóż chronić swoją organizację przed naruszeniami z powodu utraconych lub skradzionych poświadczeń za pomocą silnego uwierzytelniania. Zabezpiecz każdą aplikację za pomocą zaledwie jednego kroku.
Czytaj więcej

Windows Hello for Business

Alternatywna metoda logowania, która zamienia hasło, kartę inteligentną lub wirtualną kartę inteligentną za pomocą usługi Active Directory lub konta Azure Active Directory. Umożliwia ona zalogowanie się zamiast hasła za pomocą gestu użytkownika lub twarzy..
Czytaj więcej

Microsoft Defender for Office 365

Usługa chroni organizację przed złośliwymi zagrożeniami ze strony wiadomości e-mail, linków i narzędzi do współpracy, w tym Microsoft Teams, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i innych..
Czytaj więcej

Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Identity (wcześniej Azure Advanced Threat Protection, znany także jako Azure ATP) to oparte na chmurze rozwiązanie zabezpieczające, które identyfikuje, wykrywa i bada zaawansowane zagrożenia , naruszenia tożsamości, zaawansowane ataki w środowisku hybrydowym.
Czytaj więcej

Microsoft Defender for Endpoint

Narzędzie zapewnia wiodące w branży zabezpieczenia punktów końcowych dla urządzeń z systemem Windows, macOS, Linux, Android i iOS oraz urządzeń sieciowych, a także pomaga w szybkim powstrzymywaniu ataków, skalowaniu zasobów zabezpieczeń i ulepszaniu środków obrony.
Czytaj więcej

Microsoft Information Protection

Wdróż rozwiązanie Microsoft Information Protection, aby łatwiej odnajdywać, klasyfikować i chronić informacje poufne, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane i przesyłane.
Czytaj więcej

Windows Autopilot

Otrzymywanie nowego urządzenia z systemem Windows jest atrakcyjne. Skonfigurowanie wszystkich ustawień i aplikacji w celu wydajnego działania może jednak zająć trochę czasu. Windows Autopilot rozwiązuje ten problem i umożliwia automatyczną, wstępną konfigurację nowego urządzenia.
Czytaj więcej

Windows Information Protection

Windows Information Protection to funkcja pozwalająca organizacjom chronić pliki służbowe lub szkolne przez ich szyfrowanie i rozdzielenie ich od danych osobistych.
Czytaj więcej

Microsoft DLP

Microsoft Office 365 zapewnia usługi ochrony przed utratą danych (DLP, Data Loss Prevention), które pomagają organizacjom w przestrzeganiu standardów biznesowych i przepisów branżowych. Takie działanie chroni informacje poufne i zapobiega niezamierzonemu ujawnieniu ich.
Czytaj więcej

Microsoft Sentinel (Security & Compliance)

Microsoft Sentinel to skalowalne, natywne dla chmury rozwiązanie do zarządzania zdarzeniami, informacji o zabezpieczeniach (SIEM) i zautomatyzowanej odpowiedzi orkiestracji zabezpieczeń (SOAR). 
Czytaj więcej
Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację. View more
Rozumiem