Domyślna wielkość skrzynki email rośnie w subskrypcjach Office 365 E3 i E5

Exchange Online

Microsoft aktualizuje domyślną wielkość przestrzeni dyskowej w skrzynkach użytkowników subskrypcji Exchange Online Plan 2, która jest składnikiem pakietów Office 365 Enterprise E3, E4 oraz E5.

Domyślny rozmiar podstawowego mailbox będzie teraz wynosił 100GB. Jeśli skrzynka ma przypisanie nietypowe limity quota (dla dowolnego z 3 typów ograniczeń) wówczas zmiana na tej skrzynce nie będzie wprowadzona (klient będzie jednak mógł podnieść quota do 100GB).
Microsoft wprowadza tę zmianę już teraz i planowane jest, że do końca stycznia 2017 będzie przeprowadzona u wszystkich klientów Office 365.

Co musi zrobić klient aby przygotować się do zmiany w Office 365?
Należy poinformować dział techniczny oraz wsparcia IT o tym dodatkowym usprawnieniu. Jeśli ta zmiana jest istotna dla Twoich użytkowników to powiadom ich o tym oraz przeprowadź dodatkowe szkolenia.