Baza danych Azure dla MySQL i baza danych Azure dla PostgreSQL

Baza danych Azure dla MySQL i baza danych Azure dla PostgreSQL

azure dla mysql i postgresql

Usługi baz danych Azure dla MySQL i PostgreSQL to w pełni zarządzane, gotowe do użytku silniki bazy danych społeczności. Łatwo dostosowuj zasoby i szybciej reaguj na potrzeby rynku i klientów dzięki wbudowanej wysokiej dostępności i możliwości elastycznego skalowania obliczeń i magazynowania – w kilka sekund. Korzystaj z niezrównanych zabezpieczeń i zgodności, usługi Azure IP Advantage i wiodącego w branży zasięgu globalnego.

Baza danych Azure dla MySQL i baza danych Azure dla PostgreSQL są ogólnie dostępne, a teraz otrzymujesz wiodącą w branży 99,99 procentową umowę finansową na poziomie SLA (Service Level Level Agreement) z tym wydaniem. Dodatkowo, usługi osiągnęły następujące standardy w branży: SOC 2, ISO / IEC 27001: 2013, ISO / IEC 27018: 2014, Cloud Security Alliance (CSA) Certyfikacja STAR, HIPAA i ustawa HITECH oraz branża kart płatniczych (PCI) Data Security Standard (DSS) Level 1.

Do 1 maja 2018 r. będziesz nadal płacić za podgląd cen. Od 1 maja 2018 r .:

  • Nowe ceny zaczną obowiązywać na wszystkich poziomach.
  • Pamięć kopii zapasowej, która przekracza pojemność pamięci, spowoduje dodatkowe koszty.
  • Wyjście sieciowe spowoduje również dodatkowe koszty.

Od 1 września 2018 r. W przypadku podstawowej stawki cenowej zostanie naliczona opłata za zużyte wejścia / wyjścia. Nowe nazwiska pojawią się w rachunku – przejrzyj listę zmian nazw dla Azure Database for MySQL i Azure Database dla PostgreSQL.

Usługa hurtowni danych SQL Azure jest zwykle dostępna w większej liczbie regionów

Usługa hurtowni danych SQL Azure umożliwia szybkie wdrożenie wydajnej, bezpiecznej i zgodnej hurtowni danych w chmurze. Skaluj obliczenia i pamięć elastycznie i niezależnie dzięki masowo równoległej architekturze przetwarzania. Bezproblemowo integruj hurtownię danych SQL z dużymi magazynami danych i twórz centra danych i kostek danych.

Magazyn danych SQL jest ogólnie dostępny w trzech dodatkowych regionach: Zachodnich Indiach, Japonii Zachodniej i Australii Wschodniej. Te lokalizacje zapewniają globalną dostępność produktu do 33 regionów.

Zwróć uwagę, że wycena powszechna dostępności w Indiach Zachodnich (GA) już obowiązuje. Ceny w Japonii i Australii na Wschodnią część Australii rozpoczną się 1 maja 2018 r. Wykorzystanie przed 1 maja 2018 r. Zostanie rozliczone według stawek podglądu.

Usługa Azure Databricks jest ogólnie dostępna

azure mysql (azure databricks)

Azure Databricks to szybka, łatwa i współpracująca platforma analityczna Apache Spark zoptymalizowana pod kątem platformy Azure. Przyspiesz innowację dzięki konfiguracji jednym kliknięciem. Korzystaj z uproszczonych przepływów pracy i interaktywnego obszaru roboczego, aby umożliwić współpracę między naukowcami zajmującymi się danymi, inżynierami danych i analitykami biznesowymi – a wszystko to dzięki umowie SLA Azure Databricks.

Usługa Azure Databricks jest już ogólnie dostępna. Ceny GA zaczną obowiązywać od 1 maja 2018 r. Wykorzystanie przed 1 maja 2018 r. Zostanie rozliczone według stawek podglądu.

Usługa Azure Data Lake Store i usługa Azure Data Lake Analytics są teraz dostępne w regionie Europy Zachodniej

Azure Data Lake Store to hiperskalowe jezioro danych przedsiębiorstwa w chmurze, które jest bezpieczne, masowo skalowalne i zbudowane zgodnie z otwartym standardem Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Łącz dane z różnych źródeł danych w jednym zbiorniku danych, dzięki czemu wszystkie analizy mogą działać w jednym miejscu.

Usługa Azure Data Lake Analytics to rozproszona usługa analityczna na żądanie, która dynamicznie się skaluje, dzięki czemu możesz skupić się na osiągnięciu celów biznesowych, a nie na zarządzaniu rozproszoną infrastrukturą. Wybierz liczbę równoległych zasobów obliczeniowych, do których można skalować zadanie. Usługa Data Lake Analytics jest również opłacalna, ponieważ płaci się tylko za pracę, gdy jest ona uruchomiona.

Data Lake Store i Data Lake Analytics są teraz ogólnie dostępne w regionie Europy Zachodniej, oprócz wcześniej ogłoszonych regionów. Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację konta w usłudze Data Lake Store między regionami.