Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Niniejszym potwierdzam, że firma Integrity Solutions (obecnie Integrity Partners) zrealizowała (…) dla Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wdrożenie Systemu klasy Mobile Device Management firmy AirWatch i oprogramowania F-Secure (…). Wszystkie etapy projektu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z harmonogramem oraz naszymi oczekiwaniami”.

Tomasz Skibiński, Główny Specjalista ds. Informatyki