Usługa Azure SQL Database Query Store jest już dostępna

Usługa Azure SQL Database Query Store jest już dostępna

Azure SQL Database Query Store gromadzi szczegółowe informacje historyczne dotyczące wszystkich zapytań, co znacznie skraca czas diagnozowania i rozwiązywania problemów z wydajnością.

Na przykład, Query Store może identyfikować zapytania, które wykonywane były poprawnie, ale teraz działają słabo. Możesz użyć Query Store, aby analizować zmiany planu kwerend dla ewentualnego spadku wydajności lub wymusić na systemie korzystanie z konkretnych zapytań.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy, Query Store zostanie włączony domyślnie jako główny rejestrator parametrów obciążenia dla wszystkich baz danych SQL Azure (istniejących i nowych). Dane zbierane w Query Store poprawią jakość Twojej bazy danych SQL, zapewniając podstawę do analizy wydajności i dostrajania funkcji, takich jak Index Advisor i Query Performance Insight. Aby uzyskać więcej informacji na temat Query Store, odwiedź stronę dokumentacji Monitoring Performance By Using the Query Store oraz materiał wideo Query Store w SQL Server 2016.