O czym będzie?

Zastosowanie chmury niesie wiele korzyści takich jak możliwość elastycznego skalowania zasobów, obniżenie kosztów IT, wzrost produktywności i wydajności. Obok korzyści pojawiają się obawy związane z bezpieczeństwem. Co zrobić, aby udostępniać pracownikom aplikacje w chmurze, a jednocześnie zachować nadzór nad ich działaniem? Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego zaprezentujemy rozwiązanie Cloud App Security. Cloud App Security to usługa w ramach Microsoft Cloud Security pozwalająca zachować kontrolę nad danymi krytycznymi za pomocą narzędzi pomagających w ujawnianiu zasobów informatycznych, niezatwierdzonych przez dział IT, ocenie ryzyka, egzekwowaniu zasad, badaniu działań i zatrzymywaniu zagrożeń.

Zarejestruj się na webinarium już dziś!