Sharepoint, Yammer i inne – nowe funkcje i aktualizacje w Office 365

Sharepoint, Yammer i inne – nowe funkcje i aktualizacje w Office 365

Nowa funkcja: Client Access Rules dla Exchange Online

Client Access Rules dla Exchange Online to nowa funkcja usługi Office 365. Ta funkcja będzie wprowadzana w ciągu kilku następnych dni.

Yammer- Sharepoint

Nowa funkcja: Wgląd grupowy w Yammer

Wprowadzono funkcję analizy grup w Yammer. Wgląd do grupy zapewni administratorom i członkom grupy pełny wgląd w aktywność i zaangażowanie grupy.

Zaktualizowana funkcja: PowerApps i integracja Flow w nowoczesnych listach i bibliotekach

Funkcja PowerApps oraz integracji Flow  w nowoczesnych listach i bibliotekach nie będzie już zarządzana pod flagą funkcji podglądu. Te funkcje są teraz „skalowane” poza podglądem i są certyfikowane jako zgodne. Funkcje będą wdrażane w ciągu kilku następnych dni. Ta zmiana nie dotyczy klientów z subskrypcjami chmury rządowej usługi Office 365.

 Nowa funkcja: dostępne bezpłatne szkolenie Office 365

Nowe szkolenie Office 365 jest dostępne dla Ciebie i Twoich użytkowników końcowych. Szkolenie to jest dostępne bezpłatnie w witrynie pomocy technicznej pakietu Office i zawiera dodatkowe opcje, jeśli masz subskrypcję LinkedIn Learning. Ty i Twoi użytkownicy możecie dziś zacząć korzystać z tego szkolenia.

Nowe funkcje: MyAnalytics – Trendy i Twoje inwestycje czasowe

Dodano dwa nowe wykresy do osobistego panelu kontrolnego MyAnalytics: Trendy i Twoje inwestycje czasowe. Są to nowe funkcje Office 365. Chociaż celem Microsoft jest zapewnienie, że powiadomią Cię z wyprzedzeniem o nadchodzących zmianach, potwierdzają, że nie dostarczyli w odpowiednim czasie powiadomienia o tej zmianie. Będą nadal szukać sposobów poprawy naszych powiadomień.

Nowa funkcja: Focused Inbox

Wprowadzono aktualizację pakietu Office, która odblokuje wiele organizacji od otrzymania nowej Focused Inbox. Zmiany te będą dostępne z wersją 16.0.8730 wersji 1711 i nowszą.

Sharepoint logo

Zaktualizowana funkcja: część internetowa SharePoint Online: aktualizacje obrazu

Aktualizowane jest wiele części sieci SharePoint, aby umożliwić aktualizację obrazu. Ta funkcja będzie wdrażana  w ciągu kilku następnych tygodni.

Zaktualizowana funkcja: Nowa karta udostępniania w centrum usługi OneDrive for Business Admin

Microsoft aktualizuje kartę udostępniania w centrum OneDrive for Business Admin, aby poprawić użyteczność i łatwość zrozumienia. Będą aktualizować tę funkcję w ciągu kilku następnych dni.

Zaktualizowana funkcja: strona główna witryny zespołu SharePoint Online

Zaktualizowano projekt strony głównej dla nowo utworzonych witryn zespołu SharePoint Online w usłudze Office 365. Będzie wprowadzana ta zmiana 4 grudnia 2017 r.

Cybersecurity Tech Accord

Przystąpiliśmy do inicjatywy Cybersecurity Tech Accord 9 października 2018 roku podczas Europejskiego Forum CyberBezpieczeństwa w Krakowie, Grzegorz Brol, prezes Integrity Partners, podpisał oficjalne przystąpienie naszej firmy do globalnej inicjatywy Cybersecurity Tech … Continue reading Cybersecurity Tech Accord