EMC VPLEX

Urządzenia pamięci masowej podłączone do EMC VPLEX tworzą jedną dystrybuowaną pomiędzy hostami przestrzeń dyskową. Z punktu widzenia serwerów korzystających z takich zasobów, ich obsługa niczym nie różni się od dostępu bezpośredniego do macierzy.

KEMP Technologies

Rozwiązania KEMP ADC (Application Delivery Controler) to nowoczesna technologia dostarczania funkcji Loadbalancingu - równoważenia ruchu sieciowego dla serwerów, aplikacji i stron www.

Microsoft Active Directory (AD)

Active Directory to usługa katalogowa, inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, częściowo związana z obiektową bazą danych.

Microsoft Active Directory Rights Management Services (RMS)

AD RMS jest produktem, dzięki któremu można zarządzać prawami dostępu do danych wytwarzanych i przetwarzanych w firmie.

Microsoft Hyper-V

Hyper-V to hypervizor typu pierwszego, dostępny w Windows Server jako rola systemu.

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 to zestaw znanych z pakietu Microsoft Office narzędzi do współpracy oraz narzędzi biurowych działających w chmurze.

Microsoft Operations Management Suite (OMS)

Microsoft Operations Management Suite (OMS) jest rozwiązaniem do zarządzania środowiskiem IT dla każdego przedsiębiorstwa

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

System Center Configuration Manager (SCCM) to produkt, pozwalający na kompleksowe zarządzanie konfiguracją środowiska stacji roboczych oraz serwerów.

Microsoft System Center Operation Manager

System Center Operations Manager to produkt pozwalający na kompleksowe monitorowanie heterogenicznych środowisk IT.

Microsoft System Center Orchestrator

Orchestrator, znany wcześniej jako Opalis, to jeden z członków pakietu System Center. Do jego zadań należy automatyzacja procesów biznesowych i powtarzalnych prac pracowników działów IT.

Microsoft System Center Service Manager

System Center Service Manager (SCSM) to w głównej mierze portal do zarządzania zmianą w organizacji.

Microsoft Windows Azure

System Windows Azure to otwarta i elastyczna platforma usług w chmurze, umożliwiająca szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz kierowanie nimi w globalnej sieci zarządzanych przez firmę Microsoft centrów danych.

Microsoft Windows Intune

Windows Intune to rozwiązanie firmy Microsoft, dzięki któremu z jednego, centralnego miejsca można zarządzać komputerami, urządzeniami przenośnymi oraz oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.

System Center Virtual Machine Manager

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) jest narzędziem do scentralizowanego zarządzania całym zwirtualizowanym środowiskiem lokalnym jak i zdalnym – zlokalizowanym np. w chmurze Microsoft Azure.