Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzam, że firma Integrity Solutions (obecnie Integrity Partners) zrealizowała (…) wdrożenie rozwiązania do centralnego sporządzania kopii zapasowych i ich deduplikacji, opartego na oprogramowaniu EMC Networker oraz dwóch urządzeniach deduplikujących DataDomain 2500 o pojemności łącznej 36 TB połączonych w klaster rozproszony geograficznie (…). Zabezpieczane środowisko było heterogeniczne, składało się z systemów operacyjnych: Windows, Linux, Unix oraz baz danych i aplikacji: MS SQL, my SQL, PostgreSQL, Sharepoint, SAP, VMware”.

Paweł Kazimierski, Dyrektor Biura