Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) jest zbiorem sprawdzonych rozwiązań IT, które łączą ludzi, procesy i technologie do kontroli i optymalizacji wykorzystania oprogramowania w całej organizacji

 

Software Asset Management

SAM pomaga w zrozumieniu licencjonowania, prowadzi do optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT oraz pomaga kontrolować zarządzanie ryzykiem biznesowym i prawnym. Polega na analizie oprogramowania zainstalowanego w przedsiębiorstwie, usystematyzowaniu licencji i wdrożeniu procedur ułatwiających wydajne gospodarowanie oprogramowaniem oraz innymi zasobami IT.

Kontroluj Optymalizuj Rośnij z SAM

Odkryj swoje potrzeby

Odkryj swoje potrzeby

SAM jest globalnym standardem dla sektora IT

SAM jest globalnym standardem dla sektora IT

SAM może pomóc organizacjom

SAM może pomóc organizacjom

Etapy projektu SAM

Etapy projektu SAM

Plan projektu

Plan projektu

Weryfikacja środowiska

Weryfikacja środowiska

Analiza danych

Analiza danych

Wyjaśnienie rozbieżności

Wyjaśnienie rozbieżności

Okres naprawczy

Okres naprawczy

Zalecenia i optymalizacja SAM

Zalecenia i optymalizacja

Zakończenie projektu SAM

Zakończenie projektu

Wartości dodane programu SAM

 • Kompleksowa inwentaryzacja
 • Mapa środowiska wirtualnego obejmująca zarówno serwery fizyczne jak i wirtualne
 • Uproszczenie zbierania danych
 • Stabilizacja systemów
 • Lepsza przewidywalność budżetu
 • Edukacja o produktach i licencjonowaniu
 • Wsparcie od Partnera w zakresie:
 • doboru rozwiązań Microsoft oraz umów licencyjnych
 • procesu zakupu
 • efektywnego wykorzystywania oprogramowania
 • procesu przekształceń organizacji

Dlaczego warto wdrożyć Software Asset Management (SAM)?

Korzyści płynące z SAMa:
+ większa kontrola nad odpowiedzialnością prawną
+ zwiększenie długoterminowej wartości biznesowej
+ większa elastyczność firmy na zmiany rynkowe
+ poprawa bezpieczeństwa finansowego
+ zmniejszone ryzyko biznesowe
+ standaryzacja i usprawnienie procesów wewnętrznych
+ optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT
+ lepsza przewidywalność planu budżetowego
+ poszerzenie wiedzy z zakresu licencjonowania
+ większa wydajność systemów

SAM może pomóc Twojej firmie zbudować lepszą sytuacje finansową poprzez kontrole nad „twardymi” kosztami pieniężnymi oprogramowania oraz „miękkimi” kosztami zarządzania IT.
Dzięki temu procesowi zwiększy się skuteczność prognozowania i budżetowania IT.
SAM może również pomóc kontrolować ryzyko biznesowe i prawne, które często są związane z niewłaściwym wdrożeniem oprogramowania.