Microsoft Planer jest już dostępny

Microsoft Planer jest już dostępny dla wszystkich komercyjnych użytkowników.

Microsoft Planer wprowadza nowy i ulepszony sposób pracy dla przedsiębiorstw, szkół i organizacji.

Microsoft Planer jest już dostępny