Licencjonowanie pakietu Enterprise Cloud Suite

ENTERPRISE CLOUD SUITE

Składniki pakietu Enterprise Cloud Suite to:

  • Plan E3 usługi Office 365
  • Pakiet Enterprise Mobility Suite
  • Windows SA per User

OFFICE 365

Usługi Office 365 obejmują Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online i Microsoft Skype for Business Online, które są hostowanymi wersjami odpowiednich serwerów lokalnych. Klienci mogą zakupić te usługi jako autonomiczne lub łącznie w ramach planów E1, E3 lub E4. Plany E3 i E4 obejmują także usługę Office 365 ProPlus do licencjonowania aplikacji Office. Wszystkie usługi Office 365 są licencjonowane za pomocą licencji USL.

ENTERPRISE MOBILITY SUITE

Pakiet Enterprise Mobility jest licencjonowany za pomocą licencji USL obejmującej rozwiązania Azure Active Directory Premium, Microsoft Intune i usługi Azure Rights Management.

Na poniższym schemacie przedstawiono korelację tej funkcjonalności ze składnikami lokalnymi należącymi do tradycyjnej platformy EA.

Należy pamiętać, że licencja Full USL na EMS obejmuje podwójne prawa dostępu do serwerów lokalnych takich jak Windows Server i serwer usługi Zarządzanie prawami dostępu w systemie Windows

EMS

PRZEJŚCIE DO PAKIETU ENTERPRISE CLOUD SUITE

Klienci z umową EA mogą zachować istniejącą platformę dla komputerów stacjonarnych, przejść całkowicie na używanie pakietu Enterprise Cloud Suite lub licencję pozwalającą na korzystanie z obu tych opcji. Poniższy schemat przedstawia po lewej stronie tradycyjne licencje lokalne, a po prawej ich relacje do usług chmurowych. Klienci mogą przenieść część licencji lokalnych do chmury, co wymaga zastosowania licencji Bridge CAL. Na przykład klient dysponujący pakietem Office Professional Plus 2013 i pakietem licencji Enterprise CAL Suite, chcący przejść do korzystania z usług w planie E3, przejdzie do planu E3 + licencji Enterprise CAL Bridge zgodnie z poniższym modelem:

ECS

WINDOWS SA PER USER

Inaczej niż w przypadku tradycyjnej licencji Windows SA dołączonej do urządzenia, do którego jest przypisany główny użytkownik, licencję Windows SA per User można przypisać do użytkownika, umożliwiając mu korzystanie z systemu Windows 10 Enterprise na różne sposoby na różnych urządzeniach. Klienci mogą wybrać dodatkową licencję USL na Windows SA per User lub licencję Full USL na Windows SA per User.

PAKIET ENTERPRISE CLOUD SUITE

Pakiet Enterprise Cloud Suite — licencja Full USL:

Licencja Full USL dla NOWYCH użytkowników, którzy nie mogą korzystać z istniejącej umowy Platform EA. Uwzględniono rabat w wysokości 5% w porównaniu z zakupem licencji USL na poszczególne składniki

Licencja dodatkowa na pakiet Enterprise Cloud Suite:

Dla ISTNIEJĄCYCH użytkowników, którzy mogą korzystać z istniejącej umowy Platform EA. Liczba zakupionych licencji dodatkowych może być dowolna, ale nie może przekraczać liczby licencji uwzględnionej w istniejącej umowie Platform EA. Liczbę licencji dodatkowych można zmniejszyć w czasie rocznicy

Licencja USL From SA na pakiet Enterprise Cloud Suite:

alternatywa dla istniejących klientów dysponujących aktywnym pakietem SA dotyczącym umowy Platform EA, chcących rozpocząć używanie Enterprise Cloud Suite bez pozostawiania istniejących licencji. Licencje USL From SA na pakiet ECS są tańsze niż licencje Full USL na pakiet ECS i są wycenione jako odpowiednik licencji na platformę Desktop SA z licencjami dodatkowymi na pakiet ECS

Pakiet ECS

ZOBOWIĄZANIA

Platforma Desktop:

Na schemacie poniżej przedstawiono różne dostępne dla klientów opcje wywiązania się z zobowiązania dotyczącego platformy: dopóki licencje klientów pokrywają wszystkie trzy jasnoniebieskie paski, platforma jest prawidłowa.

Zobowiązanie dotyczące całego przedsiębiorstwa:

Klienci posiadający dowolne licencje CAL Suite, Office Professional Plus 2016 lub Windows 10 Enterprise Upgrade w ramach umowy EA muszą wywiązać się z zobowiązania dotyczącego całego przedsiębiorstwa. Klienci mogą używać licencji na użytkownika i urządzenie w różnych konfiguracjach, pod warunkiem że nielicencjonowani użytkownicy nigdy nie będą używali nielicencjonowanych urządzeń.

EA

PRZEJŚCIE DO PAKIETU ENTERPRISE CLOUD SUITE

Klienci, którzy chcą przejść na pakiet Enterprise Cloud Suite, powinni użyć licencji USL From SA, jeśli przejścia dokonują w rocznicę lub w terminie odnowienia. Jeśli chcą przejść na ten pakiet pomiędzy rocznicami, powinni użyć licencji dodatkowej i zakupywać te jednostki SKU do terminu odnowienia.

ENTERPRISE CLOUD LICENCJE DODATKOWE