Korzyści umowy subskrypcyjnej OVS-ES

Główne korzyści dla Klientów w ramach umowy OVS-ES :

  • Klienci, którzy kupią Office Professional Plus lub Office 365 Pro Plus dla wszystkich pracowników, otrzymają benefit w postaci bezpłatnego Office 365 Pro Plus dla studentów/uczniów i pracowników (benefit Office 365 Pro Plus dla pracowników w przypadku zakupu Office Professional Plus).
  • Benefit Office 365 Pro Plus, czyli najnowszy pakiet Office Professional Plus, użytkownik może zainstalować na 15 urządzeniach domowych: 5 PC/ Mac, 5 tabletach, 5 smartphonach.
  • Klienci, którzy kupią Windows 10 Education Upgrade dla wszystkich pracowników, otrzymają benefit w postaci bezpłatnego Windows 10 Education upgrade dla studentów/uczniów.
  • Licencje zawierają pakiet Software Assurance, który m.in. uprawnia do korzystania z najnowszej i najszerszej wersji produktu w trakcie trwania umowy.
  • Kolejnym benefitem jest bezpłatna licencja DreamSpark (dla wydziałów STEM czyli Science, Technology, Engineering and Mathematics – DreamSpark Premium, dla pozostałych Klientów – DreamSpark Standard).
  • Powyższe benefity zapewniają, że wszystkie osoby w szkole i na uczelni mogą pracować i uczyć się na terenie szkoły/uczelni, jak i w domu wykorzystując najnowsze oprogramowanie.
  • Niewątpliwą korzyścią dla Klienta jest standaryzacja oprogramowania w organizacji i eliminacja ryzyka posiadania nielegalnego oprogramowania, ponieważ licencje mogą być instalowane na dowolnej ilości urządzeń należących do organizacji (w przypadku zakupu dla wszystkich pracowników Office Professional Plus / Office 365 Pro Plus / Windows 10 Education Upgrade) – nie trzeba kontrolować ilości zainstalowanych kopii produktów.
  • Dodatkowo standaryzacja zapewnia, że wszyscy użytkownicy korzystają z tych samych wersji produktów, dzięki czemu nie mają problemów z pracą na wspólnych dokumentach.
  • Umowa OVS-ES zapewnia prostą administrację umowy oraz łatwy model licencjonowania.

10 października 2015r. Microsoft odznaczył Integrity Partners Sp. z o.o. prestiżowym tytułem Microsoft Authorized Education Partner – Academic Volume Licensing.
Wyróżnienie to pozwala na najlepsze zaadresowanie potrzeb jednostek akademickich.

AEP GOLD Integrity Partners