DNB Bank Polska S.A.

Niniejszym potwierdzam, że firma Integrity Solutions (obecnie Integrity Partners) zrealizowała w styczniu 2014r. dla DNB Bank Polska S.A. wdrożenie Microsoft Lync Server. (…) Wszystkie etapy projektu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z harmonogramem oraz naszymi oczekiwaniami”.

Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu IT i Zarządzania Projektami