Czołowa firma ubezpieczeniowa direct

Niniejszym potwierdzam, że (…) spółka wykonała wdrożenie systemu analizy i zarządzania zaporami ogniowymi firmy Algosec (…). Wszystkie etapy projektu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z harmonogramem i naszymi oczekiwaniami”.

CIO