Cloud App Security – jak zwiększyć elastyczność pracy

Cloud App Security – jak zwiększyć elastyczność pracy dzięki chmurze, a jednocześnie spełnić wymagania GDPR w zakresie bezpieczeństwa?

 Linkedin_Webinarium_ Cloud App Security

14.12.2017

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium, podczas którego zaprezentujemy rozwiązanie Cloud App Security. Cloud App Security to usługa w ramach Microsoft Cloud Security pozwalająca zachować kontrolę nad danymi krytycznymi za pomocą narzędzi pomagających w:

  • ujawnianiu zasobów informatycznych, niezatwierdzonych przez dział IT,
  • ocenie ryzyka,
  • egzekwowaniu zasad,
  • badaniu działań i zatrzymywaniu zagrożeń.


Zastosowanie chmury niesie wiele korzyści takich jak możliwość elastycznego skalowania zasobów, obniżenie kosztów IT, wzrost produktywności i wydajności.

Obok korzyści pojawiają się obawy związane z bezpieczeństwem.

Biorąc udział w webinarium dowiesz się co zrobić, aby udostępniać pracownikom aplikacje w chmurze i jednocześnie zachować nadzór nad ich działaniem.

Zgłoś udział w szkoleniu: http://integritypartners.pl/site/

Serdecznie zapraszamy,

zespół Integrity Partners

marketing@integritypartners.pl