Bezpieczeństwo Office 365 – czyli jak skorzystać z wbudowanych funkcji i podnieść poziom kontroli

Bezpieczeństwo Office 365

Bezpieczeństwo Office 365.

Wiele firm wykorzystuje funkcje poczty elektronicznej usługi Office 365 w bardzo ograniczonym zakresie, dowiadując się o istnieniu niektórych wbudowanych narzędzi dopiero po fakcie. Zwykle zdarza się to, kiedy niefrasobliwy, niekompetentny pracownik przypadkowo lub świadomie usunie swoją korespondencję, ale także gdy niezbędne jest podjęcie szybkich kroków zarządczych.

Dokument Bezpieczeństwo Office 365 stanowi kompendium wiedzy o mechanizmach zabezpieczeń Office 365 i ochrony danych przedsiębiorstwa przed utratą lub ujawnieniem.

Bezpieczeństwo Office 365

Artykuł Bezpieczeństwo Office365 skierowany jest do aktualnych użytkowników Office 365 oraz osób rozważających wyniesienie swoich systemów, aplikacji i danych do chmury, a mających obawy związane z bezpieczeństwem danych – zarówno z perspektywy poufności informacji, jak i odzyskiwania danych po awarii. W tekście omówiono narzędzia i funkcje pakietu Office 365.

Seminarium Bezpieczeństwo w Office 365 czyli jak skorzystać z wbudowanych funkcji i podnieść poziom kontroli nie wydając ani złotówki.


Jak bez ponoszenia kosztów wykorzystać narzędzia i rozwiązania dostępne w Office 365, by uchronić firmę przed utratą, wyciekiem danych poufnych czy też po to, by efektywnie śledzić ich przepływ.

Bezpieczeństwo Office 365